Růst rodičovské

Rodičovská dovolená neboli rodičovský příspěvek je státní dávka určená pro rodiče, který se stará o dítě mladší 4 let. V současné době je možné čerpat příspěvek až do výšky 300 000 Kč a to během až čtyř let. Během doby, kdy rodič čerpá rodičovský příspěvek, má státem placené zdravotní pojištění a doba se mu počítá jako tzv. náhradní doba důchodového pojištění pro účely výpočtu starobního důchodu.

Český rodičovský příspěvek je celkem flexibilní, rodiče se můžou při péči o dítě střídat, stejně tak si můžou vybrat jak dlouho, nebo jak vysoký příspěvek budou pobírat. Při pobírání rodičovského příspěvku není nijak omezený přivýdělek, je možné chodit do práce i na hlavní pracovní poměr, pokud je zajištěna péče o dítě. Dítě, na které rodič pobírá rodičovský příspěvek a které je starší 2 let, může chodit do státní školky. I dítě mladší 2 let může navštěvovat státní předškolní zařízení, jen je jeho doba tam omezena na 46 hodin měsíčně. Návštěva soukromých vzdělávacích institucí pro předškolní děti není nijak omezena.

Růst rodičovského příspěvku: z 220 na 300

Celkově je český rodičovský příspěvek ve svých parametrech nastaven dost příznivě, umožňuje práci a umožňuje rodičům střídání při péči o dítě. Svou výší ale už neodpovídal růstu české ekonomiky. Pobírání rodičovského příspěvku v žádném případě nedokáže zajistit důstojnou obživu rodině v případě, kdy žena (nebo muž) pečují od dítě a nepobírají svůj plat. Rodičovský příspěvek totiž často představuje jen zlomek vypadnutého čistého příjmu.

Proto také se před pár lety jednalo o zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc, které bude možné vyčerpat během 4 let. Návrh byl nakonec přijat s platností od 1. ledna 2020.

Jak se zvyšoval rodičovský příspěvek:

  • Při pobírání na jedno dítě se příspěvek zvýšil z 220 tisíc na 300 tisíc, které bude možné vyčerpat do 4 let věku dítěte.
  • U vícerčat rodičovský příspěvek vzrostl z 330 na 450 tisíc.
  • Nárok na zvýšení rodičovského příspěvku měly všechny rodiny, které k 1. lednu 2020 pobíraly rodičovský příspěvek.
  • Flexibilní nastavení pobírání příspěvku se nezměnilo, stále je možné se na rodičáku střídat a také při jeho pobírání pracovat.
  • Pro zvýšení rodičovského příspěvku bylo nutné o tento zažádat.
  • Dítě mladší 2 let může navštěvovat státní školku nebo jesle na 92 hodin měsíčně i při pobírání rodičovského příspěvku.

Které návrhy a změny neprošly?

  • Neprošel návrh, že by zvýšený rodičovský příspěvek mohly čerpat i rodiny, které sice mají dítě mladší 4 let, ale rodičovský příspěvek už vyčerpaly a nepobírají ho.
  • Nebyl schválen ani návrh, aby docházelo k pravidelné valorizaci rodičovského příspěvku v závislosti na růstu ekonomiky a růstu průměrné mzdy.
  • Nebyl schválen ani návrh na to, že by rodičovský příspěvek mohli pobírat prarodiče, které se starají o vnouče, jehož oba rodiče pracují.

Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou a potřebujeme obojí?

Ministryně Maláčová tenkrát přišla s návrhem, že by se rodičovský příspěvek čerpal v rámci mateřské. Neboli že by místo čerpání rodičovského příspěvku byla čerpána peněžitá pomoc v mateřství. Ta by byla výrazně prodloužena, čerpala by se až do 4 let věku dítěte. To by dle návrhu navázalo výši vyplácené dávky na výši platu, a mateřská by tak představovala dlouhodobou náhradu příjmů, které vypadly kvůli starosti o dítě.

Tento návrh se zatím objevil pouze jako spekulace v návaznosti na schválenou směrnici EU o sloučení pracovního a rodinného života. Taková změna by ale znamenala nejen řešený růst rodičovské dávky, ale především menší flexibilitu při jejím čerpání. Rozdíly obou dávek: mateřské a rodičovského příspěvku, můžete vidět v tabulce níže.

Z tohoto návrhu naštěstí brzy sešlo a v současné době se o něm neuvažuje. Rozdíly mezi mateřskou a rodičovskou a mezi těmito dávkami můžete najít v následující tabulce.

Peněžitá pomoc v mateřstvíRodičovský příspěvek
Je poskytována na základě účasti na nemocenském pojištění (270 dní v posledních dvou letech).Je poskytován jen na základě celodenní péče o dítě.
Výše mateřské závisí od výše příjmu (počítá se z vyměřovacího základu).Je nezávislý na předchozím příjmu, je jasně daná celková částka, kolik je možné čerpat (300 000, 450 000 u vícerčat).
Začíná se čerpat před narozením dítěte, až 8 týdnů před předpokládaným termínem.Je možné čerpat až po narození dítěte.
Čerpá se 28 týdnů, u vícerčat 37 týdnů, délka čerpání je přesně daná.Délka čerpání příspěvku je variabilní, je možnost čerpat maximálně 4 roky.
Výše vyplácené peněžité pomoci v mateřství není možné měnit.Rodičovský příspěvek je možné upravovat v závislosti na zbývající délce čerpání.
Mateřskou může čerpat otec, ale až po ukončení šestinedělí, pokud je domluven s matkou, že bude pečovat o dítě.Rodičovský příspěvek může čerpat kterýkoliv z rodičů bez omezení.
Mateřská se počítá jako příjem do rozhodného vlastního příjmu při posuzování daňové slevy na manželku.Rodičovský příspěvek se nepočítá jako příjem při uplatnění slevy na manželku.

(foto: Pixabay)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 1 Průměrně: 5]

By hb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *