Jak vyřídit živnostenský list

Živnostenský list je nejjednodušší způsob jak začít podnikat. Stačí jen navštívit živnostenský úřad, tím samým formulářem se přihlásíte i na OSSZ a zdravotní pojišťovnu jako OSVČ a můžete začít vystavovat faktury a vydělávat. Jak si takový živnostenský list zařídit?

Co je to živnost

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Živnostenský zákon

Pro živnost jako podnikatelskou činnost platí, že ji provozujete samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pro živnostníky tak platí, že za své podnikání ručí celým svým majetkem. Ze zisku ze živnosti jsou navíc povinni platit daň z příjmů, dále pak sociální a zdravotní pojištění.

Co je to živnostenský list

Živnostenský list býval dříve oficiální doklad dokazující existenci samostatné výdělečné činnosti. V dnešní době už není tento doklad vydáván, nahradil ho tzv. výpis ze živnostenského rejstříku. Tento výpis obsahuje identifikaci podnikající osoby a také údaje o živnosti, kterou je tato osoba oprávněna provozovat. Výpis vydává živnostenský úřad, kde je nutné si živnost také vyřídit a kde případně měníte údaje uvedené na živnostenském listu.

Pokud máte z dřívějška živnostenský list, tak tento je stále platný a není nutné si zařizovat i výpis z živnostenského rejstříku.

Jaké rozlišujeme živnosti:

 • živnost ohlašovací: volná, vázaná a řemeslná,
 • živnost koncesovaná.

Každý druh živnosti vyžaduje jiné podmínky pro udělení povolení k podnikání. Nejjednodušší je provozovat živnost volnou, v takovém případě stačí, když na živnostenském úřadu předložíte doklad totožnosti, zaplatíte poplatek 1000 Kč a vyberete si ze seznamu činností.

Pro provozování živnosti vázané je potřeba doložit zákonem nařízenou praxi pro provozování podnikání. Pro živnost řemeslnou potřebujete navíc i doložené vzdělání (učňovský, středoškolský nebo vysokoškolský obor), případně doklad o rekvalifikačním vzdělání a další praxi doloženou předchozím zaměstnavatelem.

Některé podnikatelské činnosti je pak možné vykonávat pouze jako živnost koncesovanou. Pro její udělení je nutno doložit odbornou způsobilost získanou vzděláním a také předepsanou praxí.

Kdo je to odpovědný zástupce pro živnost

Pokud u vázané, řemeslné nebo koncesované živnosti nemáte dostatečné vzdělání a odbornou praxi, je možné toto nahradit zaměstnáním osoby, která tyto podmínky splňuje. Pokud tato osoba s tím souhlasí, tak je možné ji zaměstnat či jinak smluvně zavázat. A tato osoba bude odpovídat za provozování vaší živnosti dle živnostenského zákona.

Co je třeba k vydání živnostenského oprávnění

 • Pro vyřízení začátku podnikání je třeba se osobně dostavit na živnostenský úřad.
 • Tam předložíte občanský průkaz,
 • případně další doklady o vzdělání a praxi,
 • zaplatíte poplatek 1000 Kč
 • a vyplníte jednotný registrační formulář.
 • Výpis z rejstříku trestů si úřad zajistí sám.

Formulář zakládá živnostenské oprávnění a zároveň tímto formulářem splníte všechny oznamovací povinnosti: zahájení živnosti, registraci k dani z příjmu, oznámení o zahájení podnikání u zdravotní pojišťovny a u správy sociální zabezpečení.

Stejným formulářem ohlásíte i další skutečnosti, které potřebujete: registraci k silniční dani, registraci k DPH nebo i registraci k dani z příjmu za zaměstnance.

Pokud nevyplníte jednotný registrační formulář, je nutné obejít všechny úřady a k dani, k sociálnímu i zdravotnímu pojištění se musíte přihlásit na daném úřadu osobně.

Co dělat po registraci na živnostenském úřadu

Po provedení registrace a vystavení živnostenského listu můžete začít rovnou podnikat. Zároveň vám vzniká řada povinností, které musíte plnit. Při podnikání na hlavní činnost mezi ně patří zejména:

 • platba záloh na sociální a zdravotní pojištění,
 • povinnost podat daňové přiznání do konce března dalšího roku
 • a povinnost podat přehledy o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu
 • a na Českou správu sociálního zabezpečení.
 • Pokud podnikáte jen na vedlejší činnost, tak zálohy na sociální a zdravotní není nutné platit v prvním roce podnikání, ale stále máte povinnost podat daňové přiznání i přehledy.
 • Pokud podléhá vaše podnikání elektronické evidenci, jste povinni evidovat se k EET. (Vláda schválila zrušení elektronické evidence od 2023, zákon zatím neprošel legislativním procesem.)
 • Stejně tak jste povinni se evidovat k DPH, pokud splňujete podmínky pro tuto evidenci.
 • Pokud budete uplatňovat reálné náklady pro výpočet daně z příjmu, je nutné vést daňovou evidenci.

Poplatky na živnostenském úřadu:

 • 1000 Kč za ohlášení živnosti při začátku podnikání,
 • 500 Kč za další ohlášení živnosti, za tento poplatek můžete v jednom okamžiku nahlásit i více živností, vždy zaplatíte jen pětistovku nezávisle na počtu nahlášených živností,
 • 1000 Kč za žádost o koncesi, pokud současně ohlašujete živnost a žádáte o koncesi, tak se poplatek platí jen jeden,
 • 500 Kč za další žádost o koncesi,
 • 500 Kč za změnu rozhodnutí o udělení koncese,
 • 500 Kč za schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost,
 • 100 Kč za změnu v živnostenském listě (např. adresy, jména),
 • 20 Kč za stránku při žádosti o úplný nebo částečný výpis z živnostenského rejstříku,
 • 5 Kč za podnikatele při žádosti o údaje,
 • 50 Kč za podání kontaktním místem veřejné správy podle §72 živnostenského zákona,
 • zdarma je první výpis při zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku,
 • zdarma je schválení odpovědného zástupce, pokud je současně udělena koncese a
 • zdarma je také změna oboru činnosti u živnosti volné.

(foto: Jednotný registrační formulář MPO)

Neváhejte sdílet:
x

By hb

2 thoughts on “Jak začít podnikat a vyřídit si živnostenský list”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.