Daňové odpočty přehled

Jako osoba platící daň z příjmů máte několik možností, jak platit daň z příjmu co nejmenší. Můžete mít menší příjmy, ať už tím, že budete pracovat méně, nebo nějaké příjmy nepřiznáte. (Nedoporučujeme.) Nebo můžete uplatnit daňové slevy, které vám sníží daň příjmu. A kromě slev můžete uplatnit i daňové odpočty, které snižují daňový základ a poté i daň z příjmu.

Co je to daňový odpočet?

Daňový odpočet je státem uznaný náklad, který můžete odečíst od svého základu daně. Díky tomu pak platíte nižší daň z příjmu. Daňový odpočet snižuje celkovou daň pouze o 15 % a je možné ho uplatnit pouze jednou ročně, v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování daně u zaměstnavatele. Daňový odpočet může znamenat tzv. daňovou vratku, tedy vrácení již zaplacené daně z příjmu. Na daňový odpočet vzniká nárok v několika případech:

 • při využití finančního produktu podporovaného státem,
 • při darování,
 • při členství v odborech,
 • při rozšíření vzdělání.

Přehled daňových odpočtů:

Daňový odpočetVýše za rokPodmínkyMaximální výše vrácených daní
Příspěvek na doplňkové penzijní spořenímax. 24 000 Kč za rokpro maximální výši odpočtu musíte spořit 36 000 Kč za rok a více3 600 Kč za rok
Životní pojištěnímax. 24 000 Kč za rok
3 600 Kč za rok
Úroky z úvěru na bydlení (hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření)max. 300 000 Kč za rok u úvěru uzavřeného před 1. 1. 2021
max. 150 000 Kč za rok u úvěru uzavřeného 1. 1. 2021 a později
zajištění vlastní bytové potřeby pomocí úvěru45 000 Kč nebo 22 500 Kč
Dary a bezúplatná plněnímax. 15 % ze základu daněpokud jste darovali za celý rok minimálně 2 % svého daňového základu, nebo minimálně 1 000 Kč za rok
Darování krve3 000 Kč za 1 odběrmůžete darovat 3x (ženy) – 4x (muži) ročně1 350 Kč (ženy)
1 800 Kč (muži)
Darování kostní dřeně20 000 Kč za odběr
3 000,00 Kč
Členské příspěvky odborůmax. 3 000 Kč za rok a max. 1,5 % zdanitelných příjmů za rok
450 Kč za rok
Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělánímax. 10 000 Kč
max. 13 000 Kč pro osoby se zdravotním postižením
max. 15 000 Kč pro osoby s těžkým zdravotním postižením

1 500 Kč
1 950 Kč
2 250 Kč

Příspěvek na doplňkové penzijní spoření jako daňový odpočet

Z daňového základu si můžete odečíst příspěvky na penzijní připojištění a na doplňkové penzijní spoření. Přitom ale platí, že odečíst si můžete pouze příspěvky nad 12 000 Kč za rok a maximálně si můžete odečíst 24 000 Kč za rok. Abyste si tedy odepsali maximální částku 24 000 Kč ročně, musíte ročně uspořit na penzi 36 000 Kč a více, tedy minimálně 3 000 Kč měsíčně. Pak získáte nárok na plný daňový odpočet.

Na penzijní spoření vám může přispívat i zaměstnavatel, což je váš daňový příjem. Tento je osvobozen od daně z příjmu až do výše 50 000 Kč ročně, limit je společný pro doplňkové penzijní spoření a pro životní pojištění. Z tohoto příjmu nemusí zaměstnavatel ani zaměstnanec platit sociální ani zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele to je navíc daňově uznatelný náklad. Zaměstnanec ale nemůže na tyto příspěvky uplatnit nárok na státní podporu při spoření na penzi.

Díky uznatelnosti daňového nákladu u zaměstnavatele patří právě penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření k velmi oblíbeným zaměstnaneckým benefitům. Pro zaměstnance je poté výhodou to, že při vlastním spoření získá nejen státní příspěvek, ale také daňový odpočet, který se mu při ročním zúčtování vrátí jako daňová vratka. Maximální výše daňové vratky je v tomto případě 3 600 Kč.

Příspěvek na životní pojištění jako daňový odpočet

Stejně jako u penzijního připojištění si může zaměstnanec odepsat z daňového základu až 24 000 Kč, tentokrát ale platí, že odepisuje každý příspěvek, tedy až do této výše. Měsíčně je tak nutné pro maximální odpočet platit 2 000 Kč. Při mimořádném pojistném se toto rozpočte dle trvání smlouvy na jednotlivé roky podle doby trvání pojištění.

Zaměstnavatel může zaměstnanci přispívat za podobných podmínek jako na penzijní připojištění. Až do výše 50 000 Kč za rok je tato částka uznatelná jako daňový náklad pro zaměstnavatele. A zaměstnanec ani zaměstnavatel z této částky neplatí daň z příjmu, sociální ani zdravotní pojištění. Limit je počítá společně pro doplňkové penzijní spoření a pro životní pojištění.

Maximálně si zaměstnanec může z ročního základu daně odečíst 24 000 Kč. Smlouva o životním pojištění musí ale splňovat řadu podmínek: je sjednaná pro dožití či smrt, minimálně na 5 let a minimálně do 60 let věku, neumožňuje jednorázové výběry, je ve výši 40 000 Kč (smlouva na 5 až 15 let) nebo 70 000 Kč (smlouva na 15 a více let). Pokud některou z těchto podmínek poplatník poruší, musí podat daňové přiznání, kde dodaní příspěvky zaměstnavatele a své daňové odpočty za uplynulých 10 let.

Odečtení hypotéky z daní

Od daňového základu si poplatník může odečíst úroky zaplacené za úvěr na bydlení, tady za hypotéku a za úvěr ze stavebního spoření. Pro tento odpočet platí limit 300 000 Kč za rok pro úvěry poskytované do 1. ledna 2021. Od ledna tohoto roku pak platí daňová novela, která snižuje maximální výši odpočtu úroků na částku 150 000 Kč ročně.

Pro uplatnění tohoto odpočtu platí, že účelový úvěr byl použit na zajištění vlastní bytové potřeby. Tedy na koupi nemovitosti, na rekonstrukci nebo na výstavbu nové nemovitosti. Pro uplatnění odpočtu je nutné splňovat podmínku trvalého vlastního bydlení, nebo trvalého bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů. Je nutné také být uveden jako účastník úvěru.

Odečtení charity z daní

Ze svého daňového základu si můžete také odečíst tzv. bezúplatná plnění, tedy dary. Odečíst si můžete následující dary: na veřejně prospěšné účely, na politické strany a hnutí, fyzickým osobám v invalidním důchodu, částečném či plném, a nezletilým dětem závislým na jiné osobě, pokud těmto osobám přispíváte na zdravotní pomůcky nebo jim usnadňujete vzdělání či zaměstnání. Darem se v tomto případě samozřejmě nemyslí běžné dary v rodině či mezi přáteli. Odečíst jako dar můžete také darování krve nebo kostní dřeně.

Každý dar je nutno doložit vystaveným potvrzením. A poté si můžete odečíst 2% podíl ze základu daně nebo minimálně alespoň 1 000 Kč. U odběru krve můžete odečíst 3 000 Kč za odběr, muži můžou darovat každé 3 měsíce, ženy můžou darovat krev každé 4 měsíce. Za kostní dřeň si můžete odečíst 20 000 Kč za odběr. Maximálně si pak můžete odečíst v darech 15 % svého daňového základu. Odečíst z daňového základu můžete dary nejen na území ČR, ale také EU, Norska nebo Islandu.

Odečtení odborů z daní

Od daňového základu můžete odečíst příspěvky zaplacené odborové organizaci. Tento odpočet může odečíst člen odborové organizace a odečíst může hodnotu svých členských příspěvků za rok. Přičemž maximálně je možné odečíst 1,5 % zdanitelných ročních příjmů nebo 3 000 Kč. Pro provedení odpočtu je nutné nárok na něj prokázat potvrzením o zaplacených příspěvcích, které by měla vydat odborová organizace.

Vzdělání jako daňový odpočet

Od daní si můžete za určitých podmínek odečíst i svůj osobní rozvoj. Není sice možné odečíst například školné nebo náklady na učebnice, ale můžete si do daní dát poplatky zaplacené za zkoušky, které potvrzují vámi dosažené vzdělání. A to přesněji za zkoušky prověřující dosaženou profesní kvalifikaci. Zkouška musí být nutná pro výkon zaměstnání a musí být placená. Není možné si z daní odečíst pouze náklady na kurz, který je poté zakončen bezplatnou zkouškou.

Za zkoušky si můžete z daňového základu odečíst až 10 000 Kč, pokud jste postižení, tak 13 000 Kč, a s těžkým postižením si odečtete až 15 000 Kč. Nárok na odpočet dokazujete vystaveným osvědčením o dané zkoušce. Pro odpočet není nutné být u zkoušky úspěšný, ale je pravdou, že v případě neúspěchu nedostanete osvědčení, kterým dokazujete nárok na odpočet.

(foto: Matthew Lancaster on Unsplash)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 3 Průměrně: 5]

By hb

4 thoughts on “Daňové odpočty v ročním zúčtování daně a v daňovém přiznání”
 1. Myslím, že autor má chybu v posledním odstavci “Příspěvek na doplňkové penzijní spoření…” Z příspěvku zaměstnavatele neplatí daň a další odvody ani zaměstnavatel, ani zaměstnanec (příspěvek je osvobozen od daně), tudíž z tohoto příspěvku nemůže logicky vzniknout daňová vratka, jak autor uvádí. Daňová vratka vzniká pouze z přímého příspěvku zaměstnance (účastníka penzijního spoření). To znamená, že jestliže platí zaměstnavatel 2000,-Kč příspěvek zaměstnanci a zaměstnanec 1000,- Kč, žádná daňová vratka nevzniká. 2000,- jsou osvobozeny od daní už na začátku a z 1000,- ještě nevzniká účastníku nárok na daňový odečet. Nárok na daňový odečet nevzniká z příspěvku zaměstnavatele ať je v jakékoliv výši, ani jej nelze přičítat k příspěvku zaměstnance. Pouze příspěvek zaměstnance lze odečíst za základu daně a pouze částku ve výši rozdílu 36000 – 12000. Tedy pro daňový odečet musí být příspěvek zaměstnance minimálně 12001,-Kč a maximálně 36000,-Kč ročně. Nižší příspěvek nelze odečíst a vyšší nad 36000 také ne.

  1. dobrý den, v textu je přece napsáno: “Zaměstnanec ale nemůže na tyto příspěvky uplatnit nárok na státní podporu při spoření na penzi.” ale děkuji za upřesnění.

   1. Dobrý den chci se zeptat na odečet dani ze životniho pojištění mám zkrácený úvazek a plat kolem 13000kc .stejný problém jsem měla i v minulém zaměstnáni s plným úvazkem.da se stim něco dělat .má s tím někdo zkušenosti.jak to mají dárci krve s daněmi

    1. dobrý den, pokud to dobře chápu, tak odpočet uplatnit můžete, ale protože neplatíte dostatečně vysoké daně z příjmu, tak vám nevzniká nárok na daňovou vratku. s tímto se nic dělat nedá, při uplatnění daňových odpočtů nevzniká nárok na daňový bonus. řešením je zvýšit své příjmy a platit více na daních z příjmu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *