Začátek nového roku znamená jediné. Bude nutno podat daňové přiznání, nebo alespoň podepsat u zaměstnavatele roční zúčtování daně. Jaká jsou pravidla pro příjmy, které do daňového přiznání zařadíte?

Roční zúčtování zahrnuje vyplacené mzdy od ledna do prosince

Zaměstnanci to mají jednoduché, do jejich ročního zúčtování daně z příjmu patří vždy příjmy, které jim náleží za odpracované měsíce toho roku, za který se daň z příjmu počítá. Což znamená, že při ročním zúčtování daně za rok 2020 budou započteny výplaty od ledna 2020 až do prosince 2020. Bez ohledu na to, že prosincovou výplatu dostane zaměstnanec na účet až v lednu.

Do ročního zúčtování budou také zahrnuty veškeré odměny a bonusy, které zaměstnavatel vyplatil právě s prosincovou výplatou, i když i tyto peníze dostane zaměstnanec na účet až v lednu.

Pro OSVČ je důležitý datum příjmu

Osoby samostatně výdělečně činné, které každý měsíc fakturují, to mají ale jinak než zaměstnanci. Do svého daňového přiznání za rok 2020 by měly zahrnout příjmy, které jim přišly na účet v daném roce, tedy od ledna do prosince.

Pokud tedy OSVČ během prosince fakturovala a datum splatnosti bylo nastaveno až na leden 2021, kdy také dostala peníze na účet, tak je nutné tento příjem započítat teprve do daňového přiznání za rok 2021. To se bude odevzdávat až na jaře 2022.

Do daňového přiznání za rok 2020 pak patří veškeré příjmy, které OSVČ obdržela během tohoto roku.

  • Jsou tam tedy lednové příjmy, na které byla vystavena faktura v prosinci 2019.
  • A naopak tam nepatří faktury vystavené v prosinci 2020, které budou proplaceny až v lednu 2021.

Do kterého roku se počítá mateřská a nemocenská vyplacená v lednu?

Pravidlo je následující.

  • Příjmy ze závislé činnosti se počítají do daného roku, pokud vám přišly na účet do 31 dnů po skončení zdaňovacího období. Tedy mzda za prosinec vyplacená v letošním lednu se počítá do minulého roku.
  • Příjmy na živnostenský list (z faktury) se počítají do toho roku, kdy vám přišla platba na účet. Tedy faktura vystavená v prosinci, ale zaplacená až v lednu, nebude zahrnuta do daňového přiznání za minulý rok.

Jak je to ale se sociálními dávkami? To zajímá především ty poplatníky, kteří čerpají slevu na manželku/manžela bez zdanitelných příjmů. Počítá se tedy mateřská vyplacená ze prosinec, která ale přišla na účet až v lednu, do limitu příjmů za minulý rok?

Pro sociální dávky platí následující: mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti nebo ošetřovné nepatří mezi příjmy ze závislé činnosti. Proto také pro ně neplatí pravidlo vyplacení do 31 dnů od skončení zdaňovacího období. A pro jejich započtení do příslušného rok je důležité datum výplaty, tedy kdy dané osoba sociální dávku obdržela. Do toho roku je tento příjem započítán. Mateřská vyplacená v lednu 2021 se počítá do roku 2021.

(foto: Kelly Sikkema on Unsplash)

Neváhejte sdílet: