Sleva na děti a vratka

V loňském roce došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě. Ke zvýšení daňové slevy došlo s platností od července 2021, ovšem daňová sleva platí pro celý rok ve zvýšené roční částce. Díky tomu vznikne nárok na daňovou vratku těm zaměstnancům, kteří mají dvě a více dětí a kteří uplatňují slevu měsíčně při výplatě čisté mzdy.

Jak rostlo daňové zvýhodnění na děti


20212020
Daňové zvýhodnění na první dítě15 204 Kč15 204 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě22 320 Kč19 404 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí a každé další dítě27 840 Kč24 204 Kč

V roční částce tak daňové zvýhodnění vzrostlo téměř 3 tisíce u druhého dítěte a téměř tři a půl tisíce u třetího a každého dalšího dítěte. Přičemž ve výplatě měsíční mzdy se po celý rok uplatňovala sleva ještě ve staré nižší výši. Díky tomu zaměstnancům s dvěmi a více dětmi vznikne při podání ročního zúčtování daně nárok na daňovou vratku, případně na výplatu daňového bonusu.

Co musí zaměstnanci udělat pro daňovou vratku

Zaměstnanec musí podepsat roční zúčtování daně na mzdové účtárně. Termínem pro podpis je 15. únor, přičemž vzniklá daňová vratka či bonus budou zaměstnanci vyplaceny během březnové výplaty, tedy v dubnu.

Rozdíl mezi starou a novou výší daňového zvýhodnění je 2 916 Kč pro druhé dítě a 3 636 Kč. Pokud tedy zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění za tři děti, tak celkem mu vznikne nárok na 6 552 Kč, ať už formou daňové vratky, nebo jako zvýšení celkového ročního daňového bonusu. Zaměstnanci navíc vznikne nárok na daňovou vratku, i když za normálních okolností v minulých letech na daňovou vratku neměl nárok, protože neuplatňoval žádný daňový odpočet ani roční daňovou slevu (na manžela/manželku nebo školkovné).

Vyšší daňová sleva i v daňovém přiznání

Vyšší daňovou slevu na děti můžou samozřejmě využít i ti zaměstnanci, kteří musí podat daňové přiznání. Nebo OSVČ, které také musí podat daňové přiznání do prvního dubna nebo prvního května při elektronickém podáním. V daňovém přiznání se použije automaticky vyšší sleva platná pro rok 2021. Díky tomu zaplatí nižší daň z příjmu, či budou mít nárok na vyšší daňový bonus.

Doklady nutné pro výplatu daňové vratky

  • Nárok na daňové zvýhodnění na děti je nutné dokázat. Při prvním uplatnění se přikládá rodný list dítěte. A dále je nutné předložit důkaz, že druhý z rodičů tuto slevu neuplatňuje, protože na ni má nárok jen jeden z rodičů.
  • Doložení rodného listu je třeba vždy při narození dítěte. Přičemž zaměstnanci dokládají rodný list ve své mzdové účtárně po narození dítěte. OSVČ rodný list přikládají k daňovému přiznání.
  • Doložení potvrzení druhého z poplatníků dokládají zaměstnanci vždy při nástupu do nové práce, není nutné dokazovat toto každý rok. OSVČ musí dokládat potvrzení druhého z poplatníků ke každému daňovému přiznání.
  • Pokud druhý z rodičů, který neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě, je OSVČ či bez zdanitelných příjmů, tak toto dokládá čestným prohlášením, které je nutno také doručit na mzdovou účtárnu, či přiložit k daňovému přiznání.

(foto: Lingchor on Unsplash)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 1 Průměrně: 5]

By hb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *