Roční zúčtování daně je obdoba daňového přiznání pro zaměstnance. Zúčtování připravuje mzdová účtárna zaměstnavatele a zaměstnanec může pro snížení své daně z příjmu použít veškeré daňové slevy a daňové odpočty.

Do kdy je nutné podepsat roční zúčtování?

Roční zúčtování dělá váš současný zaměstnavatel vždy na začátku každého roku po skončení zdaňovacího období. Většina zaměstnavatelů provádí roční zúčtování zhruba v druhé půlce ledna, nejzazším termínem, kdy musí zúčtování zaměstnanec podepsat, je 15. února.

Mzdová účetní nejdříve vaše roční zúčtování připraví a pravděpodobně se vás zeptá, jaké slevy a odpočty můžete uplatnit, vybere od vás potvrzení o nároku na slevu či odpočet. Poté do konce února posílá zúčtování daní na finanční úřady, které vyplácí zaměstnavateli případné daňové vratky do konce března. Poté jsou tyto daňové vratky vyplaceny zaměstnancům v termínu výplaty za březen, tedy zhruba v polovině dubna.

Na jaké daňové slevy mám nárok:

 • základní daňová sleva ve výši 24 840 Kč za rok, není nutno nijak dokazovat,
 • sleva na manžela/manželku ve výši 24 840 Kč za rok (dvojnásobek se ZTP/P), nutné doložit čestné prohlášení či jiný důkaz o příjmech a osobní doklad,
 • sleva na invaliditu: 2 520 Kč za první a druhý stupeň, 5 040 Kč při třetím stupni, nutno doložit potvrzení o přiznání a výplatě důchodu,
 • sleva na ZTP/P ve výši 16 140 Kč za rok, nutné doložit nárok na průkaz,
 • sleva na studenta 4 20 Kč ročně, nutno doložit potvrzení o studiu,
 • školkovné ve výši až 13 350 Kč za rok, nutno doložit potvrzením o zaplacení nákladů v předškolním zařízení, které vydá školka
 • a daňové zvýhodnění na děti 15 204 Kč na první, 19 404 Kč na druhé, 24 204 Kč na třetí a každé další dítě, nutno doložit, že slevu neuplatňuje druhý z rodičů (čestné prohlášení, či prohlášení druhého z poplatníků potvrzený účtárnou), u zletilých dětí je nutné doložit potvrzení o studiu.

Na jaké daňové odpočty mám nárok:

 • dary a bezúplatná plnění, nutno doložit potvrzením,
 • úroky z hypotéky či úvěru ze stavebního spoření, nutno doložit potvrzením z banky či stavební spořitelny,
 • příspěvky na penzijní připojištění, nutno doložit potvrzením z banky,
 • příspěvky na životní pojištění, nutno doložit potvrzením banky,
 • členské příspěvky placené odborům, nutno dodat potvrzení o zaplacených příspěvcích,
 • úhrady za profesní zkoušky poskytující další vzdělání, nutno doložit potvrzení o zaplacených poplatcích za tyto zkoušky.

Co musím k ročnímu zúčtování dodat?

Kromě podpisu samotného ročního zúčtování je nutné dodat i důkazy, že na danou slevu máte nárok. Slevy na dani, které vám byly vypláceny už během roku, jako například sleva na studenta, invaliditu nebo na děti, už nemusíte znovu dokazovat. K ročnímu zúčtování dokládáte jen to, co uplatňujete jednou za rok.

Pro roční zúčtování je tak nutné dodat potvrzení o výši školkovného, potvrzení o příjmech manželky a dále pak všechna potvrzení o daňových odpočtech, ty je možné uplatnit pouze jednou za rok.

Potvrzení o nároku na slevu a odpočet je nutné mzdové účetní dodat do 15. února, kdy je mezní termín pro podpis zúčtování. Pokud vám některé z potvrzení chybí, tak buďto slevu či odpočet neuplatníte, či musíte mzdové účetní říct, že nechcete provést roční zúčtování. Pak si můžete podat sami daňové přiznání do termínu 1. dubna a máte ještě další měsíc a půl pro sehnání nutných dokladů.

Kdo nemůže podepsat roční zúčtování daně z příjmu u zaměstnavatele?

Pro provedení ročního zúčtování platí celkem přísné podmínky. Může vám ho provést pouze současný zaměstnavatel, pokud jste nezaměstnaní či na mateřské/rodičovské nebo z jiného důvodu nechodíte do práce, tak roční zúčtování provádí váš poslední zaměstnavatel. Pro provedení zúčtování nesmíte mít žádné další příjmy (z podnikání, z pronájmu, z kapitálu, z dalšího zaměstnání).

Pokud jste během roku měnili zaměstnání, tak roční zúčtování vám může provést současný zaměstnavatel. Musíte ale doložit potvrzení o zdanitelných příjmech od minulého zaměstnavatele.

Kdy nemůžete roční zúčtování podepsat:

 • máte příjmy jako OSVČ (vedlejší, hlavní),
 • pracovali jste v jednom měsíci pro více zaměstnavatelů (na pracovní smlouvu, DPP, DPČ),
 • máte příjmy z pronájmu,
 • máte příjmy z kapitálu,
 • platíte solidární daň,
 • dodaňujete zrušené životní pojištění,
 • prodali jste nemovitost a další.
Neváhejte sdílet: