Kromě klasických pracovních smluv je možné pracovat i na tzv. dohody. Dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ) jsou pracovní smlouvy určené spíše pro krátkodobá zaměstnání nebo pro přivýdělek. Dle toho je postavené i zdanění výdělku na základě těchto smluv.

Jaký je rozdíl mezi DPP a DPČ

  • Dohoda o provedení práce (DPP) je smlouva pro provedení menšího množství práce. Smlouvu je možné uzavřít při práci na maximálně 300 hodin ročně. Dohod je možné mít uzavřeno více.
  • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je dohoda určená spíše pro pravidelnou pracovní činnosti, například pro poloviční úvazek. Tuto dohodu je možné uzavřít maximálně na 20 hodin týdně u jednoho zaměstnavatele.

Jak daní DPP a DPČ?

Základní výhodou těchto dohod je v tom, že při určité výši výdělku se z nich neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Díky tomu jsou tyto smlouvy velmi vhodné pro občasný přivýdělek, v čisté výplatě totiž dají více než klasická pracovní dohoda na plný či jen částečný úvazek.

Práci na dohodu tak často využívají například studenti nebo starobní důchodci při práci na brigádě. Smlouva je také vhodná pro osoby samostatně výdělečně činné, které si už zdravotní a sociální platí v rámci povinných minimálních záloh. Pokud by byly DPP nebo DPČ vaše jediná pracovní smlouva navíc s přivýdělkem do limitu, abyste neplatili sociální a zdravotní, tak je nutné si platit zdravotní pojištění jako OBZP.

Zdanění DPP – limit 10 000 Kč

Při měsíčním výdělku do 10 000 Kč včetně se z práci na DPP nestrhává sociální a zdravotní pojištění. Navíc pokud u zaměstnavatele podepíšete daňové prohlášení, tak neplatíte ani daň z příjmu. Pokud ale tuto hranici překročíte, tak státu odvedete značnou část vydělaných peněz. Tato dohoda se tak nejvíce vyplatí při výdělku právě do limitu 10 tisíc.

Hrubá mzda 10 000 10 001
Zdravotní a sociální pojištění (zaměstnanec) 0 1 100
Zdravotní a sociální pojištění (zaměstnavatel) 0 3 380
Superhrubá mzda 10 000 13 380
Daň z příjmu 1 500 2 025
Sleva na dani 2 070 2 070
Daň z příjmu po slevě 0 0
Čistá mzda 10 000 8 901

Je tak důležité si hlídat, aby pracovník nepřekročil hranici, protože pokud vydělá třeba jen o korunu více, tak jeho čistá mzda se sníží o více než tisícovku.

Uvedený příklad je navíc pro pracovníky, kteří si na DPP pouze přivydělávají například k jiné práci, ke studiu nebo k důchodu. Pokud by šlo o jedinou smlouvu, tak je nutné ještě doplatit zdravotní pojištění buďto jako OBZP při výdělku do 10 tisíc, nebo do limitu zdravotního pojištění z minimální mzdy v případě výdělku nad 10 tisíc.

Zdanění DPČ – limit do 3 000 Kč

Podobný princip platí i pro dohodu o pracovní činnosti, jen limit je nižší. V tomto případě platí limit 3 000 Kč, přičemž při výdělku za 2 999 Kč sociální a zdravotní není strháváno, při výdělku 3 000 a více už sociální a zdravotní pojištění musí odvádět jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel.

(foto: Nick Morrison on Unsplash)

Neváhejte sdílet: