Silniční daň je daň, kterou jste povinni platit, pokud používáte auto k podnikání. Silniční daň se platí ve zpětných čtvrtletních zálohách, poslední záloha za daný rok je splatná v půlce prosince. V lednu následujícího roku je pak nutno podat daňové přiznání k silniční dani, kde se doúčtuje poslední měsíc (prosinec) daně, případně se vyrovnají přeplatky a nedoplatky.

Daňové přiznání k silniční dani 2021

Každý poplatník silniční daně je povinnen podat daňové přiznání k silniční dani do 31. ledna roku následujícího po roku, kdy měl povinnost silniční daň platit. V daňovém přiznání se zúčtují všechny zálohy za minulý rok a jste povinni doplatit zálohu za prosinec a případné další nedoplatky.

V souvislosti s koronavirovou epidemií je možné letos bez sankcí odevzdat daňové přiznání k silniční dani až ve čtvrtek 1. dubna. Do této doby je také možné bez sankcí doplatit silniční daň za rok 2020.

Kdo musí platit silniční daň?

Silniční daň je povinen platit ten, kdo používá automobil k podnikání. Poplatníkem silniční daně je pak ten, kdo je v technickém průkazu vozidla určen jako provozovatel. Poplatník silniční daně je povinen platit silniční daň a jednou ročně podat daňové přiznání k silniční dani.

 • Od daně jsou osvobozena vozidla do 12 tun na alternativní pohon (elektrický, hybridní, na plyn LPG nebo CNG),
 • dále jsou osvobozena vozidla kategorie L,
 • vozidla určená pro linkovou osobní hromadnou vnitrostátní dopravu,
 • vozidla vojenská, horské záchranné služby, hasičská a bezpečnostní a vozidla zdravotnické služby.
 • I tak je ale majitel/provozovatel takového vozidla povinen podat daňové přiznání, i když silniční daň nemusí platit.

Při platbě silniční daně nezáleží na tom, jestli máte vozidlo v osobním nebo obchodním majetku, stejně tak vůz ani nemusí být vaším majetkem, silniční daň platíte i za vypůjčené vozidlo. Při platbě daně nezáleží ani na tom, jakým způsobem uplatňujete výdaje na auto.

Pozn: Silniční daň nemusíte platit, pokud auto používáte na získání příjmů z pronájmu jako fyzická osoba. V takovém případě se nemusíte registrovat k silniční dani, ani když používáte paušální výdaje na auto.

Jak se platí silniční daň?

Silniční daň se během roku platí vždy zpětně v zálohách. Daň platíte pouze za měsíce, kdy opravdu používáte automobil k podnikání, pokud máte nové auto, tak se k silniční dani musíte registrovat a poté platíte daň od měsíce, ve kterém jste vozidlo k podnikání začali používat.

 • V dubnu jste povinni poslat zálohu za leden, únor a březen,
 • v červenci platíte zálohy za duben, květen a červen,
 • v říjnu je splatná záloha za červenec, srpen a září.
 • Poslední zálohy v roce je za říjen a listopad a je splatná v prosinci,
 • přičemž samotný prosinec se pak doplácí až při daňovém přiznání v lednu.

Jaké jsou termíny pro silniční daň v roce 2021?

Přiznání k silniční dani a doplatek za prosinec (řádný termín) 1. 2. 2021 (pondělí)
Přiznání k silniční dani a doplatek za prosinec (posunutý termín)1. 4. 2021 (čtvrtek)
Zálohy za leden, únor, březen 15. 4. 2021 (čtvrtek)
Zálohy za duben, květen, červen 15. 7. 2021 (čtvrtek)
Zálohy za červenec, srpen, září 15. 10. 2021 (pátek)
Zálohy za říjen a listopad 15. 12. 2021 (středa)

Zálohy jsou splatné vždy zpětně za uplynulé čtvrtletí. Ale pokud máte dostatek finančních prostředků, můžete zaplatit zálohy vždy napřed na celý rok. V takovém případě je pak jen nutné si pohlídat termín pro podání daňového přiznání k silniční dani, protože to jste stále povinni podat, i když platíte zálohy včas a bez nedoplatků.

Čísla účtů pro placení silniční daně

Finanční úřad Číslo účtu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 748-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj 748-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 748-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 748-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 748-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj 748-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj 748-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 748-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 748-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 748-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 748-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 748-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 748-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 748-47620661/0710

Dále uveďte variabilní symbol: vaše DIČ, (rodné číslo, pokud nemáte DIČ)

A konstantní symbol vyplňte podle způsobu platby:

 • 1148 – při bezhotovostní platbě převodem z účtu
 • 1149 – při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou

Silniční daň můžete platit i hotově prostřednictvím poštovní poukázky A.

(foto: John Lockwood on Unsplash)

Neváhejte sdílet: