Školkovné je sleva na dani, ve které uplatňujete jako slevu na dani zaplacené náklady na umístění dítěte v předškolním zařízení. Je jasně definováno, co stát považuje za tyto náklady, v jakých předškolních zařízení musí být dítě umístěno, aby bylo možno slevu uplatnit, i to jaká je maximální výše slevy.

Školkovné je sleva na dani ve výši 13 350 Kč ročně.

 • Jak velká je to sleva: 13 350 Kč za rok, nelze uplatnit měsíčně.
 • Kdo má nárok: jeden z rodičů dítěte, které navštěvuje zákonem určená předškolní zařízení.
 • Jak uplatnit: v daňovém přiznání, nebo u zaměstnavatele v ročním zúčtování daně.
 • Kdy uplatnit: jednou za rok při daňovém přiznání (do 31. 3. 2020), u zaměstnavatele při ročním zúčtování daně (do 15. 2. 2020).
 • Může přinést daňovou vratku: ANO.
 • Může přinést daňový bonus: NE.

Jak vysoké je školkovné?

Školkovné je zákonem stanovené na maximální částku ve výši minimální mzdy. Za rok tak můžete jako slevu na dani uplatnit až 13 350 Kč za rok 2019, což je výše minimální mzdy pro rok 2019. Vzhledem k tomu, že v roce 2020 nejspíš opět poroste výše minimální mzdy, bude se i školkovné pro rok 2020 zvyšovat.

Kdy mi proplatí školkovné

Školkovné je sleva, kterou můžete uplatnit pouze jednou ročně. Tuto slevu nemůžete uplatnit při výplatě každoměsíční čisté mzdy. Školkovné je tak slevou, kterou můžete uplatnit pouze v celku za celý předchozí rok:

Co všechno je možné proplatit v rámci slevy školkovné

V rámci slevy školkovné je možné odečíst z daní pouze náklady vynaložené na pobyt dítěte v předškolním zařízení. Do této daňové slevy není možné započítat například stravné nebo náklady na výlety a další aktivity. Školkovné se vztahuje pouze na náklady za pobyt dítěte ve školce, tzv. školné, a ne na další náklady spojené s pobytem dítěte v zařízení.

Stát také omezuje zařízení, u kterých školkovné proplácí. Mezi školky, kde můžete uplatnit školkovné patří:

 • státní, soukromé a firemní školky dle školského zákona,
 • zařízení podobného charakteru v zahraničí,
 • dětské skupiny,
 • podobná zařízení, která podnikají na základě živnostenského zákona.

Školkovné tak nemůžete uplatnit například na soukromé hlídání dítěte, na hlídání v koutcích a dalších zařízeních například v obchodních centrech, na lesní školky nebo při umístění dítěte v neregistrované dětské skupině.

Jak se sleva uplatňuje?

Školkovné jako slevu na dani může použít pouze jeden z rodičů. Nárok na tuto slevu musí při nárokování dokázat dokladem o zaplacených platbách. Potvrzení pro nárok na slevu získáte ve své školce, která vydává tato potvrzení vždy na začátku každého roku. Musíte si o něj ale zažádat, většina školek nevydává potvrzení automaticky.

Slevu můžete uplatnit na všechny své děti, které chodí do školky, platí jen omezení, že na jedno dítě můžete vykázat slevu maximálně 13 350 Kč ročně. Použití slevy není vázané na nic jiného, je ovšem mít třeba dostatečné příjmy, aby vám mohla být sleva odečtena od vypočtené daně z příjmu.

Platí, že slevu používá vždy jeden z rodičů, za určitých podmínek ale platí, že slevu můžou uplatnit i prarodiče nebo jiní opatrovníci dítěte. A to, pokud je dítě v péči nahrazující péči rodičů a pokud žije s opatrovníkem ve společné domácnosti.

Sleva se uplatňuje v ročním zúčtování v části sleva na dani a v daňovém přiznáním k příjmu fyzických osob na řádku 69a sleva za umístění dítěte. K vyplněnému daňovému přiznání a k podepsanému ročnímu zúčtování je pak nutno doložit veškerá potvrzení o zaplacených nákladech.

Školkovné vs. daňové zvýhodnění na děti

 • Školkovné je sleva na dani, kterou uplatňuje pouze jeden z rodičů a pouze jednou za rok. Sleva nemůže přinést daňový bonus, pouze snižuje vypočtenou daň z příjmu, může ale tak přinést daňovou vratku.
 • Co je to daňová vratka a kdy se vrací daně?
 • Daňové zvýhodnění na dítě je sleva na dani, kterou uplatňuje opět pouze jeden z rodičů. Může ji ale uplatnit každý měsíc a navíc tato sleva může přinést tzv. daňový bonus.
 • Co je to daňové zvýhodnění na děti?

Pokud jde o počítání daně z příjmu, tak prakticky to probíhá takto. V první řadě se spočte celkový roční příjem, superhrubá mzda u zaměstnanců, OSVČ zase spočítají čisté příjmy (tedy příjmy mínus náklady). Poté se použijí daňové odpočty, tedy položky nezdanitelné části daně. Poté se vypočte daň z příjmu a použijí se veškeré daňové slevy, jako je sleva na poplatníka nebo právě školkovné. Teprve poté se využije daňové zvýhodnění na dítě, které může případně přinést i daňový bonus, tedy že stát vám vyplatí více peněz, než kolik odpovídá vaší roční dani z příjmu.

Neváhejte sdílet: