Jaké daně se platí při nákupu nemovitosti

Pokud jde o nákup první nemovitosti, tak člověk projde několika různými fázemi a činnostmi, které dělá zpravidla poprvé. První dokazování příjmů, zvažování spoluručitele. Poprvé a často i několikrát potom pak zvažuje, co všechno si může na dnešním realitním trhu dovolit a jakou nemovitost koupit. Poprvé jedná s bankou o hypotéce. Poprvé vkládá svůj majetek do katastru nemovitostí. A také poprvé platí daň z nemovitosti.

Pokud jde o daně, tak s nemovitostmi je spojeno více daní, nejen daň z nemovitosti. Jako kupující budete muset zaplatit také daň z nabytí. Prodávající pak platí daň z příjmu při prodeji nemovitosti.

Daň z nabytí nemovitosti

Daň je ve výši 4 % a počítá se z prodejní ceny nemovitosti. Za tuto daň je zodpovědný kupující, splatnost daně je do konce třetího kalendářního měsíce, které následují po měsíci, kdy byla nemovitost převedena v katastru nemovitostí na nového majitele. Pro daň z nabytí nemovitosti je nutné podat na finanční úřad místně příslušný nemovitosti daňové přiznání do stejného data.

Daň z nabytí nemovitosti nemusíte platit, pokud:

  • jste koupili nemovitost jako první úplatný převod: novostavba od developera, převod družstevního podílu,
  • jste získali nemovitosti bezúplatně: darem nebo dědictvím.
  • Také si přečtěte: vše o dani z nabytí

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Za tuto daň je odpovědný prodávající. Ten platí 15% daň ze zisku při prodeji nemovitosti, tedy z prodejní ceny, která je ponížena o případnou nákupní cenu a další náklady, které může uplatnit. Příjem z prodeje nemovitosti je zahrnut do daňového přiznání k dani z příjmu, které se odevzdává do 31. března, do stejného data je nutné daň i zaplatit.

Prodávající daň z příjmu neplatí, pokud:

  • v prodané nemovitosti trvale bydlel 2 a více let,
  • nemovitosti vlastní 5 let a déle,
  • prodává nemovitost z dědictví, kde mrtvý splnil jednu z těchto podmínek,
  • použije peníze z prodeje pro zajištění vlastní bytové potřeby.
  • Také si přečtěte: vše o dani z příjmu z prodeje nemovitosti

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti je místní daň, která se platí každý rok do konce května. Při nákupu nemovitosti je třeba podat daňové přiznání, toto se podává pouze jednou, poté je už jen nutné každý rok platit daň. A to na základě rozeslaných daňových složenek.

Daňové přiznání k dani z nemovitosti je nutné odevzdat do 31. ledna roku, který následuje po roku, kdy jste koupili nemovitost. Pokud jste koupili nemovitost například v druhé půlce roku 2019, tak za tento rok platil daň z nemovitosti ještě prodávající (v květnu 2019). Vy podáváte daňové přiznání do konce ledna 2020 a poté jste odpovědni za platbu daně z nemovitosti v roce 2020 a každý následný rok, kdy budete majitelem.

Úroky z hypotéky jako daňové odpočty

Pokud jste nákup nemovitosti financovali z hypotéky nebo ze stavebního spoření, tak zaplacené úroky na těchto úvěrech můžete využít jako daňové odpočty při dani z příjmu. Jako odpočet jsou započítány pouze roční splátky úroků, splátka jistiny není daňovým odpočtem.

Pro uplatnění slevy je nutné si zažádat u své banky o přehled zaplacených splátek a zaplacených úroků. Pokud tuto slevu uplatňujete poprvé, budete muset dodat i doklady o získání nemovitosti do osobního vlastnictví. Potvrzení pak dokládáte buďto k ročnímu zúčtování daně do 15. února, pokud jste zaměstnanec. Případně do 31. března, pokud jste povinni podat daňové přiznání k dani z příjmu.

Vzhledem k tomu, jaká je logika splátky hypotéky, tedy že postupně časem splácíte stále méně úroků a stále větší část jistiny, tak pamatujte na to, že i daňový odpočet se bude během doby splácení hypotéky postupně snižovat.

(foto: Bernard Hermant on Unsplash)

Neváhejte sdílet:
x

By hb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.