Zálohy na daň z příjmu termíny

Zálohy na daň z příjmu odvádí hlavně zaměstnanci, za které to dělá zaměstnavatel. Ale krom závislé činnosti je třeba odvádět zálohy na daň i jako OSVČ. A to pokud jste platili za minulý rok daň z příjmu vyšší než 30 000 Kč.

Záloha na daň

Zálohy jsou definovány zákonem o daních z příjmů §38a. Ten stanovuje, že zálohy jsou splatné v průběhu daňového období a dále specifikuje, kdo zálohy odvádí a do kdy.

Záloha na daň z příjmu je záloha, kterou si předplácíte povinnou daň z příjmu. Daň z příjmu jako taková se totiž platí až po skončení zúčtovacího období. Zaměstnanci platí daň měsíčně z hrubé mzdy, případné daňové vratky jsou řešené po podpisu ročního zúčtování daně. OSVČ platí daň z příjmu jednou za rok a to na základě podaného daňového přiznání.

Zálohou, kterou odvádíte během roku, si předplácíte povinnou daň z příjmu. Přičemž ideálně by součet záloh v daném daňovém období byl roven celkové daňové povinnosti poplatníka. V realitě je ale často celková záloha nižší či vyšší, než je konečná povinná daň z příjmu.

Kdo musí platit zálohy na daň z příjmu

 • Zálohu platí zaměstnavatelé za své zaměstnance. Zálohu na daň platí každý zaměstnanec a odvádí se každý měsíc, dle výpočtu z hrubé mzdy a po uplatnění daňových slev, na které má poplatník nárok a které se uplatňují měsíčně. Výše zálohy na daň z příjmu se uvedena ve výplatní pásce zaměstnance.
 • Další poplatníci, kteří měli v minulém období vyšší daňovou povinnost než 30 000 Kč za rok, platí zálohy každého půl roku. Splatnost záloh je 15. června a 15. prosince, výše zálohy je rovna 40 % vypočtené daně z příjmu v minulém daňovém období.
 • Poplatníci, kteří pak měli v minulém období daňovou povinnost vyšší než 150 000 Kč, platí zálohy čtvrtletně. Splatnost záloh je vždy 15. března, 15. června, 15. září a 15. prosince a zálohy na daň jsou ve výši jedné čtvrtiny poslední známé daňové povinnosti.

Dané limity jsou brány pouze z některých příjmů. U příjmů dle §6 odvádí zálohy zaměstnavatel. Příjmy dle §7 (OSVČ), §8 (příjmy z kapitálu) a §9 (příjmy z pronájmu) se počítají do celkového limitu daňové povinnosti. Zálohy na daň z příjmu tak budete muset platit, i když máte vysoké příjmy jen například z pronájmu nebo z kapitálu. Ostatní příjmy dle §10 nejsou do limitu brány v úvahu.

Kdo zálohu na daň v roce 2024 platit nemusí:

 • poplatník, který měl daň z příjmu za rok 2022/2023 nižší než 30 000 Kč,
 • municipality (obce nebo kraje),
 • zůstavitel ode dne smrti,
 • poplatník, který platí paušální daň.

Zálohu na daň také nemusí odvádět poplatníci, kteří provozují své podnikání první rok. Není totiž zatím známa jeho daňová povinnost, na základě které by se odváděla daňová záloha.

Zálohu také neplatí poplatník, který má vysokou daňovou povinnost dle §10 zákona o daních z příjmů. To jsou tzv. ostatní příjmy, ze kterých je nutno platit daň, do nich spadá například příjem při prodeji nemovitosti nebo výhry z hazardu.

U OSVČ navíc platí, že pokud mají zároveň příjem ze zaměstnání, tak zálohy platí pouze, pokud příjem ze zaměstnání tvořil méně než polovinu jejich daňového základu. Pokud je jejich daňový základ z 50 % a více tvořen příjmy ze závislé činnost zálohy na daň neplatí. A také pokud je jejich daňový základ 15% až 50% dílem tvořen příjmy ze zaměstnání, tak platí pouze polovinu předepsaných záloh na daň z příjmu.

Splatnost záloh na daň z příjmu v roce 2024:

 • do 15. 3. (první čtvrtletní záloha),
 • do 2. 4. (platba daně po podání daňového přiznání),
 • do 2. 5. (platba daně při elektronickém podání daňového přiznání),
 • do 15. 6. (druhá čtvrtletní nebo první pololetní záloha), 15. června je sobota, daň je tedy splatná až v pondělí 17. 6.,
 • do 1. 7. (platba daně, pokud vám daňové přiznání podává daňový poradce),
 • do 15. 9. (třetí čtvrtletní záloha), 15. září je neděle, daň je splatná až 16. 9. v pondělí,
 • do 15. 12. (čtvrtá čtvrtletní nebo druhá pololetní záloha), 15. prosince je neděle, daň je tedy splatná až 16. 12. v pondělí.

Záloha na daň se platí vždy do 15. posledního měsíce v daném čtvrtletí nebo pololetí, podle toho s jakou frekvencí jste povinni zálohu platit. Pokud tento den připadá na víkend, tak splatnost je první následující pracovní den. V roce 2024 připadá na svátek (Velikonoce) den podání daňového přiznání, řádný termín je 1. dubna, tedy na Velikonoční pondělí. Termín se tak posouvá na nejbližší pracovní den, tedy úterý 2. dubna. Stejně tak datum pro elektronické podání připadá na 1. května, to je státní svátek, a termín platby se posouvá na čtvrtek 2. května.

Dále pak v roce 2024 připadá červnový termín splatnosti na sobotu, termín se tedy posouvá na pondělí 17. června. V září a v prosinci zase patnáctého připadá na neděli, termín se tedy posouvá na pondělí 16. září a pondělí 16. prosince.

Datum splatnosti je datem, kdy finanční správa musí mít peníze na účtu. Na to je třeba dávat pozor při zadávání plateb v bance či na poště.

Výše z záloh se počítá jako 40 % (při pololetní) nebo 25 % (při čtvrtletní splátce) minulé daňové povinnosti. A daň se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

(foto: John Sekutowski on Unsplash)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 4 Průměrně: 5]

By hb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *