Potvrzení druhého z poplatníků

Pro uplatnění daňového zvýhodnění na děti je nutné doložit zaprvé nárok na tuto daňovou slevu a za druhé musíte dokázat, že tuto slevu nečerpá druhý z rodičů.

Daňové zvýhodnění pro děti:

 • je třeba doložit doručením rodného listu při narození dítěte a také potvrzením o studiu (u středoškoláků a vysokoškoláků),
 • je třeba také doručit tzv. prohlášení druhého z poplatníků, které dokazuje, že slevu nečerpá druhý rodič.

Co je to prohlášení druhého z poplatníků

Prohlášení druhého z poplatníků je oficiální tiskopis Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Tento tiskopis potvrzuje mzdová účtárna druhého z rodičů, toho, který neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti, pro mzdovou účtárnu toho rodiče, které daňové zvýhodnění uplatňuje každý měsíc při výplatě čisté mzdy.

Prohlášení druhého z poplatníků je třeba mzdové účtárně doložit vždy při nástupu do nové práce. Toto potvrzení má neomezenou platnost a není nutné ho nosit každý leden, jak tomu bylo dříve. Nové potvrzení druhého z poplatníků je nutné pouze v případě, kdy se mění něco na daňovém zvýhodnění, které čerpáte.

 • Například pokud se vám narodilo druhé dítě a budete čerpat nové daňové zvýhodnění i na druhé dítě.
 • Nebo pokud dítě dostudovalo a nově nemáte na daňové zvýhodnění nárok.
 • Nebo v případě, kdy se rodiče domluvili, že budou daňové zvýhodnění čerpat jinak než dosud.

Pokud je druhý z rodičů na mateřské nebo rodičovské a nemá vlastního zaměstnavatele, tak se fakt, že nečerpá daňovou slevu na děti, dokazuje čestným prohlášením. To samé platí například pro nezaměstnané nebo pro osoby pobírající důchod či pro osoby vydělávající si jako OSVČ na živnostenský list. V takovém případě stačí jen zkrácené prohlášení: „že poplatník neuplatňuje daňové zvýhodnění“.

Jak dokazují nárok na daňové zvýhodnění na děti OSVČ?

Daňové slevy na děti můžou OSVČ uplatnit až při podání daňového přiznání. V takovém případě přikládají k daňovému přiznání prohlášení druhého z poplatníků (pro účely podání daňového přiznání k dani z příjmu), nebo čestné prohlášení druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje. Toto je nutné doložit při podávání daňového přiznání každý rok.

Prohlášení druhého z poplatníků:

 • Existuje ve dvou verzích: pro mzdovou účtárnu rodiče, který bude uplatňovat daňové zvýhodnění, nebo pro účely podání daňového přiznání pro OSVČ.
 • Je nutné ho doložit při nástupu do nového práce.
 • Musíte ho také doložit, pokud se vám narodilo další dítě, či se změnily podmínky pro čerpání daňového zvýhodnění.
 • Mzdová účtárna by ho neměla požadovat každý rok, prohlášení má neomezenou platnost.
 • Tiskopisy najdete na stránkách finanční správy.
 • Tiskopis 25 5556 pro Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.
 • Tiskopis 25 5558 je pro Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání.

Neváhejte sdílet:
x

By hb

2 thoughts on “Kdy musíte doložit prohlášení druhého z poplatníků?”
 1. Dobrý den, nastupuji do nového zaměstnání, uplatňuji nárok na daňové zvýhodnění na syna. Mohu použít potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (manžela), které jsem dokládala v předchozím zaměstnání (z 9.2.2022). Nebo mám žádat zaměstnavatele mého manžela o nové potvrzení? Děkuji. A.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.