dobrovolné důchodové pojištění

Český důchodový systém je postaven na průběžném financování. Při výdělečné činnosti, samostatné i závislé, jsou vám tak strhávány odvody na sociální pojištění. Tyto jsou povinné ze zákona a jsou vlastně daní z odvedené práce. Odvody na sociální (důchodové) pojištění jsou povinné pro zaměstnance i pro OSVČ. Z některých příjmů se ovšem tyto odvody neplatí. V takovém případě si jako občan můžete platit tzv. dobrovolné důchodové pojištění.

Dobrovolné důchodové pojištění

 • Minimální částka 2024: 3 078 Kč (28 % čtvrtiny průměrné mzdy).
 • Kdo může zažádat: kdokoliv starší 18 let, i bez udání důvodu.
 • Jak se platí: měsíčně na příslušný účet ČSSZ.
 • Podmínky: nutné mít odvedeno sociální pojištění alespoň 1 rok.
 • Jak dlouho platí: maximálně 15 let průběžně, maximálně 1 rok zpětně.

Důchodové pojištění jako součást odvodů na sociální pojištění

Sociální pojištění se platí ze závislé činnosti, v takovém případě je součástí sociálního pojištění důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinné také platit sociální pojištění, v jejich případě je důchodové pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti povinnou součástí, nemocenské pojištění si můžou dobrovolně platit také.

Důležité pro přiznání a výpočet starobního důchodu je ale především důchodové pojištění, které je povinné pro zaměstnance i OSVČ. Přičemž pro přiznání důchodu je důležité dosáhnout 35 let placení důchodového pojištění. Pro výpočet starobního důchodu je pak důležitá nejen délka odvádění pojištění, ale také kolik bylo na pojistném odvedeno.

Můžete se ovšem dostat do situace, kdy nebudete platit sociální pojištění, protože nebudete mít příjmy, ze kterých je povinné toto platit. Mezi takové příjmy patří především:

 • příjmy z pronájmu nebo kapitálu,
 • prodej nemovitosti, dědictví, dar,
 • příjem na DPP do limitu 10 000 Kč, DPČ do limitu 4 000 Kč.

V takovém případě máte možnost se přihlásit k dobrovolné platbě důchodového pojištění. Provedete tak na OSSZ místně příslušném trvalému bydlišti a důchodové pojištění poté platíte každý měsíc, stejně jako odvádí zálohy OSVČ. Výšku dobrovolného pojištění si můžete upravit dle svých vlastních možností, minimální výška je stanovena pro rok 2024 na částce 3 078 Kč.

Kdo by si měl platit dobrovolné důchodové pojištění?

 • Studenti: v současné době totiž nepatří doba studia k tzv. náhradním dobám pojištění a studentům se doba studia do nároku na důchod nezapočítává.
 • Dlouhodobě nezaměstnaní: pokud jim nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, tak se ani registrace na úřadu práce nepočítá mezi náhradní doby pojištění,
 • OSVČ: s minimální povinnými odvody mají často příliš málo odvedeno na sociálním pojištění a mají nárok pouze na malý důchod, dobrovolným pojištění je možné vypočtený důchod zvýšit.
 • Osoby s příjmy bez sociálního pojištění: například z pronájmu nebo z kapitálu nebo z DPP či DPČ do limitu, takto strávená doba se do důchodu také nepočítá.
 • Osoby čerpající invalidní důchod I. a II. stupně: tato doba se nepočítá mezi náhradní doby pojištění, je vhodné pracovat, nebo si alespoň platit dobrovolné důchodové pojištění.
 • Osoby, kterým chybí malá část odvedeného sociálního pojištění pro výpočet důchodu: tyto můžou doplatit až 1 rok pojištění zpětně.

Oproti tomu osoby, které čerpají tzv. náhradní dobu pojištění, si dobrovolné důchodové pojištění platit nemusí. V praxi se nejčastěji jedná o rodiče čerpající rodičovskou dovolenou nebo osoby mající invalidní důchod III. stupně.

(foto: Ibrahim Rifath on Unsplash)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 1 Průměrně: 5]

By hb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *