Evropský důchod

Pro český starobní důchod platí, že na něj máte nárok po odpracování 35 let a po dosažení důchodového věku. Víte ale o tom, že kromě českého důchodu můžete čerpat i důchod z jiného členského státu Evropské unie?

Neexistuje nic jako evropská penze. Tedy unifikace penzijních systémů států Evropské unie a následné centralizované vyplácení důchody stejného pro všechny tyto státy. Penzijní systémy a výše státních důchodů jsou zcela v režii členských států. Evropská unie pouze v rámci společného trhu koordinuje uznávání důchodu při práci v jiném členském státě.

Jak funguje volný pohyb práce?

Od dokončení vnitřního trhu EU na začátku devadesátých let platí, že jako občan členského státu EU můžete pracovat v jakémkoliv jiném členském státu. A nejen to. Práce odvedená a zdaněná v jednom členském státě se vám počítá do nároků na státní dávky v jiném členském státě. Je nutné samozřejmě splnit stanovené podmínky, je také nutné dodat vyplněné a potvrzené formuláře, ale víceméně platí, že například starobní důchod můžete čerpat z více důchodových systémů v rámci Evropské unie.

Koordinační nařízení EU

Dle harmonizace platí, že pokud splňujete podmínky pro vyplácení starobního, invalidního nebo pozůstalostního důchodu ve více členských státech EU, tak je vám tento z těchto členských států také vyplácen. Sociální pojištění zaplacené z práce v členských státech je tak zaznamenáváno na váš sociální účet a při splnění podmínek máte nárok na výplatu z tohoto účtu.

Práce v zahraničí jeden rok

Můžete se dostat do dvou rozdílných situací. A to podle doby, jak dlouho jste pracovali a odváděli daně v členské zemi EU.

  • Pokud v zahraničí pracujete a platíte sociální pojištění po dobu kratší než 1 rok, tak se vám tato doba započítává do důchodového systému, ale ne v daném státě. Dobu pojištění převezme stát, ve kterém jste žili a platili důchodové pojištění naposledy. Tuto dobu je nutné doložit evropským formulářem.
  • Pokud jste pracovali a platili sociální pojištění v daném státě déle než 1 rok, tak máte nárok na výplatu důchodu z tohoto státu. Musíte samozřejmě splnit podmínky pro výplatu důchodu dle legislativy daného státu. A musíte si o důchod zažádat. Žádost zpracuje důchodový systém ve státě EU, kde pracujete při odchodu do důchodu jako poslední, tedy v místě současného bydliště.

Žádost o důchod z více zemí

V praxi tak probíhá žádost o důchod následovně. Například jste pracovali během svého života převážně v Česku a nyní také bydlíte v Česku. Zde žádáte o starobní důchod v 67 letech, máte odpracováno přesně 31 let v Česku, tedy na smlouvu s českým zaměstnavatelem. Zároveň jste ale také pracovali 3 roky v Německu a dvakrát asi půl roku ve Francii. Při žádosti o důchod a následné důchodové výměře vám bude uznáno následující:

  • Máte nárok na český důchod. Dosáhli jste důchodového věku a také jste si odpracovali 35 let. Do této doby se počítá i doba, kterou jste odpracovali v Německu a ve Francii. Důchod z českého důchodového systému je vám vyplácen dle odpracovaných 32 let (31 let práce v Česku, 1 rok práce ve Francii).
  • Dobu odpracovanou ve Francii byste měli evropským standardizovaným formulářem doložit při žádosti o český důchod. Doba 1 roku vám bude započtena jako odpracovaná v ČR a tak vstoupí i do výpočtové formule českého starobního důchodu.
  • Sociální pojištění zaplacené z práce v Německu vám dává nárok na výplatu německého důchodu a to podle německé výpočtové formule. Nárok máte na poměrnou část dle odpracovaných 3 let. Tento důchod vám bude vyplácen souběžně s českým.

(foto: Andrew Neel on Unsplash)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 1 Průměrně: 5]

By hb

One thought on “Kdy a jak můžete čerpat důchod z jiného státu Evropské unie?”
  1. sem ročník 1960.Na šachtě 20 let do 2016 pak renta.Doba pojištění čr 7736dní sk 5214 dní spolu12950 dní.Po roce mi přišel vypočet důchodu .Základní výměra 3900kčx7736/12950=2330kč.K tomu procentní vyměra 19395x 7736/12950=11587kč.Spolu 13917.kč.Můj hornický důchod za rok 2022.Výpočet je podle ES 883/2004 článek 52 odst.1 písm. b.Je tam ale taky odstavec 3.kde je uvedeno že mám nárok na vyšší částku vypočtenou než podle odst,1 písm a./a b./ Je vypočet čssz spravny?Ta procentní vyměra by měla být podle nařízení vl.č, 290/2022 zvyšena o 5,1%tj.o 900.kč na 20385.kč.Hornicky důchod . pro rok 2023 je výši 24.425.kč.U mně rozdíl 10.000-kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *