Tzv. minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění jsou minimální částky, které musí zaplatit každá OSVČ na hlavní činnost. V roce 2020 tyto zálohy opět rostou.

Výše minimální zálohy se odvíjí od všeobecného vyměřovacího základu, který stanovila vláda 14. října v nařízení 620/2019 Sb. Dle nařízení roste průměrná mzda pro účely pojistného roce 2020 na 34 835 Kč. Z této průměrné mzdy se poté počítají minimální sociální a zdravotní pojistné, ty pro OSVČ na hlavní činnost budou v roce 2020 činit 2 544 Kč na sociálním a 2 352 Kč na zdravotním pojištění.

Jde o zvýšení zhruba o 150 korun v obou případech. Celkově tak budou muset podnikatelé platící minimální zálohy sáhnout v příštím roce do kapsy pro 300 korun více.


V roce 2020 Od kdy se platí první zvýšená záloha
Sociální pojištění 2 544,00 Kč Až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019
Zdravotní pojištění 2 352,00 Kč Od ledna 2020

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2020

Pro rok 2020 rostou zálohy na sociální pojištění o 156 korun na 2 544 Kč. Na rozdíl od loňska se nic nemění na splatnosti zálohy, stále platí, že sociální pojištění platíte v měsíci, za který je splatný, termínem splatnosti je poslední den v měsíci.

Pro sociální pojištění platí, že nové zálohy jste povinni odvádět až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019, ten musíte podat nejpozději 30 dní po podání daňového přiznání (31. března 2020). Nové vyšší zálohy na sociální pojištění tak budete povinni platit až na jaře.

Zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2020

Minimální zálohy na zdravotní pojištění také rostou, v roce 2020 zaplatí OSVČ o 144 Kč více. Zálohy na zdravotní pojištění budou v roce 2020 ve výši 2 352 Kč.

Zdravotní pojištění je splatné vždy do 8. měsíce následujícího po měsíci, za který zálohu platíte. Zároveň platí, že novou výši minimálních záloh musíte platit už od ledna 2020. Tato výše pak může být ještě upravena po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019.

(foto: Josh Appel on Unsplash)

Neváhejte sdílet: