Důchodový věk je v dnešní době stanoven na 65 let a musíte mít odvedeno 35 let důchodového pojištění. Stále sice platí úprava, kdy dříve narozené ročníky chodí do důchodu dříve, tak postupně dojde ke sjednocení a do důchodu budeme odcházet v 65 letech, to platí pro dnešní čtyřicátníky a mladší.

Důchodový věk pro občany narozené v roce 1965 a později je 65 let.

Občas se ale stane, že se nechce čekat až na důchodový věk. V takovém případě je možné odejít do důchodu dříve. Jsou dvě možnosti:

 • odejít do předčasného důchodu,
 • čerpat předdůchod.

Státní vs. soukromé peníze

Hlavní rozdíl mezi předčasným důchodem a předdůchodem je zdroj peněz, ze kterého čerpáte měsíční výplatu. Předčasný důchod vám vyplácí stát. Výše důchodu závisí na vašich výdělcích, na placeném sociálním pojištění a délce doby, kdy jste sociální pojištění platili. Na základě toho je spočítán řádný starobní důchod, který se ovšem penalizuje, pokud odcházíte do důchodu předčasně. Částka starobního důchodu je tak krácena dle toho, o kolik dříve do důchodu jdete.

Oproti tomu předdůchod si zaplatíte z vlastních peněz. V takovém případě totiž čerpáte z peněz našetřených na doplňkovém penzijním spoření. Na tomto spoření se kumulují částky:

 • vlastní příspěvky,
 • státní příspěvky,
 • příspěvky zaměstnavatele
 • a zhodnocení vkladů.

Pokud si na doplňkovém penzijním spoření uspoříte dostatek financí, tak můžete začít čerpat předdůchod. Ten musí být v takové výši, aby měsíční výplata z doplňkovém penzijního připojistění byla alespoň ve výši 30 % průměrné mzdy, kterou stanovilo MPSV.

Pro rok 2019 byla průměrná mzda stanovena na 31 225 Kč. Měsíční výplata předdůchodu tak musí být minimálně ve výši 9 368 Kč. Přičemž pro výplatu 10 000 Kč měsíčně po dobu 5 let musíte mít naspořeno zhruba 600 000 Kč.

Kdy si vybrat předdůchod?

Zdá se tak logičtější vybrat si odchod do předčasného důchodu, čerpáte totiž státní peníze, kdežto předdůchod je financován z vašich vlastních úspor. Několikaleté čerpání předdůchodu dokáže značně snížit uspořené peníze a zkrátit finanční rezervu na stáří. I tak je ale několik důvodů, proč byste měli odchod do předdůchodu (a ne předčasného důchodu) zvážit.

 • Nebude vám krácen trvale starobní důchod. Dostanete tak při odchodu do důchodu více.
 • Během předdůchodu můžete bez omezení pracovat, zatímco práce v předčasném důchodu je omezena, můžete pracovat pouze na takovou pracovní smlouvu a v takovém rozsahu, abyste neplatili sociální pojištění.
 • Během předdůchodu vám stát platí zdravotní pojištění, můžete tak například začít podnikat jako OSVČ na vedlejší činnost. Budete platit menší povinné zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Kdy raději předdůchod nečerpat?

Protože předdůchod snižuje vlastní úspory, je také dobré zvážit, jestli nemáte ještě další možnosti, než čerpat našetřené peníze. I když odchod do předdůchodu může být dobrým řešením, kdy jste ztratili práci a nemůžete najít novou, v takovém případě se vyplatí zvážit:

 • Zkuste se registrovat na úřadu práce, registrace se po nějaký čas považuje za náhradní dobu pojištění, tak dopad na výši starobního důchodu bude nulový.
 • Zkuste si najít novou práci, v dnešní době je nezaměstnanost tak nízká, že práci najde každý, kdo hledá.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi předčasným důchodem a předdůchodem shrnuje tabulka.


Předčasný důchod Předdůchod
Kdo to platí Vyplácí stát Vypláceno z našetřených peněz
Věk odchodu do důchodu Pět let před dosažením důchodového věku Pět let před dosažením důchodového věku
Výška státního důchodu Starobní důchod je trvale krácen z důvodu předčasného odchodu Starobní důchod čerpáte až od důchodového věku, jeho výše není krácena
Musíte mít vlastní peníze? Vlastní peníze nemusíte mít naspořeno Musíte mít naspořeno na doplňkovém penzijním spoření
Valorizuje se výplata? Valorizuje se podobně jako řádný důchod Nevalorizuje se
Můžete si přivydělat? Je možné si přivydělat pouze, pokud z pracovní smlouvy neodvádíte sociální pojištění Můžete si přivydělat bez omezení
Kdo platí zdravotní pojištění? Zdravotní pojištění platí stát, strhává se také z případného přivýdělku Zdravotní pojištění platí stát, strhává se také z případného přivýdělku
Kdy odejdete do důchodu? Do řádného důchodu odejdete při dosažení důchodového věku. Starobní důchod bude krácen Do starobního důchodu můžete odejít při dosažení důchodového věku. Starobní důchod nebude krácen.

(foto: Harli Marten on Unsplash)

Neváhejte sdílet: