Daňové zvýhodnění je daňová sleva pro rodiny s dětmi. Výše této slevy závisí na počtu vyživovaných dětí a specifikem daňového zvýhodnění na děti je fakt, že nejen snižují vaši daň z příjmu, ale můžou vám dokonce přinést i daňový bonus. Neboli stát začne platit peníze vám.

Daňové zvýhodnění v půlce minulého roku vzrostlo u druhého, třetího a každého dalšího dítěte. Pokud máte tři děti, tak rozdíl dělá přes šest tisíc korun.

Daňové zvýhodnění na děti je 1 267 Kč, 1 860 Kč a 2 320 Kč měsíčně.

 • Jak velká je to sleva: 15 204 Kč na první dítě, 22 320 Kč na druhé dítě, 27 840 Kč za třetí a každé další dítě, zaměstnaní můžou slevu uplatňovat měsíčně ve výši 1 267 Kč na první dítě, 1 860 Kč na druhé dítě a 2 320 Kč na třetí a každé další dítě. Sleva se zdvojnásobuje, pokud má dítě ZTP/P.
 • Kdo má nárok: poplatník, který vyživuje dítě a žije s ním ve společné domácnosti, tedy například jeden z rodičů, ale slevu můžou uplatnit i prarodiče, pokud rodiče nemají dostatečný příjem. OSVČ můžou slevu uplatnit bez omezení. Pro uplatnění daňového bonusu musí mít poplatník dostatečné příjmy, které převyšují pro rok 2021 částku 91 200 Kč (šestinásobek minimální mzdy). V roce 2022 bude platit částka 97 200 Kč.
 • Jak uplatnit: v daňovém přiznání, nebo u zaměstnavatele v čisté mzdě, je nutné dodat potvrzení, že slevu na dítě nečerpá druhý z rodičů.
 • Kdy uplatnit: při daňovém přiznání (1. dubna/1. května elektronicky), u zaměstnavatele každý měsíc.
 • Může přinést daňovou vratku: ANO.
 • Může přinést daňový bonus: ANO.

Přehled daňových slev na děti:

Daňové zvýhodnění na děti od července 2021 roční měsíční
na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
na druhé dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
na třetí a každé další dítě 27 840  Kč 2 320 Kč
na první dítě (pokud má ZTP/P) 30 408 Kč 2 534 Kč
na druhé dítě (pokud má ZTP/P) 44 640 Kč 3 720 Kč
na třetí a každé další dítě (pokud má ZTP/P) 55 680 Kč 4 640 Kč

Sleva na dítě se zvýšila od července 2021

Daňové zvýhodnění se zvýšilo u druhého a třetího dítěte od 1. července 2021. Zaměstnanci s dvěmi a více dětmi ale během celého minulého roku uplatňovali ještě starou částku. Díky tomu jim bude vyplacena daňová vratka po provedení ročního zúčtování. Protože na daních za celý rok 2021 zaplatili více, než kolik odpovídalo zvýšenému daňovému zvýhodnění.

Jaký je rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a základní slevou na poplatníka?

Základní sleva na poplatníka je daňová sleva určená pro každého poplatníka daně z příjmu. Oproti tomu daňové zvýhodnění můžou využívat pouze rodiny s dětmi.

Přečtěte si více o základní daňové slevě na poplatníka

Jaké jsou podmínky pro využití daňového zvýhodnění na děti:

 • Slevu může použít pouze jeden z rodičů, sleva je na dítě (a ne na poplatníka). Navíc musí dokazovat, že druhý rodič tuto daňovou slevu nevyužívá.
 • Daňové zvýhodnění uplatňuje zaměstnanec i OSVČ bez významných rozdílů.
 • Pro uplatnění slevy při čerpání bonusu musí být dodržen minimální příjem ve výši šestinásobku minimální mzdy za rok, pro rok 2021 tedy platí částka 91 200 Kč, pro rok 2022 je pak limit ve výši 97 200 Kč.
 • Daňový bonus může čerpat zaměstnanec měsíčně, případně v ročním zúčtování daně.
 • Daňový bonus může čerpat i OSVČ v daňovém přiznání.
 • Daňové zvýhodnění na dítě můžete uplatnit poprvé v měsíci, kdy se vám dítě narodilo.
 • Čerpání daňového zvýhodnění na děti neovlivňuje využití daňové slevy na umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné).
 • Pokud rodiče nemají dostatečné zdanitelné příjmy, tak daňové zvýhodnění můžou uplatnit i prarodiče, pokud mají stejné bydliště jako děti.

Jak uplatnit daňové zvýhodnění na ZTP/P

Pokud máte dítě s průkazem ZTP/P, tak vždy se vyplatí toto dítě dávat jako druhé či třetí. Ve formuláři pro uplatnění daňového zvýhodnění je totiž na vás, v jakém pořadí děti uvedete. Není nutné, aby nejstarší dítě bylo jako první a každé další dle pořadí.

Pokud tedy máte více dětí, první je postižené a všechny další zdravé, je nejvýhodnější uvést dítě s průkazem ZTP/P jako poslední z dětí, protože tak je daňové zvýhodnění největší.

Co je to daňový bonus?

Daňové zvýhodnění je jediná z daňových slev, která vám může přinést daňový bonus. To jsou peníze, které vyplácí stát vám. Platí, že při použití daňových slev se nejdříve uplatňují všechny další slevy a daňové odpočty, které snižují povinnou daň z příjmu. Poté se teprve uplatňuje daňové zvýhodnění na děti. A pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmu, tak rozdíl vyplatí stát vám.

Jak uplatnit daňové zvýhodnění jako zaměstnanec?

Zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění měsíčně při výplatě čisté mzdy. Je ovšem nutné mzdové účetní dokázat, že daňové zvýhodnění neuplatňuje druhý z rodičů. Do mzdové účtárny tak doručíte formulář Prohlášení druhého z poplatníků, to pokud druhý z rodičů pracuje jako zaměstnanec. U nezaměstnaných nebo u OSVČ je možné doručit pouze čestné prohlášení o neuplatňování slevy.

Může daňové zvýhodnění uplatnit OSVČ?

Pro živnostníky není v současné době stanoveno žádné omezení, že by daňové zvýhodnění nemohli používat. Neplatí už ani podmínka pro uplatňování reálných výdajů. A i OSVČ má nárok na vyplacení daňového bonusu.

Daňové zvýhodnění, stejně jako všechny další slevy a odpočty, uplatňuje OSVČ v daňovém přiznání jednou ročně. I živnostník musí dokázat, že daňové zvýhodnění neuplatňuje druhý z rodičů (prohlášením druhého z poplatníků nebo čestným prohlášením druhého z poplatníků).

(foto: Caesar Aldhela on Unsplash)

Neváhejte sdílet: