Zatímco OSVČ musí odevzdat každý rok do konce března daňové přiznání, tak zaměstnanci podepisují tzv. roční zúčtování daně, ve kterém jim příjmy a daně za minulý rok spočítá zaměstnavatel.

Roční zúčtování daně je ve zkratce přehled všech příjmů ze závislé činnosti, přehled daňových slev a nezdanitelných položek, na které má poplatník nárok, a také výpočet roční daně z příjmu. Tato daň z příjmu se poté porovnává s tím, kolik bylo zaměstnanci během roku strženo jako záloha na daň.

Pokud byla roční záloha na daň vyšší než skutečně vypočtená daň na základě ročního zúčtování daně, tak vzniká poplatníkovi nárok na tzv. daňovou vratku. Tu pak dostává vyplacenou během březnové výplaty, tedy v dubnu.

Roční zúčtování daně zaměstnavatel provádí do konce února každého roku, přičemž platí termín, že do 15. února musí mít mzdová účtárna hotové všechny podklady. To znamená zaměstnancem podepsaný formulář pro daňové zúčtování, dále pak musí být započítány všechny daňové slevy a odečitatelné položky a také doložen nárok poplatníka na slevu nebo odpočty.

Kdo má nárok na roční zúčtování?

Roční zúčtování může zaměstnavatel provést pouze zaměstnanci, který nemá žádné další příjmy. Zaměstnanec je tak zaměstnán u jednoho zaměstnavatele, který mu strhává z hrubé mzdy sociální a zdravotní pojištění a také zálohu na daň z příjmu.

Pokud měl zaměstnanec dva zaměstnavatele během roku, tak zaměstnavatel mu může provést roční zúčtování pouze v případě, kdy se zaměstnání nepřekrývala. Tedy například zaměstnání A trvalo od ledna do dubna, zaměstnání B od května do prosince. V takovém případě provádí roční zúčtování poslední zaměstnavatel, tedy zaměstnavatel B.

Podmínky pro provedení ročního zúčtování:

 • Poplatník má pouze jednoho zaměstnavatele a nemá další příjmy,
 • u tohoto zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani,
 • pokud měl jiné zaměstnavatele, tak pouze postupně a u každého podepsal prohlášení k dani.
 • Poplatník musí podepsat roční zúčtování daně zaměstnavatelem do 15. února.
 • Poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání a zaměstnavatel mu může provést roční zúčtování.

Kdo na roční zúčtování nárok nemá?

Na roční zúčtování nemají pak nárok osoby, které mají další souběžný příjem. V praxi to jsou nejčastěji tyto situace:

 • příjem na dvě pracovní smlouvy v jednom měsíci,
 • zaměstnání a současný výkon OSVČ,
 • výkon jen OSVČ,
 • pokud jste povinni zaplatit solidární daň (roční příjem vyšší než 1 569 552 Kč),
 • zaměstnání a další příjem (příležitostný, z nájmu, z kapitálu, z prodeje nemovitosti, z daru),
 • zrušení životního pojištění, penzijního připojištění, u kterých jste v minulosti uplatnili daňové odpočty,
 • pokud chcete podat daňové přiznání.

Kdy vznikne daňová vratka?

Daňová vratka je situace, kdy záloha na daň z příjmu, kterou vám zaměstnavatel strhával ze mzdy každý měsíc, je v ročním zúčtování vyšší než skutečná daň z příjmu za uplynulý rok.

Daňová vratka vzniká při využití slev na dani nebo položek odečitatelných ze základu daně. Díky tomu vám po provedení ročního zúčtování daně stát vrátí již zaplacenou daň. Ta je vyplácena v rámci čisté mzdy, nejpozději v termínu březnové výplaty, tedy v dubnu.

Kdy vznikne daňový bonus

Daňový bonus je situace, kdy vám vznikne nejen daňový přeplatek a stát vám vrátí zálohu na daň z příjmu, ale získáte navíc peníze od státu. Neplatíte tedy žádné daně, naopak stát platí vám. Daňový bonus vzniká pouze u jediné slevy na dani a to u daňového zvýhodnění pro děti.

Slevy na dani

Slevy na dani je možné rozdělit na dvě základní skupiny: na ty, které můžete uplatnit každý měsíc, a na ty, které je možné uplatnit pouze jednou za rok při ročním zúčtování. Přitom platí, že pokud jste některý měsíc neuplatnili daňovou slevu, je možné ji uplatnit jednou za rok při ročním zúčtování.

Slevy, které se uplatňují měsíčně:

 • základní sleva na poplatníka (24 840 Kč ročně)
 • sleva na studenta (4 020 Kč ročně),
 • daňové zvýhodnění na děti (ročně na první dítě 15 204 Kč, na druhé dítě 19 404 Kč a na třetí a další dítě 24 204 Kč),
 • sleva na invaliditu (ročně 2 520 Kč pro první a druhý stupeň, 5 040 Kč pro třetí stupeň)
 • a sleva pro držitele průkazu ZTP/P (16 140 Kč).

Slevy, které můžete uplatnit jen jednou ročně:

 • sleva na manželku bez příjmů (ročně 24 840 Kč, na držitele průkazu ZTP/P ve výši 49 680 Kč)
 • a školkovné (13 350 Kč za rok 2019).

Nezdanitelné položky a daňové odpočty:

 • dary a bezúplatná plnění (až 15 % ze základu daně),
 • zaplacené úroky z hypotéky, nebo z úvěru ze stavebního spoření (až 300 000 Kč úroků),
 • penzijní připojištění a doplňkové spoření (až 24 000 Kč),
 • životní pojištění (až 24 000 Kč),
 • příspěvky odborům (až 3 000 Kč)
 • a úhrady na vzdělání (až do výše 10 000 Kč, pro zdravotně postižené až 13 000 Kč, těžce zdravotně postižení až 15 000 Kč).

(foto: daňový formulář FÚ)

Neváhejte sdílet: