Od ledna 2021 státní důchodce čeká každoroční valorizace. Důchody budou valorizovány od lednové splátky, i když se důchod vyplácí dopředu během celého měsíce, tak zvýšená bude až lednová výplata, kterou můžou důchodci dostat kdykoliv během celého ledna.

Jak se zvyšují důchody 2021:

  • procentní výměra důchodu roste o 7,1 %,
  • základní výměr důchodu se zvýší o 60 Kč na 3 550 Kč,
  • zvýšení provede ČSSZ automaticky, není třeba o něj žádat.

Valorizace je upravena v nařízení vlády č. 381/2020 Sb., které zvyšuje všechny státní důchody vyplácené po 31. 12. 2020 a které byly přiznané před 1. 1. 2021. Každý z příjemců státního důchodu dostane v období druhé poloviny prosince 2020 a první poloviny ledna 2021 informační dopis o zvýšení výměry důchodu. Tyto dopisy bude rozesílat Česká správa sociálního zabezpečení, není třeba o ně žádat. Stejně tak není třeba žádat o zvýšení důchodu, ty jsou valorizovány automaticky dle zákona a následné podrobnější úpravy vlády (která může valorizaci zvýšit oproti povinné valorizaci kvůli inflaci a růstu životní úrovně v ČR).

Při souběhu dvou vyplácených důchodů (starobního a pozůstalostního) se valorizuje procentní výměra u obou vyplácených důchodů. Základní výměra se poté valorizuje jen u toho důchodu, u kterého je vyplácena.

Od ledna bude ČSSZ valorizovat celkem 3,5 milionu vyplácených důchodů, valorizované jsou důchody řádné starobní, předčasné starobní, vdovské a vdovecké, stejně tak i invalidní a sirotčí. Vyšší budou vypláceny důchody se splátkou od 1. ledna 2021. Přičemž ČSSZ vyplácí důchody vždy v sudé dny od 2. do 24. v měsíci. 15. v každém měsíci pak vyplácí důchody pro důchodce trvale pobývající v sociálním zařízení s celoročním pobytem.

Jak se budou vyplácet důchody o Vánocích?

Stejně jako každý rok i letos dojde k posunutí výplaty některých důchodů z důvodu vánočních svátků. Důchody se nebudou vůbec vyplácet na Štědrý den, výplaty, které připadají na 24. v měsíci, budou vyplaceny už 23. 12.

K posunu výplaty dojde také v souvislosti s novým rokem. V roce 2021 může totiž Česká správa sociálního zabezpečení čerpat finanční prostředky nejdříve 4. ledna. Budou tak vyplaceny důchody až v tento den a ve výjimečných případech se může stát, že příjemce důchodu dostane lednovou výplatu z 2. 1. nebo z 4. 1. na svůj účet až 5. ledna. Tento posun se ale netýká výplat přes Českou poštu, u těch platí, že prostředky budou k dispozici hned 4. ledna. Všechny pozdější platby budou proplaceny v řádném termínu.

Jak budou vypláceny důchody na přelomu roku

Důchody s výplatním termínem budou vyplaceny:
ve čtvrtek 24. 12. 2020 ve středu 23. 12. 2020
v sobotu 2. 1. 2020 v pondělí 4. 1. 2020

(foto: Bruno Martins on Unsplash)

Neváhejte sdílet: