Podle všeho si čeští muži pamatují MDŽ neboli Mezinárodní den žen více než Valentýna. Takže stále žije ta historie, kdy po několik desetiletí nosili muži domů karafiáty každé ženě v dohledu, protože to tak chtěla strana a společnost. Na druhou stranu, co je špatného přinést domů kytičku. A to jakékoliv ženě, ať už to je přítelkyně, manželka nebo maminka. Ženu ani květinou neuhodíš, ale květinu domů přinést můžeš.

Kytička na MDŽ

MDŽ tradičně připadá na 8. března, letos tak Mezinárodní den žen oslavíme v neděli 8. března. Zatímco dříve za minulého režimu se tento den masivně oslavoval, tak v dnešní době jsou oslavy komornější a přece jenom víc rodinné. Někdo možná neslaví vůbec, ale ukazuje se, že muži na tento den většinou pamatují a donesou domů květinu. Místo karafiátů v dnešní době ale prý vedou spíš například gerbery, frézie a růže. Když karafiát, tak červený.

Kde se slaví MDŽ

Mezinárodní den žen je sice mezinárodním dnem, ale masivně a slavnostně připomínán bývá spíše v zemích, které byly součástí sovětského bloku během studené války. V některých těchto zemích je MDŽ dokonce státním svátkem: například v Rusku a dalších republikách bývalého SSSR. V Číně je tento státní svátek určený pouze ženám.

V evropských zemích východního bloku je svátek také většinou slaven, i když státní svátek a volno tam uzákoněné není. Kromě Česka se tak MDŽ připomíná v Polsku, Maďarsku a Slovensku, v Pobaltí nebo na Balkáně. Ze západních států pak v Portugalsku nebo v Itálii. Mapu států, které si nějakým způsobem připomínají MDŽ, najdete na Wikipedii.

Proč se slaví MDŽ

Mezinárodní den žen je den připomínající boj žen za rovnoprávnost a za volební právo. Den je tak spojen s rovnoprávností, genderovou vyrovnaností a bojem za rovné volební právo. I když si tento den v podstatě přivlastnily komunistické režimy jako oslavu pracujících žen, tak první „MDŽ“ se slavilo už na začátku dvacátého století, jako první si tzv. Národní den žen začali připomínat v USA.

Od roku 1975 se tento den slaví jako Mezinárodní den žen pod záštitou OSN. A tento den pro jeho význam uznalo i mnoho národních vlád. Dnes OSN v tento den připomíná především nerovné zastoupení žen v politických záležitost a v genderově nevyrovnané správě veřejných záležitostí.

V USA se den nejdříve připomínal poslední únorový týden, postupem času se ale ustálilo datum 8. března. V tento den si Mezinárodní den žen připomíná většina států světa už od první světové války. Přičemž na začátku 20. století bylo MDŽ často spojeno s demonstracemi za rovná práva žen nebo za lepší pracovní podmínky pro ženy.

Jak se slaví MDŽ

I když má MDŽ jako takové stále příchuť socialistického svátku, bylo by škoda na něj úplně zapomenout. Je to jeden z prvním dnů, které předvídají jaro, proto se také dávají čerstvé řezané květiny. Stejně jako na Valentýna můžete darovat i čokoládu, ale květiny určitě převažují.

Zároveň je dobré pamatovat také na to, že cílů původního dne žen stále nebylo úplně dosaženo. Volební právo už sice ženy mají ve většině zemí světa, ale rovnoprávnost a rovné zastoupení v politice až tak samozřejmé není. Stejně tak jsou ženy stále diskriminovány i nerovnými platy. MDŽ tak často využívají feministická hnutí pro demonstrace a připomínku těchto nerovností.

(foto: Katherine Hanlon on Unsplash)

Neváhejte sdílet: