Chyby v daňovém přiznání

Daňové přiznání za rok 2023 můžete odevzdat v papírové podobě až do začátku dubna, tedy přesněji v roce 2024 do 2. dubna. Elektronicky dokonce až do 2. května. S daňovým poradcem pak až 1. července. A tak než si ho sepíšete a přiznáte se ke svým příjmům, projděme si spolu nejčastější chyby, na které si dejte pozor.

Daňová správa upozorňuje na nejčastější chyby každý rok, přičemž je nutno říct, že spousta těchto chyb vzniká pouze z nepozornosti. Dá se jim snadno předcházet, stačí jen při vyplňování daňového přiznání dávat pozor.

Druhá skupina chyb pak vzniká z neznalosti. Proto by si měl poplatník před vyplněním svého prvního daňového přiznání pořádně nastudovat daňové slevy a odpočty. Jestli na ně má vůbec nárok a jestli je uplatňuje ve správné výši.

Do poslední skupiny chyb v daňovém přiznání by pak spadalo například pozdní odevzdání nebo zapomenutí zaplatit povinnou daň z příjmu. Jsou to tedy zase chyby, které vznikají zbytečně, stačí jen pamatovat na povinnosti spojené s daňovým přiznání.

Pokud chybu zjistíte už při vyplňování, tak je velmi jednoduché ji napravit. Ve formuláři můžete škrtat a opravovat chyby bez postihů, pokud vyplňujete elektronicky, tak oprava bývá ještě snazší, stačí to jen přepsat. Pokud to s chybou odevzdáte, tak vás na ni většinou upozorní finanční úřad. Často chybu napravíte třeba jen dodáním potřebných dokumentů, jindy musíte podat opravné či dodatečné daňové přiznání. Přičemž vám za chybu může být i vyměřena pokuta.

Jaké jsou tedy nejčastější zapomenutí v daňovém přiznání?

  • Zapomenutý podpis. Daňové přiznání by mělo být správně vyplněné a především podepsané. Pokud odevzdáváte přiznání elektronicky, je třeba ho poslat datovou schránkou (nahrazuje podpis), podepsat elektronickým podpisem, nebo odevzdat skrze bankovní identitu. Při osobním odevzdání na úřadě, nebo poslání poštou si zkontrolujte, že jste formuláře podepsali.
  • Zapomenutá žádost o daňovou vratku. Pokud jste uplatnili některou daňovou slevu nebo daňový odpočet za celý rok, a vznikl vám tak nárok na daňovou vratku nebo na výplatu daňového bonusu, je třeba o tuto zažádat. Také je nutné vyplnit způsob vyplacení vratky (složenky, převod na účet), případě i číslo účtu pro výplatu vratky.
  • Zapomenuté uplatnění slevy či odpočty. Může se stát, že zapomenete některou ze slev či daňových odpočtů uplatnit. V takovém případě můžete podat opravné (do 2. 4. 2024, nebo elektronicky do 2. 5. 2024) či dodatečné (po tomto datu) daňové přiznání.
  • Zapomenuté příjmy. Také se může stát, že zapomenete uvést některé příjmy, které jste povinni zdanit. Třeba jste měli dva zaměstnavatele, prodali jste dům a příjem nebyl osvobozen od daně, zrušili jste loni životní pojištění. V takovém případě opět podáváte opravné či dodatečné daňové přiznání. Navíc v této situaci máte povinnost toto přiznání podat.

Kdy se nejčastěji špatně uplatňují slevy?

  • Uplatnění daňového zvýhodnění na děti u obou rodičů. Na tuto slevu má nárok pouze jeden z rodičů, přičemž musí dokázat, že druhý z rodičů tuto slevu nečerpá. To se dokazuje potvrzením ze mzdové účtárny druhého z poplatníků, nebo čestným prohlášením.
  • Uplatnění odpočtu či slevy, na který nevznikl nárok. Tato chyba například nastává u uplatnění úroků z hypotéky, na tento odpočet má nárok pouze ten, kdo čerpá daný úvěr. Nárok nemáte, pokud úvěr sice splácíte, v nemovitosti bydlíte, ale úvěr nečerpáte (situace, kdy například žena odešla na mateřskou a muž chce uplatnit odpočet, přičemž historicky si danou nemovitost koupila sama žena).
  • Uplatnění odpočtu či slevy ve špatné výši. Často poplatníci uplatňují například školkovné v celkové výši (17 300 Kč pro rok 2023), přičemž mají nárok pouze na slevu ve výši opravdu zaplaceného školkovného.

Co když to odevzdáváte pozdě?

  • Pozdě odevzdané daňové přiznání. Finanční úřady tolerují ještě týdenní zpoždění s odevzdáním podepsaných formulářů. Pokud jste tedy odevzdat zapomněli, tak určitě neotálejte a utíkejte to odevzdat. Možná se vejdete do limitu tolerance, každopádně vždycky je lepší daňové přiznání odevzdat pozdě, než čekat, až si to uvědomí daňová správa a bude vaše daňové přiznání hledat a následně nahánět.
  • Zapomenout zaplatit daň. Při odevzdání daňového přiznání jste také povinni zaplatit dlužnou daň z příjmu. A to do termínu odevzdání daňového přiznání (2. dubna, nebo 2. května). Pokud daň zapomenete zaplatit, můžete platit pokutu. Takže s tím určitě neotálejte.
  • Zapomenout odevzdat přehledy. I když jsou situace, kdy odevzdáte daňové přiznání, ale přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu podávat nemusíte (například při příjmu z pronájmu), většinou platí, že při odevzdání daňového přiznání máte 30 dní i na odevzdání přehledu o příjmech a výdajích na OSSZ a také na svou zdravotní pojišťovnu.

(foto: Daniela Holzer on Unsplash)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 1 Průměrně: 5]

By hb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *