Termín pro odevzdání daňového přiznání je v roce 2020 stanoven na 1. dubna, případně na 1. července, pokud podáváte daňové přiznání s daňovým poradcem. Zaměstnanci většinou svou povinnost vůči státu a finanční správě vyřeší podpisem ročního zúčtování daně a daňového prohlášení. Zatímco OSVČ musí podat daňové přiznání vždy. Povinnost daňového přiznání ovšem platí nejen pro podnikající osoby, ale i pro další příjmy. Kdy musíte podat daňové přiznání a s jakými příjmy?

Povinnost podat daňové přiznání

Podle §38g Zákona o daních z příjmu je daňové přiznání povinen podat každý, kdo splňuje jednu (či více) následujících okolností.

 • Základní podmínkou je to, že jste měli za minulý rok příjmy větší než 15 000 Kč, pokud to byly příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob, a zároveň to nebyly příjmy, které jsou daněny srážkovou daní podle zvláštní sazby daně (§36 Zákon o daních z příjmu).
 • Pokud jste měli příjmy nižší, daňové přiznání není nutné podávat. Pokud ale vykazujete daňovou ztrátu, jste povinni daňové přiznání podat.
 • Daňové přiznání musí podat i zaměstnanec, který má příjmy ze závislé činnosti od dvou zaměstnavatelů současně, nebo od jednoho či více zaměstnavatelů postupně, ale nepodepsal u zaměstnavatele daňové prohlášení a roční zúčtování daně. Výjimkou jsou u zaměstnance příjmy, které byly již zdaněny srážkovou daní, ty není nutné dávat do daňového přiznání.
 • Daňové přiznání je povinen také podat každý daňový nerezident, který chce uplatnit slevu na dani nebo daňové zvýhodnění nebo nezdanitelnou část daně.
 • Pokud vám byly vyplaceny v minulém roce příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) za minulá období a tyto příjmy nebyly zúčtovány v minulém období, musíte je přiznat v daňovém přiznání za rok 2019.
 • Dle §15 odst. 1 Zákona o daních příjmu je nutné podat daňové přiznání také, když uplatňujete snížení daně z příjmu díky bezúplatnému plnění, který jste poskytli do zahraničí dle tohoto paragrafu.
 • Daňové přiznání v České republice může podat i daňový nerezident ČR, pokud je daňovým rezidentem některé země EU nebo EHP, pokud využije postup podle § 36 odst. 8 Zákona o daních z příjmu.
 • Osoba vyřizující pozůstalost je povinna podat daňové přiznání za zemřelého, pokud ten měl tuto povinnost. V tomto případě platí lhůta 3 měsíců od smrti zesnulého, tato lhůta nemůže být prodloužena a daňové přiznání se podává pouze za část roku, kdy byl zesnulý ještě naživu.
 • Daňové přiznání jsou povinni podat zaměstnanci, kteří platí solidární daň, stejně tak osoby pobírající starobní důchod, který převýšil v roce 2019 hodnotu 36násobku minimální mzdy (480 600 Kč za rok).
 • Poplatník, kterému vznikla v uplynulých minulých obdobích chyba v dani z příjmu a byla neoprávněně snížena daň či vyplacen daňový bonus, je povinen podat daňové přiznání, kde doloží okolnosti upravující výši minulé daně a předá daňové správě doklady nutné k vybrání vzniklého rozdílu.
 • Daňové přiznání je nutné podat, pokud jste v minulém roce zrušili své životní pojištění a toto jste ukončili předčasně. Musíte tak vrátit státní příspěvky a hlavně zdanit minulé příspěvky zaměstnavatele, které v takovém případě podléhají dani z příjmu.
 • Stejně tak je nutné podat daňové přiznání, pokud vám zaniklo penzijní připojištění bez nároků na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění a bylo vám vyplaceno odbytné.

Jak se odevzdává daňové přiznání

Pokud jste povinni odevzdat daňové přiznání, tak termín je pro rok 2020 stanoven na 1. dubna. Přičemž finanční úřady na základě nepsaného zvyku dodržují toleranci jednoho týdne. Můžete tak daňové přiznání podat ještě 8. dubna bez postihů a pokut.

Daňové přiznání se podává na předepsaném tiskopisu, který získáte v papírové formě na finančním úřadu, nebo si ho můžete stáhnout ze stránek Finanční správy či na Daňovém portálu. Je povinností poplatníka uvést všechny své příjmy a vypočítat si daň z příjmu. Povinností také je přiložit přílohy vztahující se k příjmům či k nároku na daňovou slevu, daňové zvýhodnění či nezdanitelnou část daně.

Podepsané daňové přiznání se odevzdává na finančním úřadu na podatelně. Můžete ho poslat i poštou. Pokud máte elektronický podpis, můžete poslat daňové přiznání emailem. Pokud máte datovou schránku, je vaší povinností odevzdat daňové přiznání přes datovou schránku.

Také si přečtěte:Jak odevzdat daňové přiznání

Povinnost zaplatit daň

Po podání daňového přiznání máte také povinnost zaplatit daň z příjmu za rok 2019. Datem po platbu daně z příjmu je také 1. dubna. V tento den musí mít už finanční úřad peníze na účtu. Stejně jako u pozdního odevzdání i u platby úřady tolerují ještě týdenní zpoždění. U platby daně ovšem platí, že nejpozději 7. dubna musí mít finanční úřad daň zaplacenou na svém účtu.

Pokud jste zapomněli daň zaplatit, tak nejrychlejším způsobem je platba na pokladně finančního úřadu. Případně je možné zadat okamžitý příkaz v bance, pokud vaše banka tyto platby umožňuje.

(foto: Helloquence on Unsplash)

Neváhejte sdílet: