Termínem pro odevzdání daňového přiznání je uplynutí tří měsíců od konce zdaňovacího období, tedy od konce roku 2019. Přehledy o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a na správu sociálního zabezpečení je pak nutné podat nejpozději měsíc po podání daňového přiznání.

Pro nejpozdější termín odevzdání platí několik výjimek, takže často se stane, že daňové přiznání se musí odevzdat o pár dnů později. A nebo daňové přiznání odevzdáváte až v červenci. Jaká jsou tedy pravidla a kdy se musí odevzdat daňové přiznání v roce 2020.

Pro posunutí zákonem dané lhůty, je možné najít celkem tři důvody:

  • Prvním je fakt, že vám daňové přiznání podává daňový poradce. Nebo pokud má daňový poplatník povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
  • Druhou možností je skutečnost, kdy vám správce daně pro objektivní důvody prodloužil termín pro podání daňového přiznání.
  • A za třetí se termín posouvá, pokud oficiální termín připadá na víkend nebo státní svátek. V takovém případě je pak termínem hned první následující pracovní den.

Pokud jde o první a druhý důvod pro pozdější odevzdání, tak je nutno pamatovat na to, že tuto skutečnost musíte na finanční úřad oznámit do daného termínu.

Kdy odevzdat daňové přiznání 2020

V roce 2020 se odevzdává daňové přiznání za rok 2019. Termínem je středa 1. dubna 2020.

Kdy zaplatit daň z příjmu 2020

Pamatujte také na to, že daňové přiznání je nejen nutné odevzdat, ale také musíte zaplatit vypočtenou daň z příjmu. Termín zaplacení daně z příjmu je shodný s termínem odevzdání daňového přiznání. Daň je tedy nutno zaplatit nejpozději 1. dubna 2020.

Co se stane, když odevzdám daňové přiznání pozdě

Je obyčejem, že finanční úřad toleruje odevzdání daňového přiznání ještě pár dní, přesněji ještě 5 pracovních dní po uplynutí termínu. Máte tak na odevzdání ještě týden, do středy 8. dubna. Po uplynutí této lhůty se pak vystavujete postihu za pozdě odevzdané daňové přiznání a případně také za pozdě zaplacenou daň z příjmu.

Kdy odevzdat přehledy 2020

Přehledy o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a na správu sociálního zabezpečení je nutno odevzdat do měsíce po odevzdání daňového přiznání. Pokud tedy daňové přiznání odevzdáte v posledním možném termínu 1. dubna, tak termínem pro odevzdání přehledů je 4. května 2020. 1. května je totiž svátek, 2. a 3. května je víkend.

Jak na odevzdání daňového přiznání v červenci

Pokud vám daňové přiznání bude zpracovávat daňový poradce, tak je nutné tuto skutečnost do 1. dubna 2020 oznámit finančnímu úřadu. Pokud to neuděláte, budete považováni za osobu, která nedodržela termín pro odevzdání daňového přiznání. Po oznámení je termín pro odevzdání 6 měsíců po uplynutí daňového období: středa 1. července 2020. Stejné podmínky platí i pro situaci, kdy máte povinnost mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem. Termín pro odevzdání přehledů se pak posouvá na 3. srpna 2020.

Jak na žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

Pokud nestíháte odevzdat daňové přiznání včas, ještě máte možnost požádat finanční úřad o odklad. Tento odklad na žádost poplatníka je schvalován finančním úřadem na základě objektivních událostí, které nastaly. Může se jednat například o úmrtí v rodině, úraz, nemoc nebo živelní pohroma. Žádost je zpoplatněna (300 Kč), a pokud vám finanční úřad vyhoví, tak daňové přiznání odevzdáváte 1. července 2020.

Důvodem žádosti může být také přiznávání příjmů ze zahraničí, i v tomto případě musíte o odklad zažádat a finanční úřad vám může povolit čtyřměsíční až desetiměsíční odklad. I za žádost o odklad termínu kvůli příjmům ze zahraničí musíte zaplatit poplatek 300 Kč.

Žádost o odklad pro podání daňového přiznání není v žádném případě automatická a může se stát, že finanční úřad tuto žádost zamítne. V takovém případě vám stanoví lhůtu, do které je nutné daňové přiznání podat. A poplatník většinou dostane pouze několik dnů na podání daňového přiznání.

Neváhejte sdílet: