Daňové slevy

Sleva na dani z příjmu fyzických osob je částka, kterou si může poplatník odečíst ze své daně z příjmu. Slevy na daň z příjmu jsou různé, kromě základní slevy na poplatníka, jsou slevy na studenta, na invaliditu, na ZTP/P, na vyživované děti, na umístění dítěte do školky nebo na manželku bez zdanitelných příjmů.

V loňském roce byla zavedena nová sleva a to sleva na pozastavenou exekuci. A s konsolidačním balíčkem naopak od letoška některé slevy už neplatí. Každopádně pro daňové přiznání za rok 2023 je můžete naposledy použít.

Co je to daňová sleva

Daňová sleva je částka, kterou si poplatník, který má na slevu nárok, může odečíst od své daně z příjmu. Zaměstnanci slevu na dani uplatňují zpravidla každý měsíc, při výplatě čisté mzdy. Sleva na manželku a školkovné se jako daňové slevy uplatňují pouze jednou za rok při ročním zúčtování daně. OSVČ uplatňují daňové slevy pouze jednou ročně a to v daňovém přiznání za uplynulé daňové období.

Daňová slevaVýše slevy za rokVýše slevy za měsícPodmínky
Základní daňová sleva na poplatníka30 840 Kč za rok.2 570 Kč měsíčně.Má nárok každý, pokud má zdanitelné příjmy, na které je možné slevu uplatnit.
Sleva na manžela/manželku bez zdanitelných příjmů24 840 Kč za rok,
49 680 Kč za manžela/manželku se ZTP/P.
Uplatňuje se pouze ročně.Manžel či manželka musí mít příjmy max. 68 000 Kč za rok. Od 1. 1. 2024 sleva omezena na osoby, které pečují o dítě do tří let. Pro rok 2023 můžete ještě použít bez omezení.
Sleva na částečnou invaliditu2 520 Kč za rok210 Kč měsíčněNárok vzniká v okamžiku vydání rozhodnutí o přiznání důchodu, nárok za každý měsíc, kdy pobíráte důchod.
Sleva na plnou invaliditu5 040 Kč za rok420 Kč měsíčněNárok vzniká v okamžiku vydání rozhodnutí o přiznání důchodu, nárok za každý měsíc, kdy pobíráte důchod.
Sleva na ZTP/P16 140 Kč za rok1 345 Kč měsíčněNárok vzniká v okamžiku přiznání průkazu, nárok za každý měsíc, kdy máte přiznán průkaz.
Sleva na studenta4 020 Kč za rok335 Kč měsíčněNárok má poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem. Nárok je do 26 let, do 28 u doktorského studia. Nutno doložit potvrzení o studiu za každý semestr. Od 1. 1. 2024 sleva zrušena. Pro rok 2023 ji můžete stále použít.
Sleva za školkovné17 300 Kč za rok 2023Uplatňuje se pouze ročně.Nárok má poplatník, který umístil dítě do předškolního zařízení dle definice zákona. Od 1. 1. 2024 sleva zrušena. Pro rok 2023 ji můžete stále použít.
Sleva na děti15 204 Kč na první dítě,
22 320 Kč na druhé dítě,
27 840 Kč na třetí a každé další dítě.
1 267 Kč na první dítě,
1 860 Kč na druhé dítě,
2 320 Kč na třetí a každé další dítě.
Nárok má poplatník, který se stará o dítě do 26 let, pokud se toto připravuje na budoucí povolání studiem.
Sleva za zastavenou exekuci30 % z pohledávky (maximálně 1 500 Kč), maximální výše slevy je 450 Kč.Uplatňuje se pouze ročně.Nárok má poplatník, kterému byla přiznána náhrada za zastavenou exekuci, a předloží usnesení o zastavení exekuce.

Rozdíl mezi daňovou slevou a daňovými odpočty

V rámci daňového přiznání a ročního zúčtování daně můžete uplatnit jak daňové slevy, tak i daňové odpočty. Jaký je mezi nimi rozdíl:

  • Daňové slevy přímo zmenšují vypočtenou daň z příjmu. Většinu daňových slev uplatňují zaměstnanci během roku. Pouze školkovné a sleva na manželku/manžela bez zdanitelných příjmů se uplatňuje jednou ročně v ročním zúčtování daně. OSVČ uplatňují všechny slevy v daňovém přiznání.
  • Daňové odpočty zmenšují daňový základ poplatníka. Z daňového základu je poté počítána teprve daň z příjmu. Daňové odpočty je možné uplatnit pouze jednou za rok, v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání.

Daňová sleva na poplatníka je pro každého

Na daňovou slevu na poplatníka má nárok každý, kdo má zdanitelné příjmy. Pokud nemáte žádné příjmy, nebo příjmy sice máte (např. důchod, rodičovský příspěvek atd.), ale daň z příjmu z nich neplatíte, tak slevu na poplatníka použít nemůžete. Slevu je totiž možné použít pouze pro snížení vypočtené daně z příjmu.

Nárok na slevu není třeba nijak dokazovat, uplatníte ji automaticky v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování daně. Slevu můžete uplatnit i při každoměsíční výplatě čisté mzdy, a to pokud jste podepsali daňové prohlášení (růžový papír) na mzdové účtárně u zaměstnavatele. Daňovou slevu na poplatníka můžete uplatnit na jakékoliv zdanitelné příjmy: ze závislé činnosti, z nezávislé činnosti, z pronájmu nebo kapitálu, z prodeje nemovitosti a z dalších.

Sleva na manžela/manželku je například pro rodiny s malými dětmi

Slevu na manžela či manželku bez vlastních zdanitelných příjmů nejčastěji uplatňují rodiny, kde je jeden z rodičů doma na rodičovské dovolené a nemá vlastní zdanitelné příjmy. V takovém případě nemůže využít svou slevu na poplatníka. Ale při ročním zúčtování daně z příjmu či v daňovém přiznání může tuto jeho slevu použít manžel či manželka. Často jde o rodiny, kdy je jeden z rodičů na rodičovské dovolené, případně o rodiny, kde jeden z manželů je doma s invalidním důchodem nebo pečuje o dítě či je dlouhodobě nezaměstnaný.

Sleva na manžela či manželku je 24 840 Kč za rok, pokud má manžel či manželka přiznán průkaz ZTP/P, tak je sleva dvojnásobná a to 49 680 Kč. Slevu je možné uplatnit pouze ročně a není možné ji uplatnit v rámci každoměsíční výplaty čisté mzdy.

Konsolidační balíček daňovou slevu výrazně omezil. Od 1. ledna 2024 můžete tuto slevu použít pouze, pokud manžel/manželka pečují o dítě do 3 let. Pokud jde o daňové přiznání za rok 2023, tak slevu můžete použít bez omezení.

Slevy pro invalidní: na invalidní důchod částečný či plný a sleva na průkaz ZTP/P

Na tyto slevy má nárok poplatník, jemuž byl přiznán invalidní důchod prvního či druhého stupně (sleva na částečný invalidní důchod), poplatník, jemuž byl přiznán plný invalidní důchod (sleva na plný invalidní důchod), a poplatník, kterému byl přiznán průkaz ZTP/P. Slevy je možné uplatnit jednou ročně v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Zaměstnanci můžou dané slevy uplatňovat měsíčně při výplatě mzdy.

Nárok na dané slevy je nutné prokázat: rozhodnutím OSSZ o přiznání důchodu, či rozhodnutím o přiznání průkazu ZTP/P. Přičemž nárok vzniká okamžikem rozhodnutí o přiznání. Nárok na daňovou slevu pak poplatník má v každém měsíci, kdy trvá nárok na invalidní důchod či kartičku ZTP/P. Sleva je ve výši 2 520 Kč za částečnou invaliditu (210 Kč měsíčně), 5 040 Kč za plnou invaliditu (420 Kč měsíčně) a 16 140 Kč za průkaz ZTP/P (1 345 Kč měsíčně).

Sleva pro studující do 26/28 let

Studující do 26 let (do 28 let při studiu doktorského studia) mají nárok na tzv. daňovou slevu na studenta. Ta činí celkem 4 020 Kč za rok, což je 355 Kč měsíčně. Nárok na tuto slevu je nutné prokázat potvrzením o studiu, nárok vzniká při studiu prezenčním, distančním i kombinovaném. A nárok mají osoby soustavně se připravující na budoucí povolání studiem.

Slevu je možné čerpat ročně i každý měsíc, pokud je student zaměstnán. A student má nárok na tuto slevu, pokud opravdu studuje v daném měsíci. Při ukončení studia se roční sleva poměrně krátí dle počtu měsíců, kdy byl poplatník opravdu zapsán ve studiu.

Daňové přiznání a roční zúčtování daně za rok 2023 je poslední, kdy můžete tuto slevu použít. Konsolidační balíček slevu na studenta zrušil s účinností od 1. ledna 2024.

Školkovné pro jednoho z rodičů

Na školkovné mají nárok poplatníci, kteří umístili své dítě do předškolního zařízení. Školkovné pak čerpají ve výši zaplaceného školného v daném zařízení, je nutné si zažádat o potvrzení zaplacených poplatků za daný rok. Toto potvrzení vydává předškolní zařízení na požádání. Nárok na daňovou slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů a pouze jednou ročně, v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Výše slevy je zastropována na úrovni minimální mzdy, za rok 2023 tak můžete v rámci školkovného uplatnit maximálně 17 300 Kč.

Podobně jako sleva na studenta i tato sleva byla konsolidačním balíčkem zrušena. Naposledy můžete školkovné uplatnit v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání za rok 2023. Od 1. ledna 2024 byla sleva zrušena.

Daňové zvýhodnění na děti pro jednoho z rodičů

Kromě školkovného můžou rodiče uplatit i daňovou slevu na každé vyživované dítě. Sleva činí 15 204 Kč (1 267 Kč měsíčně) na první dítě, 22 320 Kč (1 860 Kč měsíčně) na druhé dítě, 27 840 Kč (2 320 Kč měsíčně) na třetí a každé další dítě. Tuto daňovou slevu uplatňuje pouze jeden z rodičů, zaměstnanci při výplatě čisté mzdy každý měsíc, OSVČ pak jednou ročně.

Slevu je možné bez dalších podmínek uplatit jak v ročním zúčtování daně, tak i v daňovém přiznání. Nárok na slevu je nutné dokázat rodným listem dítěte, k daňovému přiznání či do mzdové účtárny zaměstnavatele je nutné doručit i potvrzení, že slevu nečerpá druhý z rodičů. U dětí starších 18 let je nutné také dokázat, že se připravují na budoucí povolání studiem, a je nutné dodat i jejich potvrzení o studiu.

Sleva na zastavenou exekuci

Toto je nová sleva, kterou může poplatník uplatnit jednou ročně, při podání ročního zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Výše slevy je 30 % z částky vymáhané pohledávky, přičemž maximální výše pohledávky je 1 500 Kč. Sleva na zastavenou exekuci je tak až ve výši 450 Kč za rok a je nutné ji uplatnit pouze ročně.

(foto: Volkan Olmez on Unsplash)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 1 Průměrně: 5]

By hb

3 thoughts on “Přehled daňových slev v roce 2024”
  1. Máme 2 děti ve střídavé péči a do roku 2023 jsem po dohodě uplatňovala slevu na děti já. Ale nyní to prý není možné, každý má i po dohodě nárok uplatnit pouze 6.měsíců. Je tedy vůbec nějaká možnost, v tom pokračovat? mě to výrazně jako zaměstnanci uškodí a býv. manžel jako OSVČ to chce přenechat mě. Děkuji za radu

      1. Macedonian, with a residence permit in the Czech Republic and employed throughout the year 2022. The wife and children, also with Macedonian citizenship, receive a family reunification visa in September, they arrive in the Czech Republic during November. The wife is unemployed because she has no right to do so, and the children they have been attending classes at school regularly since December. Am I entitled to a discount for my wife and children because I was told by my employer that I am not entitled to such a thing because we are not together here in the Czech Republic for the entire year 2022? Thank you.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *