Změna trvalého pobytu a osobní doklady

Trvalé bydliště si měníte při stěhování a říká se: lepší vyhořet, než se stěhovat. Přitom ale samotná změna trvalého bydliště zas tak náročná není. Musíte jen zajít na úřad a nahlásit novou adresu registru obyvatel. Bohužel si ale taky budete muset změnit některé osobní doklady. Což vám potrvá tak jedno dopoledne úředního dnu.

Změna adresy

Změna trvalého bydliště začíná na úřadu s rozšířenou působností a to na odboru evidence obyvatel, je nutné dodržet místní příslušnost a změnu adresy vyřizovat na úřadu místně příslušném nové adrese. Tam vyplníte formulář „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ a doložíte, že máte právo uvedenou adresu užívat. Formulář je možné vyplnit pouze v papírové podobě a vyplňujete ho osobně. Změna trvalého pobytu je zpoplatněna, poplatek činí 50 Kč, platí se na místě.

Poté vám úřednice ustřihne rožek občanského průkazu, který tímto pozbývá platnosti. Dostanete také prozatímní doklad „Potvrzení o změně trvalého pobytu“. S tímto potvrzením je pak nutné zažádat o nové doklady. Z evidence obyvatel je do lhůty 3 dnů provedena změna v agendovém informačním systému evidence obyvatel, z tohoto centrálního registru čerpají informace také další instituce.

Jak se mění trvalé bydliště dětem?

Pokud máte nárok na užívání nemovitosti, tak na danou adresu můžete přihlásit i další osoby. V praxi to nejčastěji bývá manžel/manželka a děti. Děti nahlásíte na evidenci obyvatel jako zákonní zástupci, žádné doklady není nutné předkládat. Pouze pokud vaše děti mají vydanou dětskou občanku, tak i ta bude znehodnocena a budete muset zažádat o novou.

Kde můžete mít přihlášeno trvalé bydliště?

Dle zákona byste měli mít trvalé bydliště tam, kde se trvale zdržuje a dlouhodobě tam bydlíte. Trvalé bydliště je vaše primární adresa pro komunikaci s úřady, měli byste tam vybírat pravidelně poštu a zdržovat se tam. Trvalé bydliště navíc může být přihlášeno pouze v prostoru, který je určený pro bydlení, ubytování nebo rekreaci a který má číslo popisné, případně evidenční.

Není nutné mít souhlas majitele nemovitosti, pokud bydlíte v podnájmu, můžete si tam nahlásit trvalý pobyt i bez souhlasu vašeho domácího. Je ale nutné nějak na úřadu doložit, že se v dané nemovitosti zdržujete. Musíte tak předložit nájemní smlouvy, u vlastní nemovitosti předkládáte výpis z katastru. U nově pořízené nemovitosti byste tak měli trvalé bydliště zařizovat až poté, co jste jako nový majitel byli zapsáni v katastru nemovitostí.

Jen si dejte pozor, že až se odstěhujete z nájmu, tak vás může majitel bytu i bez vašeho souhlasu z trvalého bydliště ve své nemovitosti odhlásit. Automaticky vám tak přejde trvalý pobyt na úřad místně příslušné obce. A to až do doby, než si přihlásíte trvalou adresu v novém bydlišti.

Jaké doklady jsou nutné pro přihlášení trvalého pobytu:

 • vyplněný a podepsaný Přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
 • občanský průkaz, který je poté znehodnocen,
 • nájemní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí, které dokládají právo k užívání bytu/domu.

O jaké nové osobní doklady si musíte zažádat:

 • občanský průkaz,
 • řidičský průkaz, pokud se stěhujete mezi městy,
 • malý a velký technický průkaz k autu.

O jaké nové osobní doklady žádat nemusíte:

 • cestovní pas,
 • řidičský průkaz, pokud se stěhujete pouze po jednom městě.

Kdy musíte zažádat o novou občanku?

O nový občanský průkaz s novou adresou je nutno zažádat do 15 pracovních dnů od samotné změny trvalého bydliště. Vydání nového občanského průkazu je zdarma, poplatek zaplatíte pouze, pokud žádáte o zrychlené vydání, pak platíte 1 000 Kč za vydání do 24 hodin a 500 Kč za vydání do 5 pracovních dnů. Standardní doba vydání nové občanky je 30 dní. Pokud potřebujete občanský průkaz i pro děti, tak o něj musíte také znovu zažádat.

K žádosti o občanský průkaz budete potřebovat: starý občanský průkaz a potvrzení o změně trvalého bydliště, který vám vystavili na evidenci obyvatel. Fotografii pořídí na úřadu, formulář vyplňuje úřednice při žádosti.

TIP: Co všechno budete potřebovat při žádosti o občanský průkaz?

Musíte si přeregistrovat auto

Kromě občanského průkazu je vaše adresa uvedena i na dokladech k autu. Změna tak musí být vyznačena v technickém průkazu a také v osvědčení o registraci vozidla. Dopravní odbor musíte navštívit do 10 pracovních dnů od změny adresy, za vyřízení zaplatíte poplatek 50 Kč. Nová adresa bude vyznačena do technického průkazu, bude vám vydán nový malý technický průkaz. SPZ se měnit nebude, ani když se stěhujete do jiného kraje.

Někdo si musí vyměnit i řidičák

Přesná adresa na řidičském průkazu není, ale je tam uvedena obec pobytu. Z toho vyplývá, že pokud se stěhujete pouze v rámci jedné obce, tak řidičský průkaz není nutné měnit, zůstává platný. Při stěhování do jiné obce, ale musíte vyřídit nový řidičský průkaz a to do 5 dnů od chvíle, kdy došlo ke změně adresy. Nový řidičský průkaz vám bude vystaven za poplatek 50 Kč při vydání do 30 dnů, případně za poplatek 500 Kč při vydání do 5 dnů.

Další úřady by měly stáhnout novou adresu z centrálního registru:

 • zdravotní pojišťovna,
 • okresní správa sociálního zabezpečení,
 • finanční úřad.

Centrální registry fungují od roku 2012 a značně zjednodušily úřadování při změně trvalého bydliště. U zdravotní pojišťovny ale stále platí povinnost ohlašovací, kdy vaší zdravotní pojišťovně musíte změnu nahlásit do 30 dnů. U finančního úřadu zase dostanete oznámení o změně v případě, že se stěhujete do působnosti jiného finančního úřadu.

Kam ještě hlásit novou adresu?

Změnu adresy musíte hlásit při pobírání důchodu na okresní správu sociálního zabezpečení. Pokud důchod dostáváte složenkou, tak změnu hlásíte na poště. Pokud dostáváte důchod na účet, je nutné vyplnit formulář „Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení u výplaty důchodu poukazovaného na účet“.

Podnikatelé nemusí měnit adresu v živnostenském rejstříku, změna proběhne skrze centrální registr. Je ale nutno říct, že živnostenský úřad eviduje dvě adresy: trvalého pobytu a adresu sídla podnikatele. Pokud měníte i sídlo, které jste měli v místě trvalého bydliště, tak musíte na živnostenský úřad a adresu změnit do 15 dnů za poplatek 100 Kč. Můžete si ale také nastavit, že adresa trvalého bydliště se bude vždy shodovat s adresou podnikání, v takovém případě pak při změně trvalého bydliště na živnostenském úřadu nic měnit nemusíte.

Adresu pak nezapomeňte změnit i u dalších institucí, jako jsou banky, pojišťovny a dodavatelé energií, u zaměstnavatele, na poště, ve školách dětí a také u ošetřujících lékařů.

Do kdy musíte měnit doklady a seznam poplatků při změně trvalého bydliště

Lhůta do kdy zažádatTermín vyřízeníPoplatek
Změna trvalého pobytu3 dny50 Kč
Nový občanský průkazdo 15 pracovních dnů30 dnízdarma
Nová registrace autado 10 pracovních dnůihned50 Kč
Řidičský průkazdo 5 dnů30 dní50 Kč
Sídlo podnikání na živnostenském úřadudo 15 dnůihned100 Kč

(foto: MVČR)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 3 Průměrně: 3.7]

By hb

8 thoughts on “Změna trvalého bydliště: jaké doklady musíte změnit”
  1. Dobrý den.,co vše potřebuji, k tomu , abych dala synovi novou adresu ? Nebude mít stejnou jak já.. děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *