Jak a kdy volit

Jsou to nejdůležitější volby naší historie, jako ostatně každé další předchozí volby. Nejdůležitější jsou totiž vždy ty volby, které teprve budou a které ovlivní naši bezprostřední budoucnost. A taky většinou ty, u kterých zatím nevíme, jak to dopadne. Aby to ale dopadlo co nejlépe, je hlavně důležité k těm volbám přijít. Jak a kde tedy můžete ve volbách do Poslanecké sněmovny volit?

Volby do Poslanecké sněmovny se v roce 2021 konají:

 • v pátek 8. října od 14:00 do 22:00
 • a v sobotu 9. října od 8:00 do 14:00.
 • V tuto dobu můžete ve volebních místnostech odevzdat svůj hlas.
 • Osoby v karanténě kvůli covid-19 můžou volit drive-in ve středu 6. 10. od 8:00 do 17:00.

Kde volit

Volit může každý občan České republiky, který nejpozději 9. října dovrší věku 18 let. Volby probíhají ve volebních místnostech na celém území České republiky. Ta je ale pro účely voleb rozdělena na 14 volebních krajů a dále pak na jednotlivé volební okresky. Volič pak hlasuje ve volební místnosti, která přísluší k jeho trvalému bydlišti a kde je zapsaný ve stálém seznamu voličů.

Volit je možné i na tzv. voličský průkaz, který si musíte vyřídit do 6. října a který vás poté opravňuje volit kdekoliv v České republice. V zahraničí se pak hlasuje na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky. Pro rok 2021 hlasy ze zahraničí volí kandidáty Ústeckého kraje.

Volební místnosti jsou většinou umístěny ve veřejných budovách, nejčastěji to bývá na škole, na úřadě, ve společenských sálech, či v dalších budovách, které vlastní stát, kraj či obec. Adresu volební místnosti najdete vždy na úřadu obce. V praxi se volební místnosti příliš nemění a opakují se v každých dalších volbách. Poslance, senátory, zastupitele nebo prezidenta tak často volíte ve stále stejných volebních místnostech.

Jak najít volební místnost

Základním způsobem, jak najít svou volební místnost, jsou informace zveřejňované vaším obecním úřadem. Starosta je totiž povinnen nejpozději 15 dnů před termínem voleb zveřejnit oznámení o době a místě konání voleb v obci. Svou volební místnost tak můžete najít na úřední desce obecního úřadu.

V dnešní době jsou navíc informace o volebních okrscích přístupné i na internetu. Různé aplikace a mapy nejsou ovšem stoprocentně spolehlivé, ty aktuální a platné informace vždy najdete pouze na vývěsce své obce. Ale můžete zkusit i:

Jak volit

 • Hlasovací lístky jsou voličům doručeny na adresu trvalého pobytu nejpozději 3 dny před konáním voleb.
 • Volič musí volit osobně, zastupování jinou osobou není možné ani na základě plné moci.
 • Po vstupu do volební místnosti je nutné se prokázat osobním dokladem a to buďto občanským průkazem, nebo cestovním, diplomatickým či služebním pasem České republiky.
 • Volební komisař voliče odškrtne z dostupných seznamů voličů a předá voliči prázdnou obálku.
 • Volič se odebere za plentu, kde z hlasovacích lístků vybere jeden z nich, může označit své preferenční hlasy a lístek vloží do prázdné obálky, kterou právě dostal.
 • Volič poté hlasuje tak, že hlasovací lístek v úřední obálce vloží před volební komisí do volební schránky.
 • Pokud hlasujete na voličský průkaz mimo volební okrsek svého trvalého bydliště, tak tento musíte při hlasování předložit spolu s dokladem totožnosti.
 • Pokud chcete hlasovat do přenosné volební schránky ze zdravotních či jiných závažných důvodů, musíte o to zažádat a volební komise přijde s volební schránkou k vám domů. Zažádat o přenosnou volební schránku je nutné nejpozději ve čtvrtek 7. října 20:00 u krajského úřadu.
 • Zvláštní způsoby hlasování jsou poté stanoveny pro osoby, jež jsou v karanténě či izolaci z důvodu onemocnění covid-19. Volit můžou drive-in, a to ve středu 6. 10. od 8:00 do 17:00. Případně do přenosné volební schránky.

Jak označit hlasovací lístky

Ve volbách do Poslanecké sněmovny stačí jen vložit lístek do obálky. Takto dáváte hlas jedné straně. Pokud ale máte mezi kandidáty preference, můžete na hlasovacím lístku kroužkovat až čtyři kandidáty, a udělit jim tak preferenční hlasy. Na lístku se kroužkuje pořadové číslo preferovaného kandidáta.

Nemůžete ovšem kroužkovat na dvou a více hlasovacích lístcích, takto by byl váš hlas neplatný.

(foto: Element5 Digital on Unsplash)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 1 Průměrně: 5]

By hb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *