Dle daňového řádu §154 je daňový přeplatek částka, o kterou úhrn na kreditní straně daňového subjektu převyšuje úhrn na debetní straně osobního daňového účtu. Daňový přeplatek tak nastane v situaci, kdy:

  • jste během roku na zálohu na daně příjmu odvedli určitou částku
  • a tato částka je vyšší než daň z příjmu spočtená po ukončení daňového roku,
  • daňový přeplatek je poté roven rozdílu těchto částek.

Daňový přeplatek použije finanční úřad v první řadě na úhradu nedoplatku daní, pokud takový máte. Pokud nemáte evidované nedoplatky, tak vám bude tento přeplatek vrácen. O vrácení daňového přeplatku je nutno zažádat a poté má finanční úřad na vrácení 30 dní. Jaké jsou konkrétní termíny pro vrácení? Den vrácení přeplatku bude totiž jiný u ročního zúčtování a jiný u podaného daňového přiznání.


Kdy musíte podat – termíny 2020 Kdy vám vyplatí daňový přeplatek – termíny 2020
Zaměstnanec, kterému zaměstnavatel provedl roční zúčtování 15. února 2020 Výplata za březen, tedy výplatní termín v dubnu 2020
Pokud podáváte daňové přiznání 31. března 2020 30. dubna 2020
Daňové přiznání podávané s daňovým poradcem 30. června 2020 30. července 2020
Podání dodatečného daňového přiznání V měsíci, kdy jste zjistili chybu Až 3 měsíce od podání

V měsíci po zjištění chyby Až 2 měsíce po podání

Jak zažádat o daňový přeplatek?

Daňový přeplatek vám finanční správa nevyplatí automaticky, je nutno o něj zažádat. Žádost o přeplatek můžete najít na konci formuláře daňového přiznání. Můžete zažádat o převod na účet nebo o zaslání složenky.

Vrací se pouze přeplatky, které jsou vyšší než 100 Kč. Pokud vám tedy přeplatek vyšel nižší než 100 Kč, tak se nevrací. Přeplatky menší než 100 Kč se ale kumulují a můžete o jejich výplatu zažádat až 6 let následující po vzniku přeplatku.

Kdy vznikne daňový přeplatek u ročního zúčtování?

Zaměstnanci vznikne daňový přeplatek v několika případech, například:

  • použitím základní daňové slevy na poplatníka nebo jiné daňové slevy, pokud pracoval pouze část roku,
  • použitím daňové slevy jednou ročně (sleva na manželku, školkovné),
  • využitím daňových odpočtů při ročním zúčtování (úroky z hypotéky, za životní pojištění a další).

Zaměstnanci pak daňový přeplatek, případný daňový bonus, vzniká po podepsání ročního zúčtování daně zaměstnavatel. To je nutné podepsat do 15. února. Poté zaměstnavatel do konce února odesílá zúčtování daní na finanční úřad. Ten má 30 dní na výplatu případných přeplatků. A tyto přeplatky zaměstnavatel vyplácí v březnové výplatě.

Vzhledem k tomu, že každý zaměstnavatel výplatu dává jindy, je těžké stanovit jedno datum, do kdy budete mít přeplatek na účtu. Každopádně byste ho měli dostat v březnové výplatě, tedy zhruba v první polovině dubna.

Kdy se vyplácí daňový přeplatek po podání daňového přiznání?

Pokud má zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání, tak toto podává do konce března 2020. Stejně tak mají povinnost do konce března podat daňové přiznání OSVČ. Daňový přeplatek vznikne při využití daňových slev nebo odpočtů, pokud jste platili během roku zálohy na daň z příjmu. To je nejčastěji v případech, kdy:

Při podání daňové přiznání má finanční úřad 30 dní na vrácení přeplatku. Tato lhůta se počítá od termínu podání daňového přiznání, nezáleží tedy na tom, kdy daňové přiznání podáte, 30denní lhůta se počítá od 31. března. Termín pro výplatu přeplatku je tak 30. dubna 2020. Tento den musí finanční úřad peníze odeslat, reálně tedy můžete mít peníze na účtu až během následujícího dne. V praxi ale platí, že přeplatky finanční úřad posílá postupně v druhé polovině dubna, přeplatek tak často obdržíte na účet už během dubna.

Kdy dostanete přeplatek, když odevzdáváte daňové přiznání s daňovým poradcem?

Pokud odevzdáváte daňové přiznání s daňovým poradcem, tak do 31. března 2020 máte povinnost o tomto informovat finanční úřad. Poté je termínem pro odevzdání 30. června 2020. Finanční úřad opět má 30denní lhůtu pro odeslání přeplatku, peníze by měly být tak odeslány nejpozději 30. července na váš účet.

Kdy se musí odevzdat dodatečné daňové přiznání?

U dodatečného daňového přiznání platí, že je nutno ho odevzdat, pokud jste ve svém daňovém přiznání zjistili chybu a dlužíte státu daň z příjmu. Tedy jste si vypočetli daňovou povinnost menší. Pokud jste na daních zaplatili více, než je skutečná daň z příjmu, tak dodatečné daňové přiznání nemáte povinnost odevzdávat, ale můžete odevzdat, a získáte tak daň z příjmu zpět.

V takovém případě pak platí také měsíční lhůta pro vyplacení přeplatku, ale počítá se dle jiných pravidel. V měsíci, ve kterém zjistíte chybu, můžete podat daňové přiznání. Toto dodatečné daňové přiznání můžete ale odevzdat až následující měsíc. Lhůta se tak počítá od konce následujícího měsíce po zjištění chyby a finanční úřad má na výplatu přeplatku až do konce dalšího měsíce.

Neváhejte sdílet: