Kdy jsou letnice, kdy končí Velikonoce

Velikonoce jsou největší křesťanský svátek. Který tradičně končí až na tzv. letnice. Přičemž letnice jsou svátek, který symbolicky ukončuje Ježíšovo zmrtvýchvstání a jeho nanebevstoupení. Letnice jsou 50 dní po Velikonocích a 10 dní po dnu nanebevstoupení.

Církev slavila letnice neboli svatodušní svátky poměrně brzy, první známky o oslavách letnic jsou ze 3. století, svátek letnic jako takový ale pochází už z židovského svátku týdnů, který připomíná Mojžíšovo převzetí Tóry na hoře Sinaj. Teologicky tak židovství slaví předání Zákona na Sinaji, křesťané pak slaví seslání Ducha svatého apoštolům.

Oba svátky připadají na pozdní jaro. A oba dva odkazují na začátek zemědělské sklizně. Zatímco Velikonoce značí konec zimy a začátek jara, letnice začínající léto a sklízení první letní úrody.

40 dní po Ježíšově vzkříšení

Nanebevstoupení Páně připadá na 40. den od vzkříšení, tedy od Velikonoční neděle. Tradičně tento den připadá na čtvrtek, ale v některých oblastech se slaví až následující neděli, tzv. 7. neděli velikonoční.

Oslava nanebevstoupení je velká událost křesťanského kalendáře, v tento den se připomíná výstup Ježíše na z hory Olivetské na nebesa. Země se silnou náboženskou tradicí mají v tento den státní svátek a také den volna, v Česku je to normální pracovní den. Jako státní svátek se Nanebevstoupení Páně slaví například v Rakousku, Německu nebo ve Španělsku.

V roce 2024 se připomíná den Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 9. května. Tímto dnem začíná devítidenní období před Letnicemi, což je svátek Seslání Ducha svatého.

10 dní po Nanebevstoupení Páně aneb letnice

Deset dní poté pak sestoupil Duch svatý a dodal apoštolům odvahu vyjít mezi lidi a dále šířit učení Ježíše Krista a poselství o Boží lásce k lidem. Letnice letos připadají na 19. května. Jde o pohyblivý svátek, stejně jako Velikonoce a datum letnic se odvíjí právě od Velikonoc a prvního jarního úplňku.

Letnice můžou připadnout:

  • nejdříve na 10. května a
  • nejpozději na 13. června.

Svatodušní pondělí

Ještě v první republice bylo zvykem slavit letnice dva dny, ve Svatodušní neděli (19. května 2024) a Svatodušní pondělí (20. května 2024). Svatodušní pondělí se ostatně stále slaví například v Německu, Rakousku, Maďarsku nebo Belgii, kde je na Svatodušní Pondělí volný den.

Svatodušní zvyky

  • Barvou letnic je liturgická červená, která poukazuje na žár Ducha svatého a vnitřní oheň.
  • Slavnostně se vyhání dobytek na pastvy, chodí se na svatodušní vycházky. Letnice totiž patří přírodě.
  • Letnice jsou spojeny i s vodou, hledaly se prameny, které jsou symbolem obnovení života.
  • Ke studánkám se nosili dárky a oběti se darovávaly duchům.
  • Dle židovských tradic se obětovávaly chleby z první mouky jako díkuvzdání za žně.
  • Letnice bývaly hromadným termínem křtů, biřmování a konfirmací nebo svěcení vody.

(foto: Mandy Henry on Unsplash)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 12 Průměrně: 4.4]

By hb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *