Daňové přiznání k dani z nemovitosti se k dané nemovitosti podává vždy jednou u nového vlastníka. A další přiznání k dani z nemovitosti pak podává až nový vlastník. Daň z nemovitosti ovšem vlastník platí každý rok, právě na základě podaného daňového přiznání.

Daňové přiznání je nutno podat do konce ledna, letos je to do pátku 31. ledna 2020. Daňové přiznání můžete podat papírově na předepsaném formuláři fyzicky na finančním úřadu, poštou nebo elektronicky přes datovou schránku. Daňové přiznání k dani z nemovitosti má povinnost podat každý nový vlastník nemovitosti.

Základním pravidlem je to, kdo vlastní nemovitost k 1. lednu daného roku, kdy se podává daňové přiznání. Pokud je tento vlastník odlišný od vlastníka k prvnímu lednu minulého roku, tak je tento nový vlastník povinen odevzdat daňové přiznání.

Kdy nemusíte odevzdávat daňové přiznání k dani z nemovitosti, i když jste se stěhovali?

  • U pronájmu či nájmu bytu. Daňové přiznání k dani z nemovitosti má povinnost podat majitel nemovitosti. Stejně tak má povinnost platit daň z nemovitosti. Nájemce bytu či domu nepodává daňové přiznání ani neplatí daň z nemovitosti, tu platí pouze přeneseně jako součást nájmu.
  • U družstevního bytu. Pokud jste si koupili družstevní byt, tak jste si koupili podíl v družstvu, nikoliv danou nemovitost. Daňové přiznání k dani z nemovitosti podává a následně platí daň družstvo.
  • U bytu nebo domu, který jste si koupili v lednu. Pokud jste si už letos stihli koupit novou nemovitost, tak jste nebyli zapsáni jako majitel této nemovitosti už k prvnímu lednu. Daňové přiznání jste povinni podat až příští rok, tedy do 31. ledna 2021.
  • U bytu či domu, který jste koupili koncem minulého roku. U nemovitostí, kde nedošlo k 1. lednu k zápisu nového vlastníka do katastru nemovitostí, ale už došlo k podání návrhu na zápis, se posouvá daná lhůta na daňové přiznání. V tomto případě máte lhůtu 3 měsíce od zápisu do katastru nemovitostí.

Kam podat daňové přiznání

Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává na místně příslušný finanční úřad. Přitom místní příslušnost je daná místem nemovitosti, nikoli trvalým bydlištěm majitele. Také platí, že pokud jste si koupili loni více nemovitostí ve více krajích, tak musíte podat ke každé z nich daňové přiznání a to vždy k jinému místně příslušnému finančnímu úřadu. Místní příslušnost je daná krajem, ve kterém je nemovitost.

Do kdy zaplatit daň

Daň z nemovitosti se platí do konce května daného roku. Pro zaplacení daně vám přijde pokyn z krajského finančního úřady, tyto pokyny jsou rozesílány zhruba na přelomu dubna a května.

Pokud vám byla vyměřena daň z nemovitosti větší než 5 000 Kč, máte právo tuto daň platit ve dvou stejně velkých splátkách. První je splatná do 31. května. Druhá pak do 30. listopadu. Pokud ale chcete můžete celou daň zaplatit naráz v květnovém termínu.

Daň z nemovitosti musíte za rok 2020 zaplatit, i když předpokládáte, že budete tuto nemovitost letos prodávat. Daň totiž vždy platí ten, kdo je zapsaný jako majitel v katastru nemovitostí k prvnímu lednu daného roku. Nový majitel bude mít povinnost poté další rok podat daňové přiznání a za rok 2021 i zaplatit daň.

Pokud jste loni prodali nemovitost, tak letos už daň z této nemovitosti platit nebudete. Měli byste o této skutečnosti informovat finanční úřad, pro tento úkon není předepsaný formulář.

(foto: Harmen Jelle van Mourik on Unsplash)

Neváhejte sdílet: