Jak vyřídit živnostenský list

Živnostenský list je nejjednodušší způsob, jak začít podnikat. Stačí jen navštívit živnostenský úřad, tím samým formulářem se přihlásíte i na OSSZ a zdravotní pojišťovnu jako OSVČ a můžete začít vystavovat faktury a vydělávat. Jak si takový živnostenský list zařídit?

Co je to živnost

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Živnostenský zákon

Pro živnost jako podnikatelskou činnost platí, že ji provozujete samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pro živnostníky tak platí, že za své podnikání ručí celým svým majetkem. Ze zisku ze živnosti jsou navíc povinni platit daň z příjmů, dále pak sociální a zdravotní pojištění.

Co je to živnostenský list

Živnostenský list býval dříve oficiální doklad dokazující existenci samostatné výdělečné činnosti. V dnešní době už není tento doklad vydáván, nahradil ho tzv. výpis ze živnostenského rejstříku. Tento výpis obsahuje identifikaci podnikající osoby a také údaje o živnosti, kterou je tato osoba oprávněna provozovat. Výpis vydává živnostenský úřad, kde je nutné si živnost také vyřídit a kde případně měníte údaje uvedené na živnostenském listu.

Pokud máte z dřívějška živnostenský list, tak tento je stále platný a není nutné si zařizovat i výpis z živnostenského rejstříku.

Jaké rozlišujeme živnosti:

 • živnost ohlašovací: volná, vázaná a řemeslná,
 • živnost koncesovaná.

Každý druh živnosti vyžaduje jiné podmínky pro udělení povolení k podnikání. Nejjednodušší je provozovat živnost volnou, v takovém případě stačí, když na živnostenském úřadu předložíte doklad totožnosti, zaplatíte poplatek 1000 Kč a vyberete si ze seznamu činností.

Pro provozování živnosti vázané je potřeba doložit zákonem nařízenou praxi pro provozování podnikání. Pro živnost řemeslnou potřebujete navíc i doložené vzdělání (učňovský, středoškolský nebo vysokoškolský obor), případně doklad o rekvalifikačním vzdělání a další praxi doloženou předchozím zaměstnavatelem.

Některé podnikatelské činnosti je pak možné vykonávat pouze jako živnost koncesovanou. Pro její udělení je nutno doložit odbornou způsobilost získanou vzděláním a také předepsanou praxí.

Kdo je to odpovědný zástupce pro živnost

Pokud u vázané, řemeslné nebo koncesované živnosti nemáte dostatečné vzdělání a odbornou praxi, je možné toto nahradit zaměstnáním osoby, která tyto podmínky splňuje. Pokud tato osoba s tím souhlasí, tak je možné ji zaměstnat či jinak smluvně zavázat. A tato osoba bude odpovídat za provozování vaší živnosti dle živnostenského zákona.

Co je třeba k vydání živnostenského oprávnění

 • Pro vyřízení začátku podnikání je třeba se osobně dostavit na živnostenský úřad, žádost můžete podat i na CzechPointu, nebo můžete žádost podat elektronicky přes portál živnostenského podnikání.
 • Předložíte občanský průkaz,
 • případně další doklady o vzdělání a praxi, pokud to daná živnost vyžaduje a
 • doklad o právu na užívání provozovny, pokud to není trvalé bydliště fyzické osoby,
 • zaplatíte poplatek 1000 Kč, 800 Kč za elektronické podání
 • a vyplníte jednotný registrační formulář.
 • Osobně formulář podepíšete, elektronicky ho můžete podat do datové schránky nebo do elektronické podatelny živnostenského úřadu.
 • Výpis z rejstříku trestů si úřad zajistí sám.

Jednotný formulář zakládá živnostenské oprávnění a zároveň tímto formulářem splníte všechny oznamovací povinnosti: zahájení živnosti, registraci k dani z příjmu, oznámení o zahájení podnikání u zdravotní pojišťovny a u správy sociální zabezpečení.

Stejným formulářem ohlásíte i další skutečnosti, které potřebujete: registraci k silniční dani, registraci k DPH nebo i registraci k dani z příjmu za zaměstnance.

Pokud nevyplníte jednotný registrační formulář, je nutné obejít všechny úřady a k dani, k sociálnímu i zdravotnímu pojištění se musíte přihlásit na daném úřadu osobně.

Co dělat po registraci na živnostenském úřadu

Po provedení registrace a vystavení živnostenského listu můžete začít rovnou podnikat. Zároveň vám vzniká řada povinností, které musíte plnit. Při podnikání na hlavní činnost mezi ně patří zejména:

 • Pokud podnikáte jen na vedlejší činnost, tak zálohy na sociální a zdravotní není nutné platit v prvním roce podnikání, ale stále máte povinnost podat daňové přiznání i přehledy.
 • Jste povinni se evidovat k DPH, pokud splňujete podmínky pro tuto evidenci.
 • Pokud budete uplatňovat reálné náklady pro výpočet daně z příjmu, je nutné vést daňovou evidenci.

Poplatky na živnostenském úřadu:

 • 1000 Kč za ohlášení živnosti při začátku podnikání,
 • 800 Kč při elektronické žádosti,
 • 500 Kč za další ohlášení živnosti, za tento poplatek můžete v jednom okamžiku nahlásit i více živností, vždy zaplatíte jen pětistovku nezávisle na počtu nahlášených živností,
 • 400 Kč za další ohlášení živnosti při elektronickém podání,
 • 1000 Kč za žádost o koncesi, pokud současně ohlašujete živnost a žádáte o koncesi, tak se poplatek platí jen jeden,
 • 800 Kč při elektronické žádosti,
 • 500 Kč za další žádost o koncesi,
 • 400 Kč za další žádosti o koncesi při elektronickém podání,
 • 500 Kč za změnu rozhodnutí o udělení koncese,
 • 500 Kč za schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost,
 • 100 Kč za změnu v živnostenském listě (např. adresy, jména),
 • 20 Kč za stránku při žádosti o úplný nebo částečný výpis z živnostenského rejstříku,
 • 5 Kč za podnikatele při žádosti o údaje,
 • 50 Kč za podání kontaktním místem veřejné správy podle §72 živnostenského zákona,
 • zdarma je první výpis při zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku,
 • zdarma je schválení odpovědného zástupce, pokud je současně udělena koncese a
 • zdarma je také změna oboru činnosti u živnosti volné.

(foto: Jednotný registrační formulář MPO)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 2 Průměrně: 4]

By hb

2 thoughts on “Jak si vyřídit živnostenský list v roce 2024”
 1. Dobrý den,
  můžete mi prosím poradit s otázkou týkající se klasifikace samostatné výdělečné činnosti jako hlavní nebo vedlejší? V zákoně jsem si přečetl, že rozhodující je (ne)účast na nemocenském pojištění, kterou zakládá výdělek od 3 500 Kč měsíčně, s výjimkou práce na DPP (dohodu o provedení práce), kde je to až 10 001 Kč. Znamená to tedy, že pokud budu někde pracovat na DPČ (dohodu o pracovní činnosti) a vydělám si tam třeba 4 000 Kč za měsíc, bude moje podnikání, které budu provozovat zároveň s tím, vedlejší činností, a to i v případě, že moje měsíční příjmy z něj budou vyšší (např. 8 000 Kč za měsíc)? Z toho, jak zákon chápu, bych řekl, že ano, ale připadá mi zvláštní, že činnost, ze které si vydělám víc, by měla být brána jako vedlejší… Nebo jsem někde něco přehlédl?
  Děkuji za odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *