Paušální daň

Paušální daň je nastavení daně z příjmu a plateb za sociální a zdravotní pojištění tak, aby byly tyto platby vyřešeny v jedné hromadné platbě, tedy v jednom paušálu. To by mělo podnikatelům usnadnit papírování a zároveň zjednodušit povinné platby.

Paušální daň je ve výši 5 469 Kč měsíčně

 • Jak velká je to daň: 5 469 Kč měsíčně, ročně tak zaplatíte 65 628 Kč.
 • Kdo může uplatnit: pouze OSVČ bez příjmů ze závislé činnosti.
 • Jak uplatnit: oznámením finančnímu úřadu.
 • Kdy uplatnit: do desátého měsíce, kdy začínáte uplatňovat.
 • Může přinést daňovou vratku: NE.
 • Může přinést daňový bonus: NE.

Paušální daň:

 • Platí od 1. ledna 2021.
 • Je určena pouze pro OSVČ.
 • K paušální dani je nutné se přihlásit a tento režim zdanění oznámit na finančním úřadu.
 • V roce 2021 je paušální daň stanovena ve výši 5 469 Kč.
 • Paušální daň je splatná do 20. každého měsíce, za který je placena.
 • Pro platbu paušální daně je určen speciální účet s předčíslím 2866.

Jak velká je paušální daň?

Paušální daň je tvořena třemi složkami: daní z příjmu, sociálním pojištěním a zdravotním pojištěním. Částka paušální daně se odvíjí od výše minimálních povinných záloh pro OSVČ a na jejím základě se bude měnit každý rok. V roce 2021 je paušální daň stanovena ve výši 5 469 Kč a tato částka je tvořena:

 • důchodovým pojištěním, minimální záloha na sociální pojištění je v roce 2021 stanovena na 2 588 Kč, pro účely paušální daně je tato zvýšena o 15 % na 2 967 Kč,
 • zdravotním pojištěním, tedy minimální zálohou na zdravotní pojištění, která v roce 2021 činí 2 393 Kč,
 • symbolickou daní z příjmu fyzických osob ve výši 100 Kč.

Největší část paušální daně je tvořena povinnými minimálními zálohami podnikající osoby. Většina drobných podnikatelů díky využití paušálního zdanění a využití základní daňové slevy na poplatníka neplatí daň z příjmu. Ta je proto stanovena jen v symbolické výši 100 Kč za rok.

Kdo může zdanění paušální daní uplatnit?

K paušální dani se může přihlásit pouze OSVČ. A to pouze OSVČ, která nemá příjem ze závislé činnosti, tedy ze zaměstnání, výjimku tvoří pouze příjmy daněné srážkovou daní a příjmy, které jsou osvobozené od daně. Paušální daň tak nemůžou uplatnit OSVČ, které při zaměstnání mají živnostenský list na vedlejší činnost. Paušální daň není možné uplatnit ani pro právnické osoby.

Paušální daň také nemůže uplatnit plátce DPH. Což v praxi znamená, že k paušální dani se můžou přihlásit pouze ty OSVČ, které mají obrat pod 1 000 000 Kč za 12 kalendářních měsíců. K paušální dani se nemůžou přihlásit OSVČ, které obratem přesahují milionový limit, které obchodují se zahraničím (pak je povinnost se hlásit k platbě DPH) nebo které se přihlásili k platbě DPH dobrovolně.

K paušální dani se nemůže také přihlásit poplatník, který má dluhy a bylo proti němu zahájeno insolvenční řízení.

Výhody a nevýhody paušální daně

Mezi největší výhody paušální daně patří bezesporu usnadnění administrativy, OSVČ totiž nemusí podávat daňové přiznání, ani přehledy o příjmech a výdajích. Mezi velkou nevýhodou ovšem pak patří nemožnost uplatnění daňových slev i daňového zvýhodnění a realizace daňového bonusu.

Výhody paušální daně:

 • jeden bankovní příkaz vyřeší 3 platby státu (sociální, zdravotní, daň z příjmu),
 • nemusí se podávat daňové přiznání,
 • není nutné podávat ani přehled o příjmech a výdajích na OSSZ a zdravotní pojišťovnu,
 • v některých případech OSVČ platí vyšší odvody na důchodové pojištění než při platbě povinných minimálních záloh, díky tomu bude mít vyšší důchod
 • a v některých případech bude OSVČ platit nižší daň z příjmu, než kolik by odpovídalo jeho příjmům,
 • OSVČ ušetří za daňového poradce a za účetní
 • a také sníží pravděpodobnost kontrolní návštěvy z finančního úřadu, protože ten nebude mít co kontrolovat.

Nevýhody paušální daně:

 • nemožnost uplatnit daňové slevy a daňové odpočty,
 • nemožnost uplatnit daňové zvýhodnění a realizovat daňový bonus,
 • paušální daň je tak nevýhodná především pro poplatníky s dětmi,
 • většina OSVČ stejně daň z příjmu neplatí a to díky využití slevy na poplatníka i dalších slev, při využití paušální daně by tak tito poplatníci zaplatili státu víc, než při podání daňového přiznání a přehledů,
 • můžete mít problém se získáním hypotéky, nebudete totiž mít možnost doložit své příjmy daňovým přiznáním z minulých období,
 • v paušální dani není zahrnuté nemocenské pojištění, to musíte řešit zvlášť, stejně jako doposud.

Vyplatí se vám paušální daň? Zkuste si to spočítat v kalkulačce MF!

Jak se přihlásit k paušální dani?

K paušální dani je nutno se přihlásit, neboli oznámit toto finančnímu úřadu. A to na tiskopisu MF: Oznámení o vstupu do paušálního režimu. Ten je nutno zaslat na místně příslušný finanční úřad. A to nejpozději do 10. toho měsíce, kdy chcete začít danit paušálně. Do 20. toho měsíce je pak třeba začít platit paušální daň.

Pokud OSVČ zatím jen začíná s podnikám, tak oznámení posílá na finanční úřad ještě před zahájením podnikání. Oznámení o přihlášení k paušální dani je možné poslat poštou i datovou schránkou, či doručit osobně na podatelnu.

Formulář pro oznámení si můžete stáhnout na stránkách MF nebo vytvořit vlastní oznámení, které musí obsahovat: identifikační a kontaktní údaje, od kdy chcete paušální daň uplatňovat, jaký byl váš obrat a že nejste plátci DPH, detaily o důchodovém a zdravotním pojištění. Zdravotní pojišťovně ani OSSZ nemusíte nic oznamovat.

Pokud chcete paušální daň začít využívat už od ledna 2021, tak je nutné podat oznámení o vstupu do paušálního režimu nejpozději v pondělí 11. ledna 2021.

(foto: Volkan Olmez on Unsplash)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 1 Průměrně: 5]

By hb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *