Cestovní pas je základní osobní doklad pro cesty mimo území České republiky. Přičemž ale v současné době platí, že v zemích EU a některých dalších evropských zemích je možné jako cestovní doklad použít i občanský průkaz.

Cestovní pas vs. občanský průkaz

Vyřízení cestovního pasu je finančně náročnější než vyřízení občanského průkazu. Nový pas při běžné lhůtě vydání do 30 dnů stojí 600 Kč, zatímco občanka je často zdarma, případně za její vydání zaplatíte 200 Kč. Občanský průkaz navíc musí vlastnit každý. Pro dovolenou v Evropě pak cestovní pas ani není třeba, zvažte proto jestli pas opravdu potřebujete a jestli by se vám nevyplatilo jezdit do zahraničí jen na občanku.

Ve kterých zemích platí český občanský průkaz jako cestovní doklad:

 • v zemích EU,
 • v zemích Schengenského prostoru,
 • v dalších zemích, se kterými má EU dohodu.

Seznam všech zemí podle abecedy najdete v tabulce.

Albánie Finsko Lichtenštejnsko Německo Slovensko
Belgie Francie Litva Nizozemsko Slovinsko
Bosna a Hercegovina Gruzie Lotyšsko Norsko Srbsko
Bulharsko Chorvatsko Lucembursko Polsko Španělsko
Černá Hora Irsko Maďarsko Portugalsko Švédsko
Česká republika Island Makedonie Rakousko Švýcarsko
Dánsko Itálie Malta Rumunsko Velká Británie
Estonsko Kypr Moldávie Řecko

Kde a jak zažádat o nový cestovní pas?

O nový cestovní doklad zažádáte na úřadu obce s rozšířenou působností, přičemž není nutné dodržet místní příslušnost úřadu. Můžete tak zažádat kdekoliv i mimo místo svého trvalého bydliště. Žádost předkládáte na úřadu obce nebo městské části, žádost o nové doklady můžete předložit i na pracovišti Ministerstva vnitra. V zahraničí můžete žádat na zastupitelstvu České republiky.

Jak probíhá žádost o vydání pasu?

 • K žádosti o nový pas potřebujete občanský průkaz. Na jeho základě jsou v databázi informačního systému evidence obyvatel ověřeny vaše osobní údaje.
 • Pokud žádáte o pas pro dítě, je nutné doložit jeho rodný list.
 • Žádost o vydání cestovního pasu vyplní na úřadě v počítači, není nutné vyplňovat papírový úřední tiskopis.
 • Poté jsou pořízeny biometrické údaje: fotografie a otisky prstů u občanů starších 12 let. Žádost podepíšete a podpis je digitalizován a přenesen do cestovního pasu. Při vydávání dětského pasu je žádost podepisována pouze dětmi, které už umí psát (absolvovaly první třídu).
 • K žádosti není nutné přikládat fotografii, ta je pořizována jako biometrický údaj na úřadě a zůstává v databázi, kde se využije například při žádosti o řidičský průkaz nebo nový občanský průkaz.
 • Žádost je poté znovu podepsána, čímž stvrdíte úplnost a správnost žádosti a dáte souhlas ke zpracování osobních údajů. Poté je žádost poslána k výrobě nového cestovního pasu.

Kdo podává žádost o cestovní pas?

O cestovní pas žádáte osobně, je nutné totiž pořídit vaši fotografii. Za občany mladší 15 let žádají jejich zákonní zástupci. Občané starší 15 let, ale mladší než 18 let, žádají o cestovní pas osobně, ale je nutno dodat souhlas zákonného zástupce, buďto rodiče přijdou osobně, nebo je nutné souhlas podepsat úředně ověřeným podpisem.

Jak si vyzvednout cestovní pas?

Cestovní pas je nutné si vyzvednout osobně. Cestovní pas si může vyzvednout občan starší 15 let, za mladší občany si může cestovní pas vyzvednout jejich zákonný zástupce. Při zvláštních okolnostech je možné vyzvednout cestovní pas i další osobě, pokud budete mít plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Cestovní pas si vyzvedněte:

 • na úřadě obce s rozšířenou působností, kde jste podávali žádost, nebo kterou jste uvedli jako místo pro převzetí hotového dokladu při podávání žádosti,
 • na Ministerstvu vnitra, pokud jste žádali o vystavení cestovního pasu do 24 hodin,
 • u zastupitelského úřadu, kde jste podávali žádost o vydání cestovního pasu.

Adresa a úřední hodiny Ministerstva vnitra:

Ministerstvo vnitra, Na Pankráci 1623/72, Praha 4

 • Pondělí: 8.00 – 17.00 hod.
 • Úterý: 8.00 – 16.00 hod.
 • Středa: 8.00 – 17.00 hod.
 • Čtvrtek: 8.00 – 16.00 hod.
 • Pátek: 8.00 – 15.00 hod.

Veškeré info o cestovních dokladech najdete i na stránkách MV.

Kolik stojí cestovní pas?

Poplatky za vydání cestovního pasu jsou následující:


Občané starší 15 let Občané mladší 15 let
Vydání cestovního pasu do 30 dnů 600 Kč 100 Kč
Vydání do 5 pracovních dnů 3 000 Kč 1 000 Kč
Vydání do 24 hodin 6 000 Kč 2 000 Kč

Poplatek za vyzvednutí cestovního pasu u jiného úřadu obce s rozšířenou působností, než je úřad, kde byla podána žádost, jiný úřad si můžete zvolit při podání žádosti o nový cestovní pas: 100 Kč.

Neváhejte sdílet: