Jak odevzdat daňové přiznání

Daňové přiznání je základním dokumentem, ve kterém jedinec, fyzická či právnická osoba uvádí své daňové povinnosti ke státu. Daňové přiznání musíte odevzdat u hned několika daní.

Každý rok je povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmu, případně podepsat roční zúčtování daně. Při koupi nemovitosti podáváte následně daňové přiznání k nabytí nemovitosti a také k dani z nemovitosti. A každý rok je také povinnost podat přiznání k silniční dani, pokud jste povinni tuto daň platit.

Daňových přiznání je spousta. Díky elektronizaci daňové správy existuje hned několik způsobů, jak a kam daňové přiznání můžete odevzdat. Mezi ty tradiční způsoby patří fyzicky donesené daňové přiznání a odevzdané na podatelně FÚ nebo případně poslané poštou. Už několik let pak máte možnost podat daňové přiznání elektronicky.

Jak odevzdat daňové přiznání na finančním úřadu?

Na finančním úřadu máte hned dvě možnosti, jak daňové přiznání odevzdat. Tou nejzákladnější je daňové přiznání odevzdat na podatelně. V takovém případě vám na podatelně zkontrolují, jestli máte všechny přílohy, jestli je vyplněná hlavička a také přijaté daňové přiznání orazítkují. Pokud si donesete ještě druhou kopii, tak i na tu dostanete razítko. To může případně posloužit jako důkaz o tom, že jste daňové přiznání odevzdali.

Daňové přiznání ale můžete odevzdat i přímo úřednici v kanceláři. Ta vám v takovém případě může daňové přiznání rovnou zkontrolovat, jestli tam máte správně vyplněné všechny kolonky. Tento způsob trvá znatelně déle a asi bychom ho příliš nedoporučili během exponovaného období, například na konci března, když daňové přiznání odevzdávají všichni.

Správně byste měli daňové přiznání odevzdat na finančních úřadech dle místní příslušnosti. Ta je podle trvalého bydliště, při daních z nemovitosti je místní příslušnost daná adresou nemovitosti. Daňová přiznání ale můžete odevzdat i na jiném finančním úřadě, pokud máte správně vyznačeno, na který finanční úřad toto daňové přiznání patří, tak finanční správa si mezi sebou formuláře rozešle.

Odevzdání daňového přiznání poštou

Dalším způsobem je odevzdání daňového přiznání poštou. V takovém případě je možné poslat obálku s daňovým přiznáním, řádně podepsaným a se všemi přílohami podat jako dopis na nejbližší poště. Jako datum odevzdání se v takovém případě bere datum podání, neboli datum razítka na dopise.

Odevzdání daňového přiznání na poště je oblíbené hlavně u těch, kteří nestíhají podat vše včas na podatelnu finančního úřadu. Pošty totiž často mají delší otevírací dobu než finanční úřady, ve velkých městech jsou hlavní pošty otevřené i ve večerních hodinách. Pokud tedy už nadešel poslední den před vypršením termínu a nestihli jste to na úřad, tak pošta je další možností.

Daňové přiznání elektronicky

V posledních letech se díky postupné elektronizaci formulářů podávání daňové přiznání značně zjednodušilo. V té nejjednodušší variantě je možné vše vyplnit na počítači a odeslat na úřad elektronicky. Pro to ale potřebujete buďto datovou schránku nebo verifikovaný elektronický podpis nebo zprovozněnou bankovní identitu.

Formuláře a vše potřebné pro elektronické podání najdete na stránkách mojedaně.cz. Tam si najdete odpovídající formulář podle toho, jaké daňové přiznání podáváte. Vyplníte ho na počítači, stáhnete si soubory pošlete přes svou datovou schránku. Datovou schránku si můžete vyřídit na jakémkoli Czech Pointu, prokazujete se občanským průkazem a případně i živnostenským listem.

Pokud už datovou schránku máte, tak je vaší povinností přes ni daňové přiznání odevzdat. Také je vaší povinnost pravidelně kontrolovat obsah schránky, bude vám tam totiž zasílána veškerá komunikace se státními úřady.

Pokud si nechcete zřizovat kvůli daňovému přiznání datovou schránku, je možné formuláře podepsat elektronicky, k tomu potřebujete certifikovaný elektronický podpis. Ten si můžete zařídit opět na poště. Přes datovou schránku, nebo s elektronickým podpisem můžete daňové přiznání podávat až do půlnoci daného dne. Jen si zkontrolujte, že jste připojeni na internet. Daňové přiznání můžete také podat přes bankovní identitu, stačí mít bankovní účet.

Poslední možností je pak formuláře vyplněné elektronicky odeslat, poté vytisknout a vyplnit a podepsat formulář vztahující se k podání daňového přiznání elektronicky. Papírový podepsaný formulář pak musíte donést řádně na finanční úřad.

(foto: STIL on Unsplash)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 7 Průměrně: 3.9]

By hb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *