Dle zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění je osoba invalidní, pokud jeho pracovní schopnost poklesla minimálně o 35 % z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, nebo následkem úrazu. Invalidita je rozdělována do několika stupňů, invalidní má nárok na sociální dávky a také na daňovou slevu na invaliditu.

Daňová sleva na invaliditu činí 210 Kč pro I. a II. stupeň, 420 Kč měsíčně pro III. stupeň.

 • Jak velká je to sleva: 2 520 Kč za rok pro první a druhý stupeň, 5 040 Kč pro třetí stupeň.
 • Kdo má nárok: poplatník pobírající invalidní důchod daného stupně.
 • Jak uplatnit: nutno doložit potvrzení od ČSSZ o výplatě invalidního důchodu.
 • Kdy uplatnit: při daňovém přiznání, u zaměstnavatele každý měsíc při výplatě čisté mzdy.
 • Může přinést daňovou vratku: ANO.
 • Může přinést daňový bonus: NE.

Jaké se rozlišují stupně invalidity:

 • invalidita prvního stupně je, pokud pracovní schopnost poklesla o 35 % až o 49 %.
 • invalidita druhého stupně je, pokud pracovní schopnost poklesla o 50 % až 69 %.
 • invalidita třetího stupně nastává, pokud pracovní schopnost poklesne o 70 % a více.

Jaké jsou rozdíly mezi stupni invalidity?

Krom toho, že pro každý stupeň invalidity náleží jiný invalidní důchod, je hlavní rozdíl také v tom, že třetí stupeň invalidity je započítáván jako náhradní doba důchodového pojištění. Díky tomu vzniká osobě pobírající invalidní důchod třetího stupně nárok na pobírání starobního důchodu.

Při pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně se tato doba nezapočítává jako náhradní doba pojištění. Proto je vhodné, aby osoby s invaliditou prvního a druhého stupně kromě pobírání důchodu i pracovali.

Daňová sleva na invaliditu

Při pobírání invalidního důchodu a práci je možné uplatnit daňové slevy pro daň z příjmu. Zaměstnanci tyto slevy uplatňují každý měsíc při výplatě, OSVČ a osoby s dalšími zdanitelnými příjmy pak můžou slevu na invaliditu použít v daňovém přiznání.

Sleva na invaliditu je:

 • pro první a druhý stupeň invalidního důchodu je sleva 2 520 Kč za rok, 210 Kč měsíčně,
 • pro třetí stupeň invalidního důchodu je sleva dvojnásobná, 5 040 Kč za rok, 420 Kč měsíčně.
Invalidita Pokles pracovní schopnosti Počítá se pobírání důchodu jako náhradní doba pojištění? Daňová sleva na invaliditu
I. stupně = částečný invalidní důchod 35 – 49 % Ne 2 520 Kč
II. stupně = částečný invalidní důchod 50 – 69 % Ne 2 520 Kč
III. stupně = plný invalidní důchod 70 % a více Ano 5 040 Kč

Jak se přiznává sleva, když pobíráte invalidní důchod jen část roku?

Pokud pobíráte invalidní důchod jakéhokoliv stupně jen po část roku, například vám byl nově přiznán, nebo naopak vám byl odebrán, tak se sleva počítá jako poměr 1/12 z daňové slevy za každý měsíc, kdy jste na začátku měsíce podmínky pro invalidní důchod splňovali.

Daňové slevy pro invalidního důchodce:

Kromě slevy na invaliditu můžete použít i všechny další daňové slevy, automaticky základní slevu a další slevy, na které máte nárok:

Kdy může invalida použít daňovou slevu pro osobu s průkazem ZTP/P?

Často dochází k souběhu těchto dvou daňových slev: na invaliditu a na průkaz ZTP/P. Tento souběh ale rozhodně není automatický a je nutno nárok na obě tyto daňové slevy vždy prokázat. Daňová sleva na ZTP/P je 16 140 Kč za rok.

Pro podnikání jako OSVČ při pobírání invalidního důchodu platí:

 • invalidní důchodci můžou pracovat a podnikat bez omezení, to je dané pouze zdravotním stavem,
 • při podnikání na živnostenský list jde vždy o činnost vedlejší,
 • na daně z příjmů je možné vždy uplatnit daňové slevy, včetně na invaliditu,
 • zdravotní pojištění je placeno vždy ze skutečných příjmů a skutečného vyměřovacího základu, není nutné dodržet minimální povinné zálohy,
 • sociální pojištění je také placeno ze skutečně dosažených příjmů a to navíc až po překročení limitu 78 476 Kč za rok (platné pro rok 2019).

(foto: AbsolutVision on Unsplash)

Neváhejte sdílet: