Jak zaplatit daň z příjmu

Daň z příjmu platí poplatník v zaměstnání každý měsíc při výplatě z hrubé mzdy. OSVČ pak daň z příjmu platí jednou ročně po podání daňového přiznání. Jak a kdy musíte zaplatit daň z příjmu?

Za výběr daně jsou odpovědné krajské finanční úřady, které jsou pověřeny výběrem od ledna 2013 a to dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Daň z příjmu i každou další daň tak platíte místně příslušnému finančnímu úřadu. Při dani z příjmu je místně příslušný úřad dle trvalého bydliště fyzické osoby a dle sídla právnické osoby.

Pro platbu daně z příjmu platí následující:

 • zaměstnanci odvádí zálohu na daň z příjmu ze své mzdy, tuto zálohy platí finančnímu úřadu zaměstnavatel,
 • daň z příjmu z nezávislé činnosti, z kapitálových příjmů, z pronájmu nebo z ostatních příjmů odvádí poplatník daně přímo místně příslušnému FÚ dle trvalého pobytu po podání daňového přiznání.

Pokud jste zaměstnaní, tak daň z příjmu máte vyřešenou právě placením průběžných záloh během roku. A v půlce února jen podepíšete roční zúčtování daně, ve kterém vám může vyjít daňová vratka. Tu opět stát účtuje skrze vašeho zaměstnavatele.

Pokud ale máte i jiné příjmy, tak jste povinni podat daňové přiznání a také zaplatit vypočtenou daň z příjmu. Pro rok 2023 platí, že se daňové přiznání podává do 2. dubna 2024 (do 2. května, pokud odevzdáváte elektronicky) a do této doby je nutno také zaplatit vypočtenou daň.

Čísla účtu finančních úřadů

Daň se platí na čísla účtu, která jsou jiná pro každý krajský úřad a také jiná pro druh daně, který platíte. Číslo účtu, kam platíte daň, se skládá:

 • z předvolby, ta určuje, jakou daň platíte, pro daň z příjmu fyzických osob je to 721,
 • pomlčka,
 • z čísla finančního úřadu, toto číslo se liší podle kraje a je pro všechny typy daní stejné,
 • lomítko,
 • z kódu banky, přičemž daňové účtu jsou vedené u ČNB, tedy kódem je 0710.

Čísla účtu pro daň z příjmu fyzických osob jsou následující:

Finanční úřad Číslo účtu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 721-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj 721-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 721-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 721-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 721-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj 721-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj 721-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 721-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 721-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 721-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 721-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 721-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 721-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 721-47620661/0710

V podstatě platí, že:

 • předvolbu čísla účtu měníte podle toho, jakou daň chcete zaplatit,
 • část čísla účtu mezi pomlčkou a lomítkem měníte podle místní příslušnosti,
 • část za lomítkem neměníte nikdy.

Co vyplnit při platbě daně z příjmu dále:

 • variabilní symbol, což je identifikace plátce daně, vyplňte své DIČ,
 • konstantní symbol:
  • 1148 při bezhotovostní platbě převodem z účtu,
  • 1149 při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou,
  • 0001 při hotovostní platbě daňovou složenkou,
 • specifický symbol se vyplňuje pouze ve zvláštních případech pro identifikaci plátce DPH,
 • datum splatnosti vyplňte tak, aby v den splatnosti měl FÚ již peníze na účtu,
 • zpráva pro příjemce se vyplňuje pouze při vyplnění specifického symbolu.

Jak zaplatit daň z příjmu:

 • Hotově. V hotovosti můžete daň z příjmu platit na pokladnách finančních úřadů nebo na pokladně ČNB, která spravuje daňové účty. Výhodou platby v hotovosti je to, že finanční úřad má peníze ihned připsány na účet, takže tak můžete daň zaplatit ještě v den splatnosti, kdy bankovní převod nemusí být připsaný ještě v ten samý den.
 • Převodem. Nejjednodušším způsobem je převod z účtu. V takovém případě je nutné vyplnit číslo účtu (viz tabulka nahoře), variabilní symbol pro identifikaci a konstantní symbol. Nevýhodou je, že platba nemusí být připsaná okamžitě, proto se doporučuje příkaz k převodu zadávat s dostatečným předstihem.
 • Složenkou. I platba složenkou vyžaduje určitou časovou rezervu, protože převod trvá. Platbu můžete provádět na každé poště vyplnění složenky A, případně daňové složenky (u daní z příjmů fyzických osob, z nemovitosti, z nabytí a převodu nemovitosti), daňová složenka je bez poplatků poště. Na složenku je nutné vyplnit číslo účtu, variabilní a konstantní symbol.

Další předčíslí pro nejčastější typy daně:

Název daně Předčíslí účtu
Daň z přidané hodnoty 705
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 713
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z nemovitých věcí dle z. o. č. 344/2013 Sb. 7755
Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. 7691
Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7763

(foto: redakce)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 8 Průměrně: 4.5]

By hb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *