Povinné minimální zálohy OSVČ

Tzv. minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění jsou minimální částky, které musí zaplatit ČSSZ a své zdravotní pojišťovně každá OSVČ na hlavní činnost. V roce 2022 tyto zálohy opět rostou, odvíjí se totiž od výše průměrné mzdy a ta v posledních letech stále rostla.

Výše minimální zálohy se odvíjí od všeobecného vyměřovacího základu, který stanovila vláda 27. září v nařízení č. 356/2021 Sb. Dle nařízení roste všeobecný vyměřovací základ na 36 119 Kč a přepočítávací koeficient za rok 2020 je 1,0773.

Průměrná mzda pro účely pojistného pro rok 2022 tak odpovídá výši 38 911 Kč. Z této průměrné mzdy se poté počítají minimální sociální a zdravotní pojistné, ty pro OSVČ na hlavní činnost budou v roce 2022 činit 2 841 Kč na sociálním a 2 627 Kč na zdravotním pojištění. Jde o zvýšení téměř o pětistovku měsíčně.


V roce 2022Od kdy se platí první zvýšená záloha
Sociální pojištění 2 841 Kč Až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021
Zdravotní pojištění 2 627 Kč Od ledna 2022

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2022

Pro rok 2022 rostou zálohy na sociální pojištění o 253 korun na 2 841 Kč. Nic se nemění na splatnosti zálohy, stále platí, že sociální pojištění platíte v měsíci, za který je splatný, termínem splatnosti je poslední den v měsíci.

Pro sociální pojištění platí, že nové zálohy jste povinni odvádět až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021, ten musíte podat nejpozději 30 dní po podání daňového přiznání (1. dubna 2022, 2. května 2022 při elektronickém podání). Nové vyšší zálohy na sociální pojištění tak budete povinni platit až na jaře.

Zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2022

Minimální zálohy na zdravotní pojištění také rostou, v roce 2022 zaplatí OSVČ o 234 Kč více. Zálohy na zdravotní pojištění budou v roce 2021 ve výši 2 627 Kč.

Zdravotní pojištění je splatné vždy do 8. měsíce následujícího po měsíci, za který zálohu platíte. Zároveň platí, že novou výši minimálních záloh musíte platit už od ledna 2022. Tato výše pak může být ještě upravena po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021.

Paušální daň od ledna 2022

Od minulého roku se můžou OSVČ dobrovolně přihlásit k platbě paušální daně. Měsíční paušál vyřeší platbu daně z příjmu, zálohy na sociální pojištění a také zálohu na zdravotní pojištění. Díky tomu pak OSVČ nemusí platit minimální zálohy, nemusí podávat daňové přiznání ani přehledy o příjmech a výdajích v příštím roce. Pro rok 2022 je paušální daň stanovena ve výši 5 994 Kč. I paušální daň se tento rok zvyšuje zhruba o pětistovku.

Paušální daň je splatná do 20. každého zálohového měsíce a pro uplatnění paušální daně je nutné se k tomuto přihlásit na finanční úřad. Výhodou tohoto režimu je pak fakt, že podnikající osoba už dále nemusí řešit daňové přiznání a přehledy. Velkou nevýhodou je ovšem fakt, že podnikatel poté nemůže uplatnit daňové slevy, ani daňové zvýhodnění a daňový bonus.

(foto: Josh Appel on Unsplash)

Neváhejte sdílet:
x

By hb

2 thoughts on “OSVČ na hlavní činnost: minimální zálohy v roce 2022”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.