Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek jsou dvě sociální dávky spojené s péčí o narozené dítě. Při pobírání těchto dávek se předpokládá, že jste doma a staráte se o dítě. Přitom ale dávky nejsou natolik vysoké, aby zcela nahradily vypadlé příjmy. Proto se nabízí otázka, kdy můžete a kdy nemůžete pracovat při pobírání těchto sociálních dávek.

Pravidla jsou jednoduchá. A liší se u mateřské i u rodičovské, stejně jako jsou tyto dvě dávky poskytované za rozdílných podmínek.

  • Při pobírání mateřské můžete pracovat, ale pouze jinou práci než tu, ze které čerpáte peněžitou pomoc v mateřství.
  • Při pobírání rodičovské je možné pracovat bez omezení, pokud zabezpečíte péči o dítě.

Práce při mateřské

Peněžitá pomoc v mateřství je dávka z nemocenského pojištění. Pro nárok na tuto dávku je třeba mít zaplaceno 270 dní nemocenského pojištění v uplynulých dvou letech a musíte si v okamžiku žádosti o dávku platit nemocenské pojištění. Z výdělečné činnosti (samostatná na živnostenský list, nebo závislá na pracovní smlouvu) je odváděno nemocenské pojištění a na to navazuje omezení pro práci při pobírání mateřské.

Pracovat můžete, ale není možné pracovat na stejné pozici a stejnou práci, ze které bylo placeno nemocenské pojištění pro nárok na mateřskou. V praxi tak nemůžete dále pracovat u zaměstnavatele na stávající pozici a stávající pracovní smlouvu. OSVČ můžou dále podnikat, ale je nutné si obstarat osobu, která je bude během pobírání mateřské zastupovat.

  • Pokud tedy chcete pracovat i během pobírání mateřské, tak můžete na jinou pracovní smlouvu. Nejčastěji jde třeba o práci na DPP nebo DPČ.
  • U původního zaměstnavatele je možné pracovat pouze na jiné pracovní pozici.
  • Také můžete pracovat pro jiného zaměstnavatele, v takovém případě ale potřebujete svolení původního zaměstnavatele.
  • Můžete svému zaměstnavateli také fakturovat, pokud máte živnostenský list (na mateřské je OSVČ vedlejší činnost).

Při práci na mateřské je tak důležité řešit nejen péči o dítě, ale i pracovní smlouvu, na kterou budete práci vykonávat. Navíc je třeba říct, že pokud budete pracovat u svého zaměstnavatele jen na jinou smlouvu, tak je nutné, aby náplň práce byla rozdílná od původní smlouvy, není možné mít u jednoho zaměstnavatele uzavřeny dvě pracovní smlouvy na stejnou pracovní náplň.

Práce a pobírání rodičovského příspěvku

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, která náleží rodiči, který se celodenně stará o dítě mladší 4 let. Tuto dávku může čerpat kterýkoliv z rodičů, při čerpání rodičovského příspěvku se můžou rodiče vystřídat. Vzhledem k tomu, že dávku je možné čerpat až 4 roky, tak je to celkem dlouhá doba, kdy jeden z rodičů vypadne z pracovního procesu. Naštěstí je ale možné při pobírání této dávky pracovat.

Při pobírání rodičovského příspěvku jsou podmínky pro pobírání sociální dávky a práci značně jednodušší než při peněžité pomoci v mateřství. Ve zkratce můžete pracovat jakkoliv, kdykoliv, kdekoliv a pro kohokoliv, pokud zabezpečíte péči o dítě. Je už jen na vás, jestli dítě bude hlídat druhý z rodičů, babička s dědečkem, starší děti nebo ho dáte do jeslí či školky.

Pro práci při pobírání rodičovského příspěvku platí jen jedno omezení a to pro umístění dítěte do předškolního zařízení, pokud je dítě mladší než 2 roky. V takovém případě může chodit do školky či jeslí maximálně 46 hodin měsíčně a zároveň maximálně 4 hodiny denně. V souvislosti se změnou rodičovského příspěvku od ledna 2020 se tento limit zvyšuje na 92 hodin měsíčně.

(foto: Joshua Reddekopp on Unsplash)

Neváhejte sdílet: