Jednotný registrační formulář JRF

Jednotný registrační formulář (JRF) je tiskopis užívaný pro komunikaci s úřady, který nahrazuje několik návštěv různých úřadů a několik různých formulářů. Jednotným registračním formulářem můžete nahlásit různé skutečnosti týkající se podnikání, což snižuje administrativní zátěž podnikání.

Jednotný formulář nahrazuje několik formulářů týkající s zahájení či změny podnikání a v jednom tiskopisu vyřizuje povinnosti směrem k:

 • živnostenskému úřadu,
 • okresní správě sociálního zabezpečení,
 • zdravotní pojišťovně a
 • s využitím příloh i k finančnímu úřadu.

Jednotný registrační formulář

Díky použití jednotného registračního formuláře se odstranily duplicity vyplňovaných údajů, kdy například při zahájení podnikání jste museli kromě živnostenského úřadu navštívit i OSSZ a zdravotní pojišťovnu, kde jste byli povinni ohlásit začátek živnosti. Jednotný registrační formulář byl vytvořen Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

V dnešní době tak stačí jen vyplnit jeden formulář na živnostenském úřadu, a tím si splníte svou povinnost i vůči ostatním státním úřadům. A nemusíte vyplňovat ty samé údaje do několika rozdílných formulářů. Použitím jednotného registračního formuláře tak ušetříte především čas a celý proces zahájení či změny živnosti se zjednodušil.

Fyzická a právnická osoba na 2 stránkách

Existují dvě varianty formuláře a to pro fyzickou a právnickou osobu. Vyplňujete tedy ten formulář, který odpovídá vašemu podnikání.

Formulář je o dvou stránkách a použijete ho pro styk s živnostenským úřadem, OSSZ a zdravotní pojišťovnou. Stejně tak i pro ohlášení na Úřadu práce.

Jednotný registrační formulář a finanční úřady

Je nutno poznamenat, že daňové formuláře je možné užívat pouze na tiskopisech, které vydává Ministerstvo financí. A ohlášení na finanční úřad tak není automaticky součástí jednotného registračního formuláře. Tato jsou přílohou k jednotnému registračnímu formuláři, pouze je nutné vyznačit, že tiskopis má být předaný příslušnému finančnímu úřadu.

Tím se při použití jednotného registračního formuláře dále zjednodušuje administrativa. Vyplněním se přihlásíte k dani z příjmu nebo k silniční dani a ušetříte návštěvu na finančním úřadu. Podání jednotného registračního formuláře vás v žádném případě nezbavuje budoucí povinnosti podat daňové přiznání k příslušné dani na finančním úřadě.

Co vše můžete jednotným registračním formulářem ohlásit a změnit:

Jednotným registračním formulářem můžete ohlásit různé skutečnosti na různé úřady při zahájení, při změně nebo při ukončení podnikání. Ohlásíte živnost, nahlásíte se či odhlásíte na OSSZ a zdravotní pojišťovně. Při využití tiskopisů MF jako přílohy se můžete registrovat i dani z příjmu či silniční dani.

Možnosti jednotného registračního formuláře vzhledem k jednotlivým státním úřadům jsou uvedeny níže.

Ve vztahu k živnostenskému úřadu:

 • Ohlášení živnosti
 • Žádost o koncesi
 • Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona
 • Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Oznámení o přerušení provozování živnosti
 • Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno

Ve vztahu k finančnímu úřadu:

 • Přihláška k registraci pro fyzické osoby
 • Přihláška k registraci pro právnické osoby
 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • Příloha k přihlášce k registraci — Odštěpné závody a provozovny
 • Příloha k přihlášce k registraci — Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR
 • Oznámení o změně registračních údajů
 • Žádost o zrušení registrace

Pro registraci a změny na finančním úřadu je nutné využít tiskopisy Ministerstva financí. Tyto tiskopisy mají na konci první stránky uvedeno číslo vzoru tiskopisu. A přikládáte je k jednotnému registračnímu formuláři (JRF).

Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:

 • Oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

Ve vztahu k úřadu práce:

 • Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO)

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:

 • Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti

(foto: jednotný registrační formulář z MPO)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 1 Průměrně: 5]

By hb

One thought on “Kam vás přihlásí jednotný registrační formulář (JRF)”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *