Evropský důchod

Pro český starobní důchod platí, že na něj máte nárok po odpracování 35 let a po dosažení důchodového věku. Víte ale o tom, že kromě českého důchodu můžete čerpat i důchod z jiného členského státu Evropské unie?

Neexistuje nic jako evropská penze. Tedy unifikace penzijních systémů států Evropské unie a následné centralizované vyplácení důchody stejného pro všechny tyto státy. Penzijní systémy a výše státních důchodů jsou zcela v režii členských států. Evropská unie pouze v rámci společného trhu koordinuje uznávání důchodu při práci v jiném členském státě.

Jak funguje volný pohyb práce?

Od dokončení vnitřního trhu EU na začátku devadesátých let platí, že jako občan členského státu EU můžete pracovat v jakémkoliv jiném členském státu. A nejen to. Práce odvedená a zdaněná v jednom členském státě se vám počítá do nároků na státní dávky v jiném členském státě. Je nutné samozřejmě splnit stanovené podmínky, je také nutné dodat vyplněné a potvrzené formuláře, ale víceméně platí, že například starobní důchod můžete čerpat z více důchodových systémů v rámci Evropské unie.

Koordinační nařízení EU

Dle harmonizace platí, že pokud splňujete podmínky pro vyplácení starobního, invalidního nebo pozůstalostního důchodu ve více členských státech EU, tak je vám tento z těchto členských států také vyplácen. Sociální pojištění zaplacené z práce v členských státech je tak zaznamenáváno na váš sociální účet a při splnění podmínek máte nárok na výplatu z tohoto účtu.

Práce v zahraničí jeden rok

Můžete se dostat do dvou rozdílných situací. A to podle doby, jak dlouho jste pracovali a odváděli daně v členské zemi EU.

  • Pokud v zahraničí pracujete a platíte sociální pojištění po dobu kratší než 1 rok, tak se vám tato doba započítává do důchodového systému, ale ne v daném státě. Dobu pojištění převezme stát, ve kterém jste žili a platili důchodové pojištění naposledy. Tuto dobu je nutné doložit evropským formulářem.
  • Pokud jste pracovali a platili sociální pojištění v daném státě déle než 1 rok, tak máte nárok na výplatu důchodu z tohoto státu. Musíte samozřejmě splnit podmínky pro výplatu důchodu dle legislativy daného státu. A musíte si o důchod zažádat. Žádost zpracuje důchodový systém ve státě EU, kde pracujete při odchodu do důchodu jako poslední, tedy v místě současného bydliště.

Žádost o důchod z více zemí

V praxi tak probíhá žádost o důchod následovně. Například jste pracovali během svého života převážně v Česku a nyní také bydlíte v Česku. Zde žádáte o starobní důchod v 67 letech, máte odpracováno přesně 31 let v Česku, tedy na smlouvu s českým zaměstnavatelem. Zároveň jste ale také pracovali 3 roky v Německu a dvakrát asi půl roku ve Francii. Při žádosti o důchod a následné důchodové výměře vám bude uznáno následující:

  • Máte nárok na český důchod. Dosáhli jste důchodového věku a také jste si odpracovali 35 let. Do této doby se počítá i doba, kterou jste odpracovali v Německu a ve Francii. Důchod z českého důchodového systému je vám vyplácen dle odpracovaných 32 let (31 let práce v Česku, 1 rok práce ve Francii).
  • Dobu odpracovanou ve Francii byste měli evropským standardizovaným formulářem doložit při žádosti o český důchod. Doba 1 roku vám bude započtena jako odpracovaná v ČR a tak vstoupí i do výpočtové formule českého starobního důchodu.
  • Sociální pojištění zaplacené z práce v Německu vám dává nárok na výplatu německého důchodu a to podle německé výpočtové formule. Nárok máte na poměrnou část dle odpracovaných 3 let. Tento důchod vám bude vyplácen souběžně s českým.

(foto: Andrew Neel on Unsplash)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 1 Průměrně: 5]

By hb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *