Daň z nemovitosti jsme povinni platit každý rok, je to jeden z příjmů do municipálních rozpočtů. Daňové přiznání k dani z nemovitosti ale nejsme povinni odevzdávat každý rok, tuto povinnost máme pouze, pokud jsme loni koupili novou nemovitost. Jinak se daň z nemovitost platí na základě daňového přiznání v minulosti a kontinuálního vlastnění nemovitosti.

Daňové přiznání k dani z nemovitosti:

  • termín: pátek 31. ledna 2020,
  • kdo podává: majitel nemovitosti k 1. lednu 2020, pokud tuto nemovitost nevlastnil už 1. ledna 2019,
  • kdo podává: kdo prodal nemovitost a nevlastní ji k 1. lednu 2020, zatímco 1. ledna 2019 ji vlastnil,
  • kam se podává: na finanční úřad místně příslušný nemovitosti,
  • jak se platí daň: na základě složenky či jiného pokynu z krajského finančního úřadu,
  • kdy se platí daň: do 31. května 2020, pokud platíte ve 2 splátkách, tak druhá je splatná 30. listopadu 2020.

Kdo musí podat daňové přiznání k nemovitosti?

Povinnost podat daňové přiznání k nemovitosti má každý nový vlastník nemovitosti, který koupil nemovitost v roce 2019 a je jako vlastník nemovitosti zapsán v katastru nemovitostí k 1. ledna 2020.

V praxi může dojít i k situaci, kdy jste koupili nemovitost v roce 2019, koncem roku jste podali návrh na vklad do katastru, ale tento vklad k 1. lednu 2020 neproběhl, protože katastr nemovitostí má na provedení vkladu 30denní lhůtu. V takovém případě pak stále máte povinnost podat daňové přiznání, ale posouvá se vám termín. Jste povinni podat daňové přiznání do 3 měsíců od měsíce provedení vkladu do katastru nemovitostí.

Kdy musí daňové přiznání k nemovitosti podat prodávající?

Za určitých okolností je i prodávající povinen podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. Pokud prodal svou jedinou nemovitost, tak tuto povinnost nemá, ale musí nějakým způsobem oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu, že nemovitost již nevlastní. Pro to není předepsaný formulář. Daň z nemovitosti pak už nemusí platit.

Pokud ale prodávající vlastní více nemovitostí, tak je při prodeji některé z nich povinen podat nové daňové přiznání, kde zohlední počet nemovitostí vlastněných k 1. lednu 2020. Na základě toho mu vznikne nový výměr pro daň z nemovitosti.

Co je místně příslušný finanční úřad

Daň z nemovitosti se platí dle místa nemovitosti a ne podle trvalého bydliště vlastníka nemovitosti. Přičemž místní příslušnost nemovitost je dle kraje místa nemovitosti. V praxi to pak znamená, že pokud jste si koupili nemovitost v Praze a v Brně, tak musíte podat dvě daňová přiznání k dani z nemovitosti, vždy k místně příslušnému krajskému finančnímu úřadu (prostřednictvím místních finančních úřadů). A nezáleží na tom, kde máte trvalé bydliště vy jako majitel nemovitosti.

Do kdy se platí daň z nemovitosti

Pro daň z nemovitosti platí, že ji nemusíte zaplatit při podání daňového přiznání. Taky je to jedna z daní, která se platí dopředu, vždy na celý rok, kdy vlastníte nemovitost k 1. lednu. Pokud se tedy loni prodala nemovitost, tak platí, že daň z nemovitosti za rok 2019 platil prodávající. Ten pak v roce 2019 nemovitost prodal a k 1. ledna 2020 nemovitost už vlastní nový majitel. A ten je zodpovědný za platbu daně za rok 2020.

Daň z nemovitosti se platí do 31. května 2020. Pokud vám byla vyměřena daň vyšší než 5 000 Kč, tak si můžete platbu rozložit do dvou splátek. První je splatná do konce května, druhá má pak splatnost do konce listopadu 2020. Daň ale i tak můžete zaplatit v jedné splátce v květnu.

Jak se počítá daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti se odvíjí od plochy nemovitosti, cena za m2 závisí na tom, o jaký druh nemovitosti jde. Dále se daň odvíjí od základního koeficientu, který může mít hodnotu 1 až 4, podle velikosti obce. Obec pak může dále daň upravit tzv. místním koeficientem, kterým může dle svého uvážení daň z nemovitosti dále zvýšit.

Platí, že daň z nemovitosti budete platit vyšší při nemovitostech určených k podnikání, při velkých nemovitostech a také při nemovitostech umístěných ve velkých městech.

(foto: adriana carles on Unsplash)

Neváhejte sdílet: