Doklady při odchodu do důchodu

O starobní důchod můžete zažádat po dosažení důchodového věku a odpracování 35 let, kdy jste odváděli sociální pojištění. O důchod se žádá na místní OSSZ, nejlépe osobně, případně můžete poslat třetí osobu, která se prokáže plnou mocí. O žádosti poté rozhoduje ústředí ČSSZ, které má 90denní lhůtu na rozhodnutí. Jak na žádost o důchod?

Žádost o důchod a nutné doklady:

 • doklad totožnosti (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, cizinci můžou předložit povolení k pobytu),
 • vyplněný formulář k výplatě důchodu,
 • vyplněnou a podepsanou žádost o starobní důchod,
 • pokud se vám může započítat náhradní doba pojištění, tak doklady potvrzující tuto dobu (například rodné listy dětí, diplomy z vysoké školy nebo maturitní vysvědčení či výuční listy, doklady o vojenské službě a jiné),
 • doklady, které se týkají doby pojištění, kterou ČSSZ nemá v evidenci,
 • můžete předložit informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), pokud jste o něj v minulosti žádali.

Pokud o váš důchod žádá třetí osoba, tak je nutno doložit:

 • plnou moc,
 • potvrzení od lékaře, pokud o důchod nežádáte osobně z důvodu zdravotního stavu.

Formulář žádosti o starobní důchod

Formulář žádosti o starobní důchod s vámi vyplní na pobočce České správy sociálního zabezpečení, je nutné dodržet místní příslušnost dle trvalého bydliště žadatele. Žádost můžete sepsat až čtyři měsíce před splněním podmínek. Dříve můžete zažádat o předčasný důchod, ale v takovém případě je vám důchodová výměra krácena.

O důchod můžete žádat i se zpětnou platností, v takovém případě vám bude důchod vyměřen k danému datu a zpětně doplacen. Limitem je ovšem 5 let, dřívější měsíční výplaty důchodu propadají. O důchod můžete žádat i v případě, že stále pracujete. Stejně tak žádost o důchod není důvodem pro podání výpovědi v práci, pokud chcete dále pracovat.

Žádost o důchod online

Od prosince 2023 je možné využít portálu ČSSZ a podat si žádost o důchod (starobní, sirotčí, vdovský i invalidní) skrze ePortál. Žádost podáváte skrze oficiální portál, je nutné se identifikovat online (datová schránka, bankovní identita, eObčanka…). Aplikace kromě podání žádosti nabízí i orientační výpočet důchodu. Můžete také doplňovat chybějící dokumenty nutné pro správný výpočet důchodu.

Po podání žádosti je poté vše přezkoumáno pracovníkem OSSZ. Případná další komunikace, stejně tak i doplnění nutných dokumentů probíhá opět přes ePortál. Nebo si při podání žádosti můžete požádat o to, aby úřad komunikoval písemně přes Českou poštu.

Možnost podání žádosti online nevylučuje možnost zažádat o důchod osobně na některé z poboček OSSZ.

Formuláře pro výplatu peněz

Při žádosti musíte také předložit formulář pro výplatu důchodu, ten musí potvrdit vaše banka, u které je daný účet vedený. Důchod vám můžou proplácet i na účet manžela/manželky, pokud nemáte svůj vlastní. Pokud chcete vyplácet důchod hotově prostřednictvím České pošty, tak toto je zpoplatněno 29 Kč, o tento poplatek je krácena každoměsíční výplata důchodu. Při výplatě důchodu u České pošty není nutno překládat potvrzený formulář.

Formuláře:

Doložení doby pojištění

Dobu pojištění by měla mít ČSSZ evidovánu na základě placení povinných záloh (jako OSVČ) nebo na základě odevzdaných zápočtových listů (od zaměstnavatelů). Pokud si nejste jisti, zda ČSSZ eviduje veškerou vaši odpracovanou dobu, můžete si nechat vydat osobní list důchodového pojištění, kde máte seznam evidovaného zaměstnání, či samostatné výdělečné činnosti.

Dobu, kterou nemáte v tomto seznamu uvedenou, máte právo doplnit při žádosti o důchod, a to doložením dokladů:

 • o zaměstnání na území České republiky,
 • o zaměstnání v členských státech EU a EHP,
 • o zaměstnání ve státech, se kterými má ČR dohodu o sociálním pojištění (k 1. 2. 2018 šlo o tyto státy: Albánie, Austrálie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chile, Indie, Izrael, Japonsko, Kanada, Korea, Makedonie, Moldavsko, Quebec, Rusko, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, USA),
 • doklad o studiu, i nedokončeném, pokud se vám počítá studium jako náhradní doba pojištění,
 • rodné listy dětí, vlastních, osvojených, svěřených do náhradní péče rodičů, u osvojených dětí navíc doložte rozhodnutí soudu,
 • o vojenské službě a o civilní službě do 22. 12. 2004,
 • o dalších náhradních dobách, jako je například doba evidence na úřadu práce, péče o osobu závislou a další.

Musím žádat o důchod při dosažení důchodového věku?

Pokud dosáhnete důchodového věku, ale chcete dále chodit do práce, máte dvě možnosti. Můžete zažádat o starobní důchod a měsíčně pobírat důchod i plat. Nebo zatím nemusíte žádat o důchod a jen chodit dále do práce. Jaký je mezi těmito variantami rozdíl?

 • Pobírat důchod a pracovat znamená, že máte vyšší současný příjem. Zároveň máte právo po odpracovaných 12 měsících, kdy odvádíte sociální pojištění, požádat o přepočítání důchodové výměry. A výpočtový základ se zvýší o 0,4 % za 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti. Zvýšení tak bude maximálně v řádu stokorun.
 • Pokud budete dále pracovat a o starobní důchod zatím nezažádáte, tak se vám při odchodu do důchodu bude počítat vyšší důchodová výměra. Za každých dalších 90 odpracovaných dní se důchod totiž zvyšuje o 1,5 %. Kumulativně tak může činit zvýšení důchodové výměry i tisíce korun, v závislosti na době odvedeného pojištění.

(foto: Sharon McCutcheon on Unsplash)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 3 Průměrně: 4.3]

By hb

One thought on “Žádost o starobní důchod: jaké dokumenty potřebujete”
 1. Dobrý den, mohl by se mi navýšit můj starobní důchod od 3.2019.Když jsem pečovala o svou mámu , která zemřela 2.8.2021?Měla.stupen 4.stupen.Děkuji, Satinská.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *