Daňová sleva na manželku nebo manžela je sleva na dani z příjmu, kterou je možné uplatnit, pokud váš manžel nebo manželka nemá vlastní zdanitelné příjmy. V praxi tak jde nejčastěji o situace, kdy je jeden z manželů doma s dětmi, nebo je dlouhodobě nezaměstnaný bez výplaty podpory v nezaměstnanosti.

Daňová sleva na manželku je sleva na dani ve výši 24 840 Kč ročně.

 • Jak velká je to sleva: 24 840 Kč za rok, slevu je možné uplatnit pouze jednou ročně.
 • Kdo má nárok: manžel/manželka (případně partneři v registrovaném partnerství), jehož druhá polovička má vlastní příjmy nižší než 68 000 Kč ročně.
 • Jak uplatnit: v daňovém přiznání, nebo u zaměstnavatele v ročním zúčtování daně.
 • Kdy uplatnit: při daňovém přiznání do 31. 3. 2020, u zaměstnavatele při ročním zúčtování daně (do 15. 2. 2020).
 • Může přinést daňovou vratku: ANO.
 • Může přinést daňový bonus: NE.

Kdy můžete slevu uplatnit?

Slevu je možné uplatnit pouze, pokud ji uplatňujete na manžela, manželku nebo registrovaného partnera či partnerku. Není možné tuto slevu uplatňovat u přítelkyně nebo přítele, i když s vámi žijí ve stejné domácnosti a starají se o vaše společné děti. Slevu je možné uplatnit pouze v institutu manželství či registrovaného partnerství.

Slevu na manželku je také možné do daní dát jen jednou za rok: v daňovém přiznání, nebo v ročním zúčtování daně. Tuto daňovou slevu není možné uplatnit každý měsíc. Aby se vám sleva na manželku vyplatila je také nutné mít dostatečné příjmy a platit dostatečně vysokou daň z příjmu. Tato sleva totiž neumožňuje výplatu daňového bonusu.

Jaké příjmy se počítají do limitu?

Druhou podmínkou pro podepsání slevy je fakt, že manžel/ka nemá vlastní příjmy. Tedy vlastní příjmy může mít, ale pouze o limitu. Tento limit je nastaven nad 68 000 Kč ročně. Pokud si manžel/manželka vydělá více, tak nemůžete slevu na něj uplatnit. Příjmy manžela/ky není nutné dokládat, potvrzují se čestným prohlášením.

Které příjmy se počítají:

 • hrubá mzda,
 • příjmy OSVČ,
 • příjmy z pronájmu,
 • důchody ze sociálního pojištění (starobní či invalidní důchod),
 • nemocenské dávky,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • dávky v nezaměstnanosti.

Které příjmy se nepočítají:

 • rodičovský příspěvek,
 • dávky sociální podpory a sociální péče
 • dávky v hmotné nouzi a příspěvek na péči,
 • stipendium během studia,
 • zvýšení důchodu pro bezmocnost,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění, na stavební spoření,
 • vrácení daně z příjmu z předchozího zdaňovacího období.

Kdy se započítávají příjmy?

Do výpočtu příjmu manžela/ky se počítají uvedené příjmy od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019. Při výpočtu rozhodného příjmu ke konci roku je nutné počítat s tím, že každý příjem se počítá jinak. Započítávání příjmů manžela/ky se řídí pokynem GFŘ D-22:

 • Pokud jde o výplatu mzdy či platu, tak výplata za prosinec 2019, která přijde na účet až v lednu 2020, je započítávána do limitu pro rok 2019.
 • Dávky, které se započítávají, jako je například mateřská, důchod nebo nemocenská, se počítají o měsíce, ve kterém byly vyplaceny. Tedy dávky vyplacené za leden 2020 se počítají už o roku 2020.

Jak se počítá sleva na manželku, pokud byla svatba loni?

Celou částku daňové slevy ve výši 24 840 Kč získáte při celém roce manželství. Pokud byla svatba nebo bylo uzavřeno registrované partnerství teprve loni, tak máte nárok pouze na poměrnou částku daňové slevy. Navíc platí to, že za měsíc manželství se počítá měsíc, kdy manželství platí už prvního toho měsíce. Pokud jste tedy uzavřeli manželství například v květnu, tak na slevu máte nárok až od června, tedy pouze za 7 měsíců.

(foto: Unsplash/Sandy Millar)

Neváhejte sdílet: