Stanovení minimální mzdy pro každý rok je vždy obdobím diskuzí mezi vládou, odbory a zástupci zaměstnavatelů. Odbory by samozřejmě chtěly, aby minimální mzda rostla co nejrychleji. Oproti tomu zaměstnavatelé se bojí zvyšujících se nákladů na práci a ztráty konkurenceschopnosti a minimální mzdu by chtěli mít co nejmenší. Vláda pak stojí většinou někde uprostřed.

Minimální mzda

Minimální mzda je nejnižší možná odměna za práci na plný úvazek. Její základní úprava je dána Zákoníkem práce, konkrétní nastavení minimální mzdy se pak upravuje vládním nařízením. A je na dohodě vlády s odbory a zaměstnavateli, jak vláda upraví výši minimální mzdy pro konkrétní rok.

Minimální mzda se určuje v měsíčním i hodinovém vyjádření. Tato minimální výše mzdy se poté vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru, hlavním i vedlejším, stejně tak i na pracovníky pracující v rámci dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Přičemž nezáleží na tom, zda pracovník má více prací nebo jestli má smlouvu na dobu určitou či neurčitou, výše minimální mzdy (měsíční či hodinové) musí být dodržena u každé jedné pracovní smlouvy.

Minimální vs. zaručená mzda

Kromě institutu minimální mzdy se nařízením vlády stanovuje i výše tzv. zaručené mzdy. To je výše odměny za různé druhy práce, která supluje institut minimální mzdy pro danou náročnost práce. Zaručená mzda se stupňuje dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací podle toho, do které z 8 skupin daná pracovní činnost patří. Zaručená mzda se zvyšuje spolu s minimální mzdou.

Co ovlivní zvýšení minimální mzdy

Zvýšení minimální mzdy ovlivní především výdělek těch, kteří pracují za minimální mzdu. Těm se s účinností od 1. 1. 2021 zvyšuje mzda na 15 200 Kč. Mzda se zvýší automaticky také těm, kteří v dnešní době pracují za mzdu nižší než 15 200 Kč. Do této výše musí být zarovnány všechny mzdy, i kdyby byl pracovník odměňován úkolově. V takovém případě mu musí být vyplacen doplatek do výše minimální mzdy.

Zvyšují se také.

  • odvody zaměstnance i zaměstnavatele u pracovníků pracujících za minimální mzdu,
  • zdravotní pojištění pro OBZP a také zdravotní pojištění pro všechny, kdo pracují na zkrácený úvazek, zdravotní pojištění OBZP bude nově 2 052 Kč měsíčně,
  • daňová sleva školkovné bude 15 200 Kč za rok (výše minimální mzdy),
  • limit pro uplatnění daňového bonusu se zvyšuje na 91 200 Kč (6násobek minimální mzdy),
  • možný přivýdělek při registraci na Úřadu práce bude vyšší a to 7 600 Kč (polovina minimální mzdy).

Zvyšování minimální mzdy

Minimální mzda se v posledních letech zvyšovala celkem dramaticky, za posledních deset let se vlastně téměř zdvojnásobila. Z 8 000 Kč v roce 2007 až na 15 200 Kč, což by měla být minimální mzda v roce 2021. Na hodinovou sazbu to dělá 90,50 Kč.

ZvýšenoMěsíční minimální mzdaHodinová minimální mzda
únor 1991 2 000 10,80
leden 1992 2 200 12,00
leden 1996 2 500 13,60
leden 1998 2 650 14,80
leden 1999 3 250 18,00
červenec 1999 3 600 20,00
leden 2000 4 000 22,30
červenec 2000 4 500 25,00
leden 2001 5 000 30,00
leden 2002 5 700 33,90
leden 2003 6 200 36,90
leden 2004 6 700 39,60
leden 2005 7 185 42,50
leden 2006 7 570 44,70
červenec 2006 7 955 48,10
leden 2007 8 000 48,10
srpen 2013 8 500 50,60
leden 2015 9 200 55
leden 2016 9 900 58,70
leden 2017 11 000 66
leden 2018 12 200 73,20
leden 2019 13 350 79,80
leden 2020 14 600 86,90
leden 202115 20090,50

Zdroj: MPSV

(foto: sol on Unsplash)

Neváhejte sdílet: