Pracovní den je den, kdy většina pracujících výdělečně pracuje, většinou se tím myslí období od pondělí do pátku. Pracovní den je také možné definovat jako den, který není sobota, neděle nebo státem uznaný svátek. V pracovní dny mají státní úřady, banky i další instituce otevřeno a jsou připraveny na normální provoz.

Co je to kalendářní den

Z hlediska zákona je důležité odlišit pracovní a kalendářní den. Kalendářní den je jakýkoliv den od 0:00 do 24:00. Kalendářních dnů je v roce 365, nebo 366 podle toho, jestli je, nebo není přestupný rok. Pokud zákon udává nějakou lhůtu a nespecifikuje, že jde o lhůtu pracovních dní, jde vždy o lhůtu v kalendářních dnech.

Kolik je pracovních dní

Pracovní den je den, kdy chodíme do práce. Na rozdíl od kalendářních dnů, kterých je 365 v roce (s výjimkou 366 během přestupného roku), není nikdy na první pohled jasné, kolik bude pracovních dnů v daném roce. Záleží to totiž na rozvržení roku a na tom, kdy jsou v roce státní svátky, jestli připadají na pracovní, nebo na kalendářní den.

Kolik pracovních dní je v roce:

 • 2020 – 251 pracovních dní,
 • 2021 – 252 pracovních dní,
 • 2022 – 252 pracovních dní,
 • 2023 – 250 pracovních dní,
 • 2024 – 252 pracovních dní,
 • 2025 – 251 pracovních dní,
 • 2026 – 250 pracovních dní,
 • 2027 – 252 pracovních dní,
 • 2028 – 250 pracovních dní,
 • 2029 – 250 pracovních dní,
 • 2030 – 251 pracovních dní.

Kdy jsou v roce 2020 státní svátky:

 • 1. 1. 2020 Nový rok je ve středu,
 • 10. 4. 2020 Velikonoční pátek,
 • 13. 4. 2020 Velikonoční pondělí,
 • 1. 5. 2020 Svátek práce je v pátek,
 • 8. 5. 2020 Den vítězství je v pátek,
 • 5. 7. 2020 Cyrila a Metoděje je v neděli,
 • 6. 7. 2020 Jan Hus je v pondělí,
 • 28. 9. 2020 Svatého Václava je v pondělí,
 • 28. 10. 2020 Den vzniku Československa je ve středu,
 • 17. 10. 2020 Výročí sametové revoluce je v úterý,
 • 24. 12 2020 Štědrý den je ve čtvrtek,
 • 25. 12. 2020 První svátek vánoční je v pátek,
 • 26. 12. 2020 Druhý svátek vánoční je v sobotu.

Rok 2020 je na nás z hlediska státních svátků dost přívětivý, ze státních svátků a dnů volna připadá pouze Cyril a Metoděj a pak 2. svátek vánoční na víkend. Jinak si užijeme hromadu prodloužených víkendů nebo volna uprostřed týdne.

Rok 2020 je ale zároveň také přestupný, takže přibyl jeden pracovní den 29. února. Celkem bude v roce 2020 pracovních dnů 251.

(foto: Noemí Jiménez on Unsplash)

Neváhejte sdílet: