Do řádného starobního důchodu můžete odejít nejdříve v 65 letech a při dosažení minimálně 35 let důchodového pojištění. Doba placení důchodového pojištění je také důležitá pro výpočet důchodu, čím více jste odpracovali, tím větší dostanete starobní důchod.

Kromě odpracované doby se do let důchodového pojištění počítají také tzv. náhradní doby pojištění. Pojďme si to zrekapitulovat, co je co a co přesně se bude počítat do vašeho nároku na důchod.

(1) Počítá se studium a práce do 18 let?

Studium na střední škole se do nároku na důchod nezapočítává. Dobu důchodového pojištění můžete získat pouze v případě, pokud pracujete na pracovní smlouvu či dohodu, že které odvádíte sociální pojištění. Přičemž práce je omezena následovně:

 • do 15 let mohou vykonávat pouze uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost,
 • od 15 let mohou mladiství pracovat, pokud ukončili devátou třídu povinné školní docházky.

Pokud se z uzavřené pracovní smlouvy či dohody odvádí sociální pojištění, tak se tato doba počítá do odpracované na důchod i studentům střední školy.

(2) Je lepší studovat, nebo pracovat po ukončení střední školy?

Po maturitě a po ukončení střední školy jde řada maturantů dále studovat na vysokou školu. Přičemž v současné době platí, že se studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nepočítá jako náhradní doba pojištění. Studium je bráno jako náhradní doba pojištění pouze před rokem 2010. Studentům se tak tato doba počítá pouze, pokud zároveň při studiu pracují a odvádí sociální pojištění.

Při jaké práci odvádí student sociální pojištění:

 • klasická pracovní smlouva,
 • DPP za 10 001 Kč a více měsíčně,
 • DPČ za 3 000 Kč a více měsíčně,
 • při placení záloh jako OSVČ,
 • případně jako dobrovolný plátce.

(3) Jak se počítá pracovní smlouva?

Při počítání starobního důchodu se tak může stát, že člověk, který půjde hned po skončení střední školy pracovat i jen za minimální mzdu, bude mít nárok na vyšší starobní důchod díky tomu, že získal delší dobu důchodového pojištění. Vysokoškolským studentů se vyplatí hledat si stálou či příležitostnou brigádu nejen z důvodu přivýdělku, ale i kvůli tomu, že se jim tato doba bude počítat do důchodu. Pokud máte podepsanou běžnou pracovní smlouvu na plný úvazek, tak se tato doba počítá do důchodu vždy. Stejně tak, pokud si platíte povinné zálohy na sociální pojištění jako OSVČ.

(4) Vyplatí se pracovat na mateřské a rodičovské?

Starost o dítě do 4 let věku se počítá jako náhradní doba důchodového pojištění, tato doba se vám tak bude počítat při nároku na starobní důchod. Není nutné při pobírání mateřské a rodičovské pracovat, do důchodu se tato doba počítá. Na druhou stranu pokud se rozhodnete pracovat a budete odvádět i během této doby sociální a zdravotní pojištění, tak díky tomu budete mít vyšší vyměřovací základ a pravděpodobně i vyšší důchod.

(5) Počítá se doba odpracovaná během pobírání starobního důchodu?

V dnešní době není výjimkou, že i starobní důchodce dále pracuje. Dle platné zákonné úpravy nic nebrání tomu, aby osoba pobírala řádný starobní důchod a zároveň stále pracovala a odváděla důchodové pojištění. Práce je omezena pouze při pobírání předčasného důchodu, kdy naopak sociální pojištění nesmíte odvádět, ovlivnilo by to váš nárok na předčasný důchod. Při pobírání řádného starobního důchodu pracovat můžete bez omezení. A pokud ze mzdy či platu odvádíte sociální pojištění, tak můžete vždy jednou za rok požádat o přepočítání přiznaného důchodu.

(6) Počítá se invalidní důchod do důchodu?

Pokud máte přiznaný invalidní důchod, je dobré pamatovat na to, že pouze invalidní důchod III. stupně je považovaný za náhradní dobu důchodového pojištění. I. a II. stupeň se nezapočítává, a je tak vhodné během jeho pobírání pracovat a odvádět důchodové pojištění.

(7) Vyplatí se registrace na úřadu práce i bez přiznané podpory v nezaměstnanosti?

Pokud se vám stane, že přijdete o práci, vždy byste se měli přihlásit na úřad práce, ať už budete, nebo nebudete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Doba, kdy budete podporu pobírat, se vám počítá jako náhradní doba pojištění pro důchod. Stejně tak se bude počítat i doba, kdy podporu nepobíráte, a to až v délce tří let (pouze 1 rok do 55 let věku). Vyplatí se tak zvážit registraci na úřadu práce, i když víte, že na podporu v nezaměstnanosti nárok mít nebudete.

(8) Jaké jsou další náhradní doby důchodového pojištění?

Kromě toho jsou i další případy, které se budou při výpočtu starobního důchodu považovat za náhradní dobu pojištění. Mezi tyto tedy patří již zmíněné a další:

 • péče o dítě do 4 let věku
 • pobírání invalidního důchodu III. stupně,
 • registrace na úřadu práce,
 • příprava na zaměstnání či jinou činnosti, pokud jste zdravotně postižení,
 • osobní péče o osobu ve stupni závislosti.
Neváhejte sdílet: