Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí je nutné podat vždy, kdy jste v uplynulém roce nabyli nemovitost a k 1. lednu jste vlastníkem této nemovitosti zapsaným v katastru nemovitostí. Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává pouze jednou a poté se jen pravidelně každý rok platí daň z nemovitých věcí. Daňové přiznání je nutno podat pouze v případě, že se změnila některá z náležitostí nemovitosti. Myslíte si, že daňové přiznání musíte podat? Máte pravdu?

Také si přečtěte: Kdo musí podat daňové přiznání k dani z nemovitosti?

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti

Tradičně je nutno podat daňové přiznání k nemovitosti do konce měsíce ledna, tedy do 31. ledna. V letošním roce je termín posunut v souvislosti s probíhající třetí vlnou koronavirové epidemie. Ministerstvo financí stanovilo, že finanční úřady budou bez postihu přijímat daňové přiznání podaná nejpozději 1. dubna.

Je nutné podávat daňové přiznání?

 • ANO, pokud jste nabyli nemovitost v uplynulém roce. V takovém případě je nutno podat přiznání do 1. dubna 2021.
 • ANO, pokud jste prodali nemovitost v uplynulém roce. V takovém případě platí, že pokud to byla v daném kraji vaše jediná nemovitost, tak přiznání podávat nemusíte, stačí finančnímu úřadu písemně oznámit, že nemovitost už nevlastníte. Pokud ale máte v daném kraji více nemovitostí, tak je nutné podat nové daňové přiznání a v něm zohlednit počet nemovitostí, které vlastníte k 1. lednu 2021.
 • ANO, pokud jste koupili nemovitost až v prosinci 2020. V tom případě sice nejste k 1. lednu 2021 uvedeni v katastru nemovitostí jako vlastník dané nemovitosti, ale stále máte povinnost podat daňové přiznání a platit daň z nemovitosti za rok 2021. Termín pro podání daňového přiznání se v tomto případě posouvá, jste povinni ho podat do konce třetího měsíce následujícího po zapsání vlastníka do katastru nemovitostí. Pokud k zápisu došlo až během ledna 2021, tak jste povinni daňové přiznání podat do konce dubna.

Musíte podat daňové přiznání, když stavíte?

 • ANO, pokud jste v minulém roce zahájili stavební řízení a začali stavět na svém pozemku novou nemovitost. V takovém případě musíte podat daňové přiznání do řádného termínu, tedy do 1. dubna 2021.
 • ANO, pokud máte sice ještě rozestavěnou nemovitost, ale už jste v ní v minulém roce začali bydlet. V takovém případě došlo ke změně účelu nemovitosti a také jste povinni podat daňové přiznání v řádném termínu.
 • ANO, pokud jste stavbu nemovitosti v minulém roce dokončili.
 • NE, pokud jste pouze rekonstruovali nemovitost, ta nezměnila svůj účel, ani plochu. Pak není nutné podávat daňové přiznání a daň z nemovitosti platíte ve stejné výši jako minulý rok.
 • ANO, pokud jste sice rekonstruovali, ale v rámci rekonstrukce jste také přistavili nebo nastavili zdanitelnou stavbu. Změní se tím metrová výměra nemovitosti a je nutno podat daňové přiznání v řádném termínu.
 • ANO, pokud jste změnili jakýmkoliv způsobem výměru, druh nebo účel vaší nemovitosti. Například pokud jste začali svůj obytný dům využívat také k podnikání, pak je nutno daňové přiznání opět podat v řádném termínu a tuto skutečnost v něm zohlednit.

Musíte podat daňové přiznání k nemovitosti, když spoluvlastníte?

 • ANO, pokud jste spoluvlastníkem nemovitosti, tak každý z vlastníků je povinnen podat daňové přiznání ke svému podílu na dané nemovitosti. Dle vlastněné podílu poté platíte i daň z nemovité věci.
 • NE, pokud se jako spoluvlastník domluvíte s ostatními vlastníky na společném zástupci. Ten pak podává daňové přiznání v řádném termínu na celou nemovitost jako celek a také platí daň z nemovitosti v celku za celou nemovitosti. Pokud se ale na takovém zástupci nedohodnete, tak musíte každý podat vlastní daňové přiznání k nemovitosti.
 • NE, pokud jste nabyli nemovitost jako součást společného vlastnictví manželů. V takovém případě jste sice automaticky považování za spolumajitele nemovitosti, ale pokud daňové přiznání už podává jeden z manželů, je on automaticky považován za zástupce a je povinnen platit daň za celou nemovitost v celku. Druhý manžel/manželka už pak daňové přiznání podávat nemusí, i když je spoluvlastníkem dané nemovitosti.

Musíte podávat daňové přiznání, když se změnila daň z nemovitých věcí?

 • NE, daňové přiznání nemusíte podávat v případě, kdy místní samospráva zvýšila, nebo snížila místní či základní koeficient daně z nemovitosti, a změnila tak výměru daně z nemovitých věcí na svém katastrálním území.
 • NE, když se změnily místní nebo základní koeficient z novelou zákona č. 338/1992 Sb o dani z nemovitých věcí, automaticky se sice mění výše daně z nemovitých věcí, daňové přiznání ale podávat nemusíte.
 • NE, pokud jste byli osvobozeni od platby daně z nemovitých věcí, nebo naopak toto osvobození skončilo.

(foto: Jaye Haych on Unsplash)

Neváhejte sdílet: