Občanský průkaz je základní identifikační dokument, který by měl mít každý občan České republiky. Přičemž povinnost tento osobní doklad vlastnit má každý občan ČR starší 15 let. Občanský průkaz mají i občané s omezenou svéprávností.

Pokud jde o vydávání osobních dokladů, tak ty vydávají obecní úřady obce s rozšířenou působností, v Praze to jsou pak všechny úřady městské části Prahy 1 až 22. Od roku 2016 už neplatí místní příslušnost daného úřadu, o nové osobní doklady tedy můžete zažádat nejen v místě svého trvalého bydliště, ale v podstatě si můžete dojít na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Dnes už se vydávají pouze doklady s elektronickým čipem a se strojově čitelnými údaji, čip a funkce eobčanky si ale nemusíte při přebírání dokladu aktivovat. Doklady bez strojově čitelných údajů se vydávají pouze z důvodu voleb, tyto průkazy mají platnost pouze 1 měsíc. S platností 3 měsíce se pak vydávají průkazy bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství.

Dokumenty nutné pro žádost o vydání občanského průkazu

Při žádosti o novou občanku je nutno doložit:

 • doklad totožnosti
 • a vyplněnou žádost,
 • fotografie je pořizována na úřadu.

Pokud žádáte je o krátkodobý doklad bez strojově čitelných údajů (s platností 1 nebo 3 měsíce), je nutné dodat dvě fotografie 35×45 mm.

Pokud chcete do občanského průkazu zapsat nějaké nové skutečnosti, jako například nové trvalé bydliště, zisk titulu, nové jméno po svatbě a podobně, je nutné doložit také doklady dokazující tuto zapisovanou skutečnosti. Jako například diplom nebo oddací list.

Doklady totožnosti a podání žádosti o novou občanku se liší dle toho, kdo o tento nový občanský průkaz žádá.

 • Při žádosti o výměnu občanského průkazu při končící platnosti je nutné doložit starou občanku, která musí být stále platná. Pokud jste občanský průkaz ztratili, nebo vám byl odcizen, je nutné doložit také potvrzení o ohlášení ztráty, zničení nebo krádeže a také musíte prokázat svou totožnost jiným dokladem (cestovní pas, rodný list).
 • Při žádosti o první občanský průkaz u žadatele staršího 15 let, musí tento žádat osobně a doložit svou totožnost rodným listem.
 • Žádost o občanský průkaz pro občana mladšího 15 let (dětská občanka) musí předložit zákonní zástupci, kteří totožnost dokládají rodným listem.
 • U prvního občanského průkazu je také nutno doložit doklad o státním občanství, pokud jsou důvodné pochyby o tom, že občan má občanství České republiky. Pokud občan tento doklad nemá, ověřuje státní občanství obecní úřad u úřadu, který je místně příslušný.
 • Pokud je občanský průkaz vystavován osobě s omezenou svéprávností, tak žádost podává opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, k žádosti se pak přikládá rodný list daného občana, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a také občanský průkaz opatrovníka (či zákonného zástupce).

Platnost občanského průkazu

V současné době se vydávají občanské průkazy s rozdílnou dobou platnosti dle věku občana.

 • Dětem a mladistvým do 15 let věku platí občanka 5 let.
 • Občanům starším 15 let platí občanský průkaz 10 let.
 • Seniorům starším 70 let pak občanský průkaz platí 35 let.

Je povinností každého občana (případně zákonného zástupce) hlídat platnost občanského průkazu a při končící platnosti zažádat o nový. Doporučuje se žádat o nový občanský průkaz nejméně 30 dnů před uplynutím platnosti starého průkazu. Vydání nového občanského průkazu při končící platnosti je zdarma.

Kolik stojí vydání občanského průkazu


Občan starší 15 let Občan mladší 15 let
Do 30 dnů 200,00 Kč 50,00 Kč
Do 5 dnů 500,00 Kč 300,00 Kč
Do 24 hodin 1 000,00 Kč 500,00 Kč

Vydání nového občanského průkazu, pokud tomu starému končí platnost, je zdarma.

Další poplatky při vydávání občanského průkazu:

 • Vydání občanky občanovi, který nemá trvalé bydliště na území ČR, je za poplatek 100 Kč.
 • Převzetí hotového dokladu u jiného obecního úřadu je zpoplatněno 100 Kč.
 • Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu stojí 100 Kč.
 • Doklad bez strojově čitelných údajů stojí 100 Kč.

Jak si vyzvednout hotové doklady

Vyhotovený občanský průkaz si můžete vyzvednout na úřadu obce, kde jste o nové doklady požádali. Pokud jste při žádosti o nové doklady uvedli jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností, tak za poplatek 100 Kč si můžete doklady vyzvednout u úřadu uvedeného v žádosti. Při zkrácené lhůtě vydání si doklady můžete vyzvednout také na Ministerstvu vnitra. Při vyhotovení do 24 hodin si tyto doklady na ministerstvu vyzvednout musíte, protože by nestihly být doručeny na obecní úřad.

Jak vyřídit expres občanku

Pokud na vydání nového průkazu spěcháte, je možné získat novou občanku do 24 hodin. V takovém případě musíte ale o jeho vydání buďto zažádat přímo na pracovišti Ministerstva vnitra v Praze, nebo můžete žádat na libovolném obecním či městské úřadě, ale nový doklad si musíte vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra v Praze.

Adresa pracoviště

Ministerstvo vnitra

Na Pankráci 1623/72,

Praha 4

Úřední hodiny

Pondělí: 8.00 – 17.00 hod.

Úterý: 8.00 – 16.00 hod.

Středa: 8.00 – 17.00 hod.

Čtvrtek: 8.00 – 16.00 hod.

Pátek: 8.00 – 15.00 hod.

Neváhejte sdílet: