Tzv. minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění jsou minimální částky, které musí zaplatit ČSSZ a své zdravotní pojišťovně každá OSVČ na hlavní činnost. V roce 2021 tyto zálohy opět rostou, odvíjí se totiž od výše průměrné mzdy a ta v posledních letech stále rostla.

Výše minimální zálohy se odvíjí od všeobecného vyměřovacího základu, který stanovila vláda 21. září v nařízení č. 381/2020 Sb. Dle nařízení roste všeobecný vyměřovací základ na 34 766 Kč a přepočítávací koeficient za rok 2019 je 1,0194.

Průměrná mzda pro účely pojistného pro rok 2021 tak odpovídá výši 35 441 Kč. Z této průměrné mzdy se poté počítají minimální sociální a zdravotní pojistné, ty pro OSVČ na hlavní činnost budou v roce 2021 činit 2 588 Kč na sociálním a 2 393 Kč na zdravotním pojištění. Jde o zvýšení zhruba o 80 korun za zálohy celkem.


V roce 2021 Od kdy se platí první zvýšená záloha
Sociální pojištění 2 588 Kč Až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020
Zdravotní pojištění 2 393 Kč Od ledna 2021

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2021

Pro rok 2021 rostou zálohy na sociální pojištění o 44 korun na 2 588 Kč. Nic se nemění na splatnosti zálohy, stále platí, že sociální pojištění platíte v měsíci, za který je splatný, termínem splatnosti je poslední den v měsíci.

Pro sociální pojištění platí, že nové zálohy jste povinni odvádět až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020, ten musíte podat nejpozději 30 dní po podání daňového přiznání (1. dubna 2021). Nové vyšší zálohy na sociální pojištění tak budete povinni platit až na jaře.

Zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2021

Minimální zálohy na zdravotní pojištění také rostou, v roce 2021 zaplatí OSVČ o 41 Kč více. Zálohy na zdravotní pojištění budou v roce 2021 ve výši 2 393 Kč.

Zdravotní pojištění je splatné vždy do 8. měsíce následujícího po měsíci, za který zálohu platíte. Zároveň platí, že novou výši minimálních záloh musíte platit už od ledna 2021. Tato výše pak může být ještě upravena po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.

Paušální daň od ledna 2021

Od ledna se můžou také OSVČ dobrovolně přihlásit k platbě paušální daně. Měsíční paušál 5 469 Kč vyřeší platbu daně z příjmu, zálohy na sociální pojištění a také zálohu na zdravotní pojištění. Díky tomu pak OSVČ nemusí platit minimální zálohy, nemusí podávat daňové přiznání ani přehledy o příjmech a výdajích v příštím roce.

Paušální daň je splatná do 20. každého zálohového měsíce a pro uplatnění paušální dani je nutné se k tomuto přihlásit na finanční úřad. Výhodou tohoto režimu je pak fakt, že podnikající osoba už dále nemusí řešit daňové přiznání a přehledy. Velkou nevýhodou je ovšem fakt, že podnikatel poté nemůže uplatnit daňové slevy, ani daňové zvýhodnění a daňový bonus.

(foto: Josh Appel on Unsplash)

Neváhejte sdílet: