Základní daňová sleva na poplatníka je sleva na dani, kterou může uplatnit každý z daňových poplatníků. Neboli na tuto slevu má nárok každý, kdo platí daně z příjmu, a díky této slevě si daně z příjmů může snížit. Slevu není nutné nijak prokazovat, vzniká automaticky a automaticky vám na ni vzniká nárok v okamžiku, kdy máte zdanitelné příjmy.

Základní daňová sleva na poplatníka je sleva na dani ve výši 2 070 Kč měsíčně.

 • Jak velká je to sleva: 24 840 Kč za rok, zaměstnanci uplatňují 2 070 Kč měsíčně.
 • Kdo má nárok: každý poplatník daně z příjmu na své vlastní zdanitelné příjmy.
 • Jak uplatnit: v daňovém přiznání, nebo u zaměstnavatele podepsáním prohlášení k dani při výplatě čisté mzdy nebo v ročním zúčtování.
 • Kdy uplatnit: při daňovém přiznání, u zaměstnavatele každý měsíc.
 • Může přinést daňovou vratku: ANO.
 • Může přinést daňový bonus: NE.

Je lepší uplatňovat slevu ročně nebo měsíčně?

U základní daňové slevy platí, že každý z poplatníků má nárok na 24 840 Kč za rok. Je jen na něm, zda slevu uplatní každý měsíc a u zaměstnavatele podepíše prohlášení k dani, kde slevu uplatní ve výši 2 070 Kč. A nebo uplatní slevu až v daňovém přiznání či ročním zúčtování daně na začátku příštího roku v celé výši 24 840 Kč.

 • Pro zaměstnané je jednodušší slevu uplatňovat každý měsíc, díky tomu je jim vyplácena vyšší čistá mzda. To platí jak pro pracovní smlouvu, tak i pro pracovní dohody (DPP a DPČ).
 • Živnostníci pak slevu uplatí až při daňovém přiznání, díky tomu jim roční vypočtená daň z příjmu vyjde nižší.

Kdy uplatníte slevu na dani v měsíční výplatě i jednou za rok v daňovém přiznání?

I když základní daňovou slevu uplatňujete měsíčně a máte u zaměstnavatele podepsáno růžové prohlášení, tak se často vyplatí slevu uplatnit i ročně. Pokud jste totiž během roku měsíc nebo více měsíců nepracovali, tak jste v tomto měsíci ani neuplatnili slevu na daň, protože jste nebyli povinni žádnou daň z příjmu platit. Vyplatí se pak podat daňové přiznání nebo u zaměstnavatele podepsat roční zúčtování daně, v něm totiž uplatníte slevu v celé výši a může vám vzniknout nárok na daňovou vratku.

Jak se uplatní základní daňová sleva a vznikne daňová vratka?

V roce 2019 jste měnili zaměstnání. Od ledna 2019 do dubna 2019 jste pracovali ve firmě A, kde jste pobírali hrubý plat 25 000 Kč. Poté jste byli dva měsíce nezaměstnaní a od července 2019 až do prosince 2019 pracujete ve firmě B, kde dostáváte plat 30 000 Kč. U obou zaměstnavatelů jste podepsali daňové prohlášení a uplatňovali jste v měsíční výplatě základní slevu na dani.

Jak vypadají vaše výdělky za rok?

Zaměstnavatel Firma A měsíčně Firma B měsíčně
Hrubá mzda 25 000 30 000
Odvody zaměstnavatele 8 500 10 200
Super hrubá mzda 33 500 40 200
Daň z příjmu (15%) 5 025 6 030
Daňová sleva 2 070 2 070
Odvedená záloha na daň 2 955 3 960
Čistá mzda 19 295 22 740

Ve firmě A jste pracovali celkem 4 měsíce, za tu dobu jste uplatnili 8 280 Kč jako základní slevu na poplatníka. A také jste zaplatili zálohu na daň ve výši 11 820 Kč. Ve firmě B jste pracovali 6 měsíců, za tu dobu bylo uplatněno 12 420 jako sleva na dani a zálohu na daň jste zaplatili ve výši 23 760 Kč.

Za rok jste tak uplatnili celkem 20 700 Kč jako základní daňovou slevu na poplatníka a můžete uplatnit ještě dva měsíce nevyčerpané slevy. V daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování daně se tak zohlední celková výše odvedené zálohy na daň z příjmu a zbytek základní daňové slevy na poplatníka ve výši 4 140 Kč. Díky tomu vám při ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání vznikne daňová vratka 4 140 Kč.

Máte nárok na daňový bonus?

Základní daňovou slevu můžete uplatnit až do výše 24 840 Kč. Pokud je tedy vaše daň z příjmu spočtená za celý rok ve výši 24 840 Kč, tak uplatníte celou slevu. Pokud je ale vaše daň z příjmu za celý rok nižší, než je tato částka, tak slevu uplatníte pouze do výše vypočtené daně z příjmu. V případě základní slevy na poplatníka není možné uplatňovat nárok na daňový bonus (tak, jako u daňového zvýhodnění na děti).

Kdo všechno má na základní daňovou slevu nárok?

Při uplatnění této daňové slevy nemusíte prokazovat, jestli na ni máte nárok. Stačí být jen daňový poplatník, tedy mít povinnost platit daň z příjmu. Základní daňovou slevu tak uplatní:

 • zaměstnanci,
 • studenti pracující na dohodu,
 • pracující důchodci,
 • maminky na rodičovské, které si přivydělávají,
 • při příjmech z pronájmu
 • a každý v případě, kdy je povinen platit daň z příjmu.

Jaká jsou omezení pro základní daňovou slevu?

Slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč můžete uplatnit pouze v této maximální výši za rok. Nemůžete slevu například uplatnit u obou zaměstnavatelů, pokud máte dvě práce. Daňové prohlášení můžete mít podepsané pouze u jednoho z těchto zaměstnavatelů. Neplatí to tak, že byste u každého zaměstnavatele uplatnili 2 070 Kč za měsíc. Je to sleva na poplatníka, tedy vás jako osobu, a ne na pracovní smlouvu.

Neváhejte sdílet: