OSVČ i někteří zaměstnanci a další mají povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2019 do 1. dubna 2020. A následně do 30 dnů jsou povinni odevzdat také přehledy o příjmech a výdajích na OSSZ a také na svou zdravotní pojišťovnu. Jaké jsou v roce 2020 termíny?

Termíny pro odevzdání přehledu se liší podle toho, z jakého statusu tento přehled odevzdáváte.

  • 8. dubna 2020, pokud nemáte povinnost podat daňové přiznání (platí pro přehled pro zdravotní pojišťovnu),
  • 4. května 2020, po podání daňového přiznání,
  • 3. srpna 2020, pokud vám daňové přiznání dělá daňový poradce.
  • 31. července 2020, pokud nemáte povinnost podat daňové přiznání (platí pro přehled pro OSSZ).

Přehled o příjmech a výdajích, když máte povinnost podat daňové přiznání

Pokud podáváte daňové přiznání, tak jste povinni do 30 dnů od odevzdání daňového přiznání odevzdat také přehled o příjmech a výdajích na svou zdravotní pojišťovnu a na OSSZ. Pokud tak budete daňové přiznání odevzdávat 1. dubna na poslední možný termín, tak termínem pro přehledy je 4. května.

Dále platí, že případné nedoplatky jste povinni zaplatit do 8 dnů od odevzdání přehledů. Po podání přehledu se také často mění částka placené zálohy na sociální i zdravotní pojištění. Pokud platíte povinné minimální zálohy, tak novou výši pro rok 2020 jste povinni u zdravotního pojištění platit už od začátku roku, zatímco u sociální pojištění ji budete platit až po podání přehledu.

S daňovým poradcem se termín posouvá o tři měsíce

Pokud vám daňové přiznání dělá daňový poradce, tak musíte do 1. dubna tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu a poté odevzdáváte daňové přiznání nejpozději do 1. července 2020. To samé platí i pro podání přehledů. Pokud máte odklad podání daňového přiznání s daňovým poradcem, jste povinni oznámit tuto skutečnost do 30. dubna jak na správu sociálního zabezpečení, tak i na svou zdravotní pojišťovnu. Přehledy pak musíte odevzdat do 1. července 2020.

Kdy musíte podat přehled, ale nepodáváte daňové přiznání

Můžou nastat případy, kdy nemáte povinnost podat daňové přiznání, ale stejně máte povinnost podat přehled o příjmech a výdajích, jak na sociálku, tak i na svou zdravotní pojišťovnu. Povinnost daňového přiznání je totiž při překročení limitu 15 000 Kč výdělku za rok. Zatímco povinnost podat přehled o příjmech a výdajích na OSSZ a zdravotní pojišťovnu máte vždy, kdy jste i jen část roku měli aktivní živnostenský list.

Povinnost podat přehled také vůbec nezáleží na tom, zda budete, nebo nebudete platit nějaké sociální či zdravotní pojištění. Přehled je nutno odevzdat, i když příjmy uvedete jako nulové. V takovém případě pak samozřejmě platíte i nulové sociální a zdravotní pojištění.

Pro zdravotní pojišťovny platí v tomto případě termín 8. dubna 2020, Okresní správa sociální zabezpečení má termín až do 31. července 2020.

Jak se odevzdávají přehledy

Přehledy je nutno odevzdat na pobočku své zdravotní pojišťovny a na okresní pobočku ČSSZ. Přehledy je možné vyplnit papírově do předepsaných formulářů, nebo online. Pokud máte elektronický podpis je možné přehledy online i podepsat a odevzdat.

Další informace, jak odevzdat přehled:

(foto: formulář ČSSZ)

Neváhejte sdílet: