Dětské skupiny a jesle

Dětské skupiny vznikly koncem roku 2014 jako zařízení kombinující sociální služby a vzdělávací instituci. Dětské skupiny jako takové jsou určené pro děti od jednoho roku věku a nahrazují pobyt dítěte v jeslích a mateřských školách. Nově Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona, která by měla přejmenovat dětské skupiny na jesle a také zajistit lepší a stabilnější financování.

Dětské skupiny jako varianta předškolky

Dětské skupiny vznikly jako alternativa péče pro nejmenší děti. Jejich vznik byl uzákoněn zákonem o dětské skupině č. 247/2014 ze dne 29.11.2014. Zřizování dětských skupin bylo také podpořeno dotacemi z ESF, dětské skupiny měly zvýšit především konkurenceschopnost žen na pracovním trhu a zlepšit návrat matek po mateřské do pracovního procesu.

Správu zřizovaných dětských skupin má na starosti Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dětské skupiny tak nejsou oficiálně součástí českého vzdělávacího systému, jde o hybridní instituci zajišťující péči o nejmenší děti a také jejich rozvoj s ohledem na jejich nízký věk.

Dětskou skupinu pro péči o nejmenší děti může zřídit: zaměstnavatel, územní samosprávný celek, obecně prospěšná společnost, ústav, nadace, nadační fond, vysoká škola, spolek či právnická osoba registrovaná nebo evidovaní podle zákona o církvích a náboženských společnostech. Dětská skupina je zřízena na základě oprávnění k poskytování. MPSV celkem eviduje 1123 dětských skupin, které nabízí 14 908 míst pro péči o nejmenší děti.

Proč novelovat úpravu dětských skupin

V současné době jsou dětské skupiny převážně financované podporou z evropských fondů. Přičemž tato podpora by měla skončit v polovině roku 2022. Vzhledem k tomu, že služba dětských skupin se osvědčila v praxi a je hojně využívána rodiči, představuje novela lepší způsob financování a začlenění této instituce do vzdělávacího procesu.

Novela by měla sjednotit a zajistit lepší financování péče o předškolkové děti. Přičemž po přechodném období, kdy se stávající instituce přizpůsobí novým podmínkám, by od roku 2024 měl fungovat jednotný systém jeslí, na který plynule naváže vzdělávání v rámci mateřských škol. Pro veřejnost je také srozumitelnější název „jesle“, proto současná novela opouští názvosloví dětských skupin.

Co by měla novela dětských skupin přinést?

  • Péče do tří let. Více než polovinu dětí v současných dětských skupinách představují děti mladší dvou let. Dle novely by jesle měly být přístupné pro děti až do tří let, ty se totiž často z kapacitních důvodů nedostanou do školky.
  • Plynulý přechod. Jesle by měly nabídnout péči pro malé děti až do tří let, konkrétně tedy do prvního srpna po třetích narozeninách dítěte tak, aby byla zajištěna plynulá péče a plynulý přechod dítěte do mateřské školy.
  • Odborná způsobilost péče. Cílem novely je také vytvořit novou profesi: chůva pro děti v jeslích. Ta by měla mít kvalifikaci s důrazem na zdravotnické vzdělání a vývojovou psychologii. Součástí odborné kvalifikace bude zdravotnické minimum.
  • Zajištění financování. Jesle by měly být financovány státním příspěvkem na umístěné dítě a také úhradou rodičů. Přičemž maximální úhradu rodičů bude definovat vláda, stejně tak i výši státního příspěvku. A to vše s ohledem na přijaté normativy v mateřských školách.

(foto:  Sigmund on Unsplash)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]

By hb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *