Stát jako podporu vlastního bydlení už před pár lety zavedl novou odečitatelnou položku jako nezdanitelný základ daně. Možnost odečíst si od daní úroky z hypotéky nebo z úvěru ze stavebního spoření mají všichni ti, kteří hypotékou řeší svou vlastní bytovou potřebu.

Úroky z hypotéky můžete jako daňový odpočet využít při splnění tří podmínek. Ty musí být splněny zároveň: být účastníkem úvěru, vlastnit nemovitost a v této nemovitosti trvale bydlet.

Kdo má na tento daňový odpočet nárok:

 • plátce hypotéky,
 • plátce úvěru ze stavebního spoření,
 • pokud tímto úvěrem řeší své bytové potřeby.

Přičemž na daňový odpočet má nárok pouze ten, kdo je uveden na smlouvě o úvěru jako dlužník, či spoludlužník. Úroky může uplatnit pouze jeden z dlužníků, pokud jste o hypotéku například žádali s manželem/manželkou, tak zaplacené úroky si může odečíst z daní pouze jeden z nich.

Co je to bytová potřeba:

 • koupě domu, bytu, koupě pozemku, na kterém budete stavět,
 • rekonstrukce stávajícího bydlení,
 • převod družstevních práv,
 • vypořádání dědictví
 • a další.

Důležitý je fakt, že v nemovitosti trvale bydlíte. Není nutné mít v místě přihlášeno trvalé bydliště, ale budete muset nějak prokázat, že se v daném místě trvale zdržujete. To si může finanční úřad i ověřovat v místě nemovitosti.

V žádném případě nemůžete tento daňový odpočet použít na rekreační nemovitost, na investiční nemovitost nebo na nemovitost k podnikání. Pokud ale nemovitost pronajímáte, tak si zaplacené úroky můžete započítat jako reálné náklady.

Kdo tento daňový odpočet neuplatní?

Pro uplatnění daňového odpočtu je nutné mít nějaké zdanitelné příjmy. Tento daňový odpočet tak například neuplatní matka samoživitelka pobírající mateřskou nebo rodičovskou a platící hypotéku.

Je také nutné mít dostatečně vysoké příjmy, odpočty tak neuplatníte při práci na minimální mzdu, stejně tak ne při práci na DPP do 10 000 měsíčně.

OSVČ uplatní úroky z hypotéky jako daňový odpočet až při zisku nad 165 600 Kč ročně, za předpokladu, že uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka. Jinak pro využití daňového odpočtu potřebuje ještě vyšší zisk.

Jaké doklady doložit

 • Při prvním uplatnění odpočtu musíte předložit důkaz, že danou nemovitost vlastníte, předkládáte tedy i výpis z katastru.
 • Poté každý rok dáváte jako přílohu k daňovému přiznání potvrzení o zaplacených úrocích za celý rok.
 • Potvrzení dostanete vždy na začátku kalendářního roku od své hypoteční banky nebo stavební spořitelny.

Jaké jsou termíny pro uplatnění úroků z hypotéky v daních?

Podle toho, jestli jste zaměstnanec, nebo máte povinnost podat daňové přiznání, tak daňové odpočty uplatňujete:

Do tohoto data vždy musíte nejen daňový odpočet uplatnit, ale také doložit důkaz o tom, že na něj máte nárok, při prvním uplatňování potřebujete do této doby výpis z katastru, poté každý rok potřebujete potvrzení od banky. Pamatujte na to už na začátku roku, většina bank posílá potvrzení automaticky, ale občas se musíte připomenout a vyplatí se to hlídat.

Po uplatnění odpočtů vám pak stát vyplatí daňovou vratku dle zákonných termínů.

300 000 za rok

Odečíst si můžete z daní jako nezdanitelnou položku celkovou sumu zaplacených úroků za hypotéku nebo za úvěr ze stavebního spoření. Odečíst si můžete celkově až 300 tisíc úroků za rok. Což je částka, kterou běžná domácnost při splácení své hypotéky nepřesáhne. Při hypotéce např. 3 miliony na splátce úroků první rok zaplatíte pouze něco kolem 76 tisíc Kč.

Při splácení hypotéky navíc platí, že čím déle úvěr splácíte, tím méně utratíte na úrocích, protože stále více splácíte na jistině. Nejvíce na daních tak ušetříte v prvních letech splácení. Příklad splácení hypotéky a úspory na daních můžete najít níže v tabulce.

Kolik jsou roční úroky z hypotéky?

To, kolik můžete ušetřit při uplatnění úroků z hypotéky jako daňového odpočtu, si ukážeme na příkladu hypotéky:

 • 3 000 000 Kč hypotéky,
 • s úrokovou sazbou 2,6 %, (průměrná úroková sazba) a
 • 20 let doba splácení,
 • měsíční splátka 16 044 Kč.

Za předpokladu, že úroková sazba bude fixována na celých 20 let, tak úroky zaplacené po letech budou následující: viz tabulka.

Rok splácení Celkem zaplaceno na úrocích za rok Úspora na daních
1 76 620 11 493
2 73 576 11 036
3 70 447 10 567
4 67 233 10 084
5 63 937 9 590
6 60 555 9 083
7 57 082 8 562
8 53 518 8 027
9 49 861 7 479
10 46 106 6 915
11 42 255 6 338
12 38 299 5 744
13 34 243 5 136
14 30 077 4 511
15 25 803 3 870
16 21 418 3 212
17 16 915 2 537
18 12 294 1 844
19 7 551 1 132
20 2 683 402

(foto: Tom Rumble on Unsplash)

Neváhejte sdílet: