Daňový bonus je definován v § 33c zákona o daních příjmu jako částka, o kterou je u poplatníka vyšší daňové zvýhodnění na děti oproti jeho daňové povinnosti vypočtené dle tohoto zákona.

Daňový bonus může být až 1 267 Kč, 1 617 Kč a 2 017 Kč měsíčně.

 • Jak velký je daňový bonus: velikost daňového bonusu se odvíjí od výše daně z příjmu, kterou jste povinni zaplatit a od výše daňového zvýhodnění na děti, daňový bonus může být ročně až 15 204 Kč na první dítě, 19 404 Kč na druhé dítě, 24 204 Kč za třetí a každé další dítě, zaměstnaní můžou slevu uplatňovat měsíčně ve výši 1 267 Kč na první dítě, 1 617 Kč na druhé dítě a 2 017 Kč na třetí a každé další dítě. Daňové zvýhodnění se zdvojnásobuje, pokud má dítě ZTP/P, což zvyšuje i případný daňový bonus.
 • Kdo má nárok: poplatník, který má nárok na daňové zvýhodnění na děti, pro uplatnění daňového bonusu musí mít poplatník dostatečné příjmy, které převyšují pro rok 2019 limit 80 100 Kč (šestinásobek minimální mzdy), pro rok 2020 platí limit 87 600 Kč.
 • Jak uplatnit: v daňovém přiznání, nebo u zaměstnavatele v čisté mzdě, je nutné dodat potvrzení, že slevu na dítě nečerpá druhý z rodičů.
 • Kdy uplatnit: při daňovém přiznání (31. 3. 2020), u zaměstnavatele každý měsíc.

Co je to daňový bonus?

Daňový bonus je speciální případ, kdy po uplatnění daňového zvýhodnění na děti vyjde poplatníkovi záporná daň z příjmu. Logika výpočtu roční daně z příjmu u poplatníka je zhruba následující:

U zaměstnance U OSVČ
Příjmy ze zaměstnání, roční hrubá mzda Příjmy z podnikání za rok
+ odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní – náklady (reálné či paušální)
Superhrubá mzda (základ daně z příjmu pro zaměstnance) Zisk (základ daně z příjmu pro OSVČ)
– uplatnění daňových odpočtů: dary, úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření, odpočty na penzijní a životní pojištění, příspěvky odborům a za zkoušky ověřující další vzdělávání
– 15 % daně z příjmu
– uplatnění daňových slev: základní daňová sleva na poplatníka, sleva pro studenta, pro invaliditu, ZTP/P, školkovné, sleva na manžela/manželku
= daň z příjmu
uplatnění daňového zvýhodnění na děti
= roční daň z příjmu, pokud je toto konečné číslo záporné, tak je vyplacen daňový bonus

Pro výpočet daňového bonusu ve zkratce platí, že použitím daňových odpočtů a daňových slev se snižuje daň z příjmu až na nulu. Pouze jediná daňová sleva a to daňové zvýhodnění na děti může daň z příjmu snížit do mínusu a právě tato částka, o kterou výše všech slev a odpočtů převyšuje povinnou daň z příjmu, je rovna daňovému bonusu.

Na maximální daňový bonus dosáhne poplatník, jemuž je daň z příjmu snížena na nulu jen použitím základní slevy na poplatníka, případně slevy na studenta, invaliditu, ZTP/P, školkovné a manželku, pokud na ně má nárok. Daňové zvýhodnění na děti je poté vyplaceno ve své plné výši jako daňový bonus, maximálně do hodnoty 60 300 Kč za rok.

Pro daňový bonus platí:

 • Je vyplácen pouze lidem, kteří mají nárok na daňové zvýhodnění na děti.
 • Pro výplatu daňového bonusu je nutné dosáhnout ročních zdanitelných příjmů ve výši 80 100 Kč, částka platná pro rok 2019 (šestinásobek minimální mzdy), pro rok 2020 platí limit 87 600 Kč. Do tohoto limitu se nepočítají příjmy z kapitálu nebo pronájmu.
 • Daňový bonus není vyplácen při vysokých příjmech, v takovém případě daňové zvýhodnění na děti pouze snižuje daň z příjmu.
 • Zaměstnanci uplatňují daňový bonus při výplatě čisté mzdy či v ročním zúčtování.
 • OSVČ můžou daňový bonus získat až při podání daňového přiznání.
 • Minimální částka vyplácená jako daňový bonus je 100 Kč.
 • Maximální výplata daňového bonusu za jeden kalendářní rok je v roce 2019 ve výšce 60 300 Kč.
 • Daňový bonus může být vyplacen pouze jednomu z rodičů, tomu, který uplatňuje daňové zvýhodnění na děti.

Kdo daňový bonus nedostane vyplacen?

 • Ten, kdo má příliš malé příjmy a nepřekročí limit ročních zdanitelných příjmů ve výši 80 100 Kč.
 • Ten, kdo má příjmy pouze z pronájmu nebo kapitálu.
 • Osoby pobírající důchod. V praxi může jít například o prarodiče ve starobním důchodu, kteří se starají o vnoučata v rámci péče nahrazující péči rodičů.
 • Dlouhodobě nezaměstnaní bez příjmů.

(foto: Drew Hays on Unsplash)

Neváhejte sdílet: