Pracovní den je den, kdy většina pracujících výdělečně pracuje, většinou se tím myslí období od pondělí do pátku. Pracovní den je také možné definovat jako den, který není sobota, neděle nebo státem uznaný svátek. V pracovní dny mají státní úřady, banky i další instituce otevřeno a jsou připraveny na normální provoz.

Co je to kalendářní den

Z hlediska zákona je důležité odlišit pracovní a kalendářní den. Kalendářní den je jakýkoliv den od 0:00 do 24:00. Kalendářních dnů je v roce 365, nebo 366 podle toho, jestli je, nebo není přestupný rok. Pokud zákon udává nějakou lhůtu a nespecifikuje, že jde o lhůtu pracovních dní, jde vždy o lhůtu v kalendářních dnech.

Kolik je pracovních dní

Pracovní den je den, kdy chodíme do práce. Na rozdíl od kalendářních dnů, kterých je 365 v roce (s výjimkou 366 během přestupného roku), není nikdy na první pohled jasné, kolik bude pracovních dnů v daném roce. Záleží to totiž na rozvržení roku a na tom, kdy jsou v roce státní svátky, jestli připadají na pracovní, nebo na kalendářní den.

Kolik pracovních dní je v roce:

 • 2021 – 252 pracovních dní,
 • 2022 – 252 pracovních dní,
 • 2023 – 250 pracovních dní,
 • 2024 – 252 pracovních dní,
 • 2025 – 251 pracovních dní,
 • 2026 – 250 pracovních dní,
 • 2027 – 252 pracovních dní,
 • 2028 – 250 pracovních dní,
 • 2029 – 250 pracovních dní,
 • 2030 – 251 pracovních dní.

Kdy jsou v roce 2021 státní svátky:

 • 1. 1. 2021 Nový rok je v pátek,
 • 2. 4. 2021 Velikonoční pátek,
 • 5. 4. 2021 Velikonoční pondělí,
 • 1. 5. 2021 Svátek práce je v sobotu,
 • 8. 5. 2021 Den vítězství je v sobotu,
 • 5. 7. 2021 Cyrila a Metoděje je v pondělí,
 • 6. 7. 2021 Jan Hus je v úterý,
 • 28. 9. 2021 Svatého Václava je v úterý,
 • 28. 10. 2021 Den vzniku Československa je ve čtvrtek,
 • 17. 10. 2021 Výročí sametové revoluce je ve středu,
 • 24. 12 2021 Štědrý den je v pátek,
 • 25. 12. 2021 První svátek vánoční je v sobotu,
 • 26. 12. 2021 Druhý svátek vánoční je v neděli.

Rok 2021 je na nás z hlediska státních svátků méně přívětivý než loňský rok. Oba květnové svátky připadají na víkend. Stejně tak Vánoce budou přes víkend a volno bude navíc jen v pátek.

Počet pracovních dnů v roce 2021

rok 2021počet pracovních dní v měsíci
leden20
únor20
březen23
duben20
květen21
červen22
červenec20
srpen22
září21
říjen20
listopad21
prosinec22

(foto: Noemí Jiménez on Unsplash)

Neváhejte sdílet: