Povinné minimální zálohy OSVČ

Tzv. zálohy OSVČ na sociální a zdravotní pojištění jsou minimální částky, které musí OSVČ zaplatit správě sociálního zabezpečení a své zdravotní pojišťovně každý měsíc. Zálohy jsou vždy vypočteny na základě přehledu o příjmech a výdajích a při provozování hlavní činnosti musí být zaplaceny alespoň v minimální výši, která je úředně stanovena vždy pro každý rok.

Výše minimální zálohy se odvíjí od všeobecného vyměřovacího základu, který schválila vláda v září v nařízení č. 286/2023 Sb. Dle nařízení roste všeobecný vyměřovací základ na 40 638 Kč a přepočítávací koeficient za rok 2022 je 1,0819. Pro letošní rok navíc platí, že se zvyšuje procento pro výpočet vyměřovacího základu pro sociální pojištění, ze kterého se minimální (i neminimální) zálohy počítají.

Průměrná mzda pro účely pojistného pro rok 2024 odpovídá výši 43 967 Kč. Z této průměrné mzdy se poté počítá minimální sociální a zdravotní pojistné. Zdravotní pojištění se počítá jako 13,5 % z poloviny průměrné mzdy, tento poměr zůstává stejný, pouze se zvýšila průměrná mzda. Oproti tomu u sociálního pojištění se nově počítá minimální vyměřovací základ jako 30 % průměrné mzdy (dříve 25 %). Toto procento se u minimálního vyměřovacího základu bude ještě dále zvyšovat v následujících dvou letech, vždy o 5 procentních bodů. Sociální pojištění OSVČ tak bude v následujících letech skokově narůstat. Výše záloh na sociální pojištění je pak rovna 29,2 % z minimálního vyměřovacího základu.

Nové minimální zálohy pro OSVČ na hlavní činnosti 2024:

  • zdravotní pojištění -> 2 968 Kč, růst o 246 Kč,
  • sociální pojištění -> 3 852 Kč, růst o 908 Kč.

OSVČ na hlavní činnost, které platí minimální zálohy, si tak od letošní ledna přeplatí více než tisíc korun měsíčně.


V roce 2024Od kdy se platí první zvýšená záloha
Sociální pojištění 3 852 Kč Od zálohy za leden 2024
(splatné do 31. ledna)
Zdravotní pojištění 2 968 Kč Od zálohy za leden 2024
(splatné do 8. února)
Paušální daň7 498 KčOd paušální daně za leden 2024
(splatné do 20. ledna)

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2024

Pro rok 2024 rostou zálohy na sociální pojištění o 908 korun na 3 852 Kč. Nic se nemění na splatnosti zálohy, stále platí, že sociální pojištění platíte v měsíci, za který je splatný, termínem splatnosti je poslední den v měsíci. Nově ale platí, že pokud platíte minimální zálohy, tak nové vyšší minimální zálohy je třeba platit už od ledna.

Pro sociální pojištění totiž jinak platí, že nové zálohy jste povinni odvádět až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2023, ten musíte podat nejpozději 30 dní po podání daňového přiznání (2. dubna 2024). Pokud platíte vyšší než minimální zálohy, tak se zatím nic nemění. A zálohy se vám změní podle nového vzorce výpočtu až po podání přehledu.

Pokud ale platíte minimální zálohy, je třeba změnit výši platby už v lednu.

Zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2024

Minimální zálohy na zdravotní pojištění také rostou, v roce 2024 zaplatí OSVČ o 246 Kč více. Zálohy na zdravotní pojištění budou v roce 2024 ve výši 2 968 Kč .

Zdravotní pojištění je splatné vždy do 8. měsíce následujícího po měsíci, za který zálohu platíte. Zároveň platí, že novou výši minimálních záloh musíte platit už od ledna 2024. Tato výše pak může být ještě upravena po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2023. Pokud platíte vyšší zálohy, tak tyto se upravují až po podání přehledu.

Paušální daň od ledna 2024

Už několik let se můžou OSVČ dobrovolně přihlásit k platbě paušální daně. Měsíční paušál vyřeší platbu daně z příjmu, zálohy na sociální pojištění a také zálohu na zdravotní pojištění. Díky tomu pak OSVČ nemusí platit minimální zálohy, nemusí podávat daňové přiznání ani přehledy o příjmech a výdajích v příštím roce. Pro rok 2024 je minimální paušální daň stanovena ve výši 7 498 Kč, což je růst o více než tisíc korun.

Paušální daň je splatná do 20. každého zálohového měsíce a pro uplatnění paušální daně je nutné se k tomuto přihlásit na finanční úřad. Termínem pro přihlášení do režimu paušální daně pro rok 2024 je 10. leden 2024. Výhodou tohoto režimu je fakt, že podnikající osoba už dále nemusí řešit daňové přiznání a přehledy. Velkou nevýhodou je ovšem fakt, že podnikatel poté nemůže uplatnit daňové slevy, ani daňové zvýhodnění a daňový bonus.

(foto: Josh Appel on Unsplash)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]

By hb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *