Dividendy ze zahraničí

Dividendy jsou velmi oblíbený výnos z investic do akcií. Mezi oblíbené dividendové akcie patří na českém trhu například akcie ČEZu nebo akcie Phillip Morris. Dividendy jsou podíly na zisku dané společnosti, kterou tato společnost rozděluje pravidelně mezi akcionáře. Dividendy se vyplácí s roční, čtvrtletní nebo i měsíční periodicitou a platí pro ně to, že jsou zdaněné už při výplatě.

Pro investory, kteří dividendy obdrží, tak většinou platí, že tento zisk z investic již nemusí nikde danit. Daň z příjmu je totiž odvedena ještě před výplatou dividendy investorovi. Pokud ale dostáváte dividendy ze zahraničních akcií, tak zahraniční příjmy musíte uvést do daňového přiznání a také z nich případně odvést daň z příjmu.

Dividendy: české vs. zahraniční

 • Dividenda je pravidelný výnos z akcie, je to podíl akcionáře na zisku realizovaném danou akciovou společností. Dividendy se vyplácí s různou periodicitou: měsíčně, čtvrtletně nebo ročně.
 • Dividendy z Česka není třeba uvádět do daňového přiznání. Jsou zdaněny ještě před výplatou a z této investice nemusí individuální investor odvádět daň z příjmu. Daň totiž strhává daná akciová společnost ještě před výplatou dividendy.
 • Dividendy ze zahraničí je nutno uvádět do daňového přiznání. I tyto dividendy jsou sice často zdaněny daní z příjmu, ale v zahraničí. Je nutno z nich zaplatit 15% daň i v Česku a to dle §8 Zákona o daních z příjmu (příjmy z kapitálového majetku). Daní se hrubá dividenda, tedy před zahraničním zdaněním.

Dividendy ze zahraničí

Pokud tedy vlastníte akcie společnosti, která je daňovým rezidentem v České republice, tak z těchto dividend nemusíte přiznávat příjem a nemusíte je uvádět v daňovém přiznání. Pokud ale jste během loňského roku obdrželi výplatu dividend od společnosti, která není daňovým rezidentem ČR, tak tyto příjmy musíte uvést do daňového přiznání a zaplatit z nich i případnou daň z příjmu. To platí i pro zaměstnance. U kterých je příjem zahraničních dividend důvod k tomu, že nemůžou podepsat u zaměstnavatele roční zúčtování daně a musí podat daňové přiznání.

Pro zahraniční dividendy platí, že jsou daněny už při výplatě v zahraničí. Stejně je ale musíte přiznat i do českého daňového přiznání a zaplatit z hrubých dividend 15% daň z příjmu. Dobrou zprávou je, že pokud má Česká republika se zemí výplaty dividend smlouvu o dvojím zdanění, tak daň z příjmu už u nás platit není třeba. Zaplacená daň v zahraničí se totiž započte oproti české dani z příjmu. I v tomto případě ale musíte podat daňové přiznání.

V praxi může dojít k několika situacím:

 • Česká republika nemá se zemí výplaty dividend uzavřenu smlouvu o dvojím zdanění, v takovém případě bude dividenda zdaněna dvakrát: v zahraničí i v Česku,
 • Česká republika má s danou zemí uzavřenu smlouvu o dvojím zdanění, seznam těchto zemí najdete na stránkách Ministerstva financí, takových zemí je většina,
 • se zemí výplaty má ČR stejnou daňovou sazbu (tedy 15 %), zaplacená daň v zahraničí se započte s českou daní, daň z příjmu už tedy podruhé neplatíte, ale daňové přiznání musíte podat,
 • země výplaty má vyšší daňovou sazbu než ČR (tedy vyšší než 15 %), v takovém případě se opět zahraniční daň započte vůči české, nic neplatíte, ale nikdo vám ani nevrátí částku, o kterou jste zaplatili na zahraniční dani více, máte povinnost podat daňové přiznání,
 • země výplaty má nižší daňovou sazbu než ČR (tedy nižší než 15 %), zaplacená zahraniční daň se opět započte, v tomto případě ale budete povinni doplatit daň do výše českých 15 % z hrubé dividendy, máte povinnost podat daňové přiznání a také zaplatit daň z příjmu.

Jak uvést dividendy ze zahraničí do daňového přiznání

Dividendy se daní dle §8 Zákona o daních z příjmu, tedy jako příjmy z kapitálového majetku. Na dividendy není možné použít náklady pro získání dividendy, do daňového přiznání tedy uvádíte jen příjem. Uvádí se částka hrubé dividendy převedena na české koruny. Pro výpočet hodnoty v korunách se použije jednotný kurz, který pro každý rok vyhlašuje Generální finanční ředitelství.

V daňovém formuláři se dividendy uvádí na řádku 38 v části příjmů z kapitálu. Uvádíte hrubou částku dividendy v českých korunách. Pokud chcete oproti dani z tohoto příjmu započíst již zaplacenou daň v zahraničí, je nutné toto uvést do přílohy 3 a také doložit potvrzení od vyplácejícího subjektu o zaplacení daně v zahraničí.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 18 Průměrně: 4.3]

By hb

4 thoughts on “Daňové přiznání 2023: dividendy ze zahraničí”
 1. Dobrý den,
  měl bych dotaz, jestli se u akcií zahraničních firem obchodovaných na českých burzách, např. Intel na RMS, CTP na BCCP apod., dividendy daní jako zahraniční a tudíž se uvádějí v daňovém přiznání nebo se do DP neuvádí jako české akcie?

  Děkuji

 2. Dobrý den,

  měl bych dotaz ohledně daňové sazby dividend. V případě, že můj příjem ze závislé činnost překročí částku pro solidární daň, tak příjem z kapitálových příjmů se s příjmem ze závislé činnosti sčítá tj. add on příjem z dividend je efektivně zdaněn 23% (ať už uvažujeme, že je to příjem nad příjem ze zdanitelné činnosti či tím, že užírá limit na 15% sazbu daně) – takto je to nastaveno ve formuláři na daně z příj. FO na portálu – mojedane.cz-
  Je to tak správně? Já žil v tom, že sazba dividend je 15%.
  Díky

  1. Jak píše Zuzana, počínaje zdaňovacím obdobím 2021 máte možnost se rozhodnout, zda zahraniční dividendy zdaníte v příloze 3 nebo příloze 4. Volba je na Vás, bohužel mnoho daňových poradců o druhé možnosti, která je ve Vašem případě výhodnější, stále neví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *